Consell Social

+ informació

+ informació

Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria dels Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat   
 
 
      
                 – Tel.  972 41 81 12
                 – a/e: premis_cs.recerca@udg.edu
   
                    Horari:
                    de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h
                    de dilluns a dijous de 15.00 a 16.45 h