Recerca a la UdG

Grups de recerca

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17004 Girona

Tel. +34 972 418 000

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona
    

Grups de recerca

VICOROB

Un Grup de recerca de la Universitat de Girona és un conjunt de persones, vinculades a la UdG, que realitzen activitats de recerca dins de línies de recerca comunes o properes temàticament o metodològicament.

Així, d’acord amb el Pla Estratègic de la UdG 2008-13, l’activitat de recerca a la UdG es vertebra mitjançant els Grups de recerca, en base als quals es dibuixen estratègies de futur, es coordina l’ús de recursos, es comparteixen coneixements, es formen nous investigadors... i en definitiva, es treballa per assolir l’objectiu de millorar l’activitat de recerca.

El nombre de Grups de recerca a la UdG és dinàmic, però està a l’entorn dels 90, la meitat dels quals són reconeguts per la Generalitat de Catalunya (grups SGR) i d’aquests, 11 pertanyen a la xarxa TECNIO per la seva important activitat de transferència tecnològica i innovació. Els grups es reparteixen en funció del seu àmbit temàtic: Ciències Experimentals, Tecnologia, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Humanitats.  

Ordenats alfabèticament

Grup Responsable/s Àmbit

Font de les dades: Sistema d'informació GREC Per a qualsevol canvi en les dades podeu dirigir-vos a: suport.grec@udg.edu