Facultat de Lletres

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

17/02/2012
Es publiquen les actes del seminari europeu AQUAE SACRAE. Agua y sacralidad en la Antigüedad, del projecte europeu Water Shapes.
Aquae Sacrae

El Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica publica les actes del seminari internacional AQUAE SACRAE que es va desenvolupar a la Universitat de Girona durant el mes de juliol de 2011, en el marc del projecte europeu “WATER SHAPES. Meanings, uses and the architectural works of the most precious gift”.

El volum recull 17 estudis realitzats per diferents investigadors catalans, espanyols i europeus a l’entorn de l’aigua a l’antiguitat, de la sacralitat que, com a força primigènia,  envoltava aquest element i els diferents cultes amb que es vinculava. Els estudis analitzen l’aigua i el seu culte tant analitzant les fonts clàssiques com a través de tot un seguit de casos i exemples concrets que permeten apreciar l’omnipresència de l’element sagrat en els entorns on l’aigua hi jugava un paper important.


El canvi climàtic i la progressiva escassetat d'aigua converteix en urgent l'examen de la funció dels recursos hídrics, encara més en els països de la regió Euro-Mediterrània, on el contacte constant amb l'aigua forma part de la base de la seva identitat històrica. Centrar-se en la importància que juga aquest recurs, no només per les aplicacions derivades d'ella, sinó també per les moltes formes de patrimoni cultural que se li associen és l'objectiu fonamental d'aquest projecte.


L'originalitat del projecte Water Shapes es troba en triar el caràcter de bé cultural del recurs aigua en els seus diversos aspectes: l'arquitectura inspirada en les necessitats diàries de la seva explotació, la manera com afecta als assentaments, al simbolisme associat a ella, els usos tradicionals.


La contribució dels sis socis participants provinents de França, Itàlia, Espanya i Portugal ateny a les "formes" culturals i materials de l’aigua en els seus respectius països, analitzant-ne les expressions més característiques i representatives, en un període de temps que els abraça de l'antiguitat fins a l’era pre-industrial. En aquest sentit s'han identificat i abordar la temàtica del sagrat en els temps antics, la producció en relació amb el paisatge, el sistema de comunicacions i el sistema urbà, a través d'estudis de casos concrets destinats a valoritzar el patrimoni cultural relacionat amb el aigua de manera sistèmica i sistemàtica.


La forma sistèmica de la valoració es basa en el desenvolupament d'una base de dades, autèntic arxiu temàtic, i la creació de visites virtuals (virtual tours). El lloc web del projecte www.watershapes.eu, una sèrie de workshops i seminaris, amb les publicacions relacionades, organitzades en tots els països socis,, i una exposició itinerant sobre els casos estudiats, permetent una difusió sistemàtica dels resultats obtinguts pel projecte i promoure una major consciència pública en relació amb l'immens patrimoni cultural associat amb l'aigua.


Més específicament, els socis de la "Universitat de Girona, Institut de Recerca Històrica - Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria i la Universitat Rovira i Virgili, Departament d'Història i Història de l'Art de Tarragona han identificat com el tema del seu estudi de cas l'aigua sagrada. El culte a l'aigua en el món antic, la Universidade do Minho Unidade de Arqueologia, de Braga, les formes de l'aigua a la regió de Braga, l'École Nationale Superieure de Architecture de Toulouse Laboratoire de Recherche en Architecture, Toulouse des del riu Garona al Canal du Midi, obres, sistemes i enllaços en la seva història urbana, i, finalment, els socis del CNR-Istituto per la Conservazione e la Valorizzaziones dei Beni Culturali di Roma, l'aigua, el sistema de producció i la transformació del paisatge en l'àrea al voltant del llac de Bolsena

.
És en aquest context en que cal inserir el present volum, l'expressió dels resultats científics de la reunió internacional que amb el títol de "Aquae Sacrae. Agua y sacralidad en época antigua", organitzat per la Universitat de Girona (12-13 de juliol de 2011), i que recull les aportacions de molts experts, entre ells alguns representants dels socis del projecte.


El tema, molt complex, ha estat afrontat ja sigui recorreguent la formació de les concepcions ideològiques i filosòfiques relacionades amb l'aigua, del seu caire d’element primigeni i vital, i el conseqüent naixement de mites, cultes i llegendes (J. Ruiz de Arbulo,M. Lamà Estañol, C. Darles); sigui mitjançant la revisió d'una sèrie d'evidències arqueològiques que demostren l'ús de l'aigua en els edificis sagrats amb fins cultuals. Entre aquests es van presentar alguns restes en el lloc de Colònia Clunia Sulpicia, a Peñalba de Castro, Burgos (R. Cuesta), la font pública "dels Lleons " a la Tarraco romana, Tarragona (J.A. Remolà) i elements provinents de la ciutat de Tarraco i la província de Girona en època romana (A. Costa Solé).


Alguns participants varen destacar la presència dels diferents valors associats a les estructures relacionades amb l'aigua, com el caire sagrat i guaridor en alguns balnearis de la Catalunya antiga (C. Miró i Alaix) i, en general, de l'Espanya antiga (M.J. Perex Agorreta, C. Miró Alaix i), o un conjunt sacre i sociocultural a l’entorn dels loca deliciarum medievals al sud d'Itàlia (L. Genovese). Finalment, altres intervencions han analitzat els aspectes tècnics de la construcció de sistemes d'aigua, per exemple en el cas del subministrament d'aigua de la ciutat romana de Bracara, Portugal (M. Martins, M. do Carmo Riberiro,J. Meireles Baptista) i la gestió de les inundacions del Nil a l'antic Egipte (I. Fiz).

 

(Heleni Porfyriou, presentació del volum)