UE: ERA-NIETO CSP 2019 Energía Solar de concentración
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Investiga

UE: ERA-NET CSP 2019 Energia solar de concentració

Ajuts a projectes d’R+D+i transnacionals en l'àmbit de l’energia solar de concentració. Termini pre-propostes 10 de gener 2020

El passat 7 d’octubre es va obrir la primera convocatòria de la CSP-ERA.NET, una xarxa co-finançada per 11 agències nacionals de finançament de la recerca de diferents països (Alemanya, Grècia, Israel, Itàlia, Espanya, Suïssa, Turquia) en l’àmbit de l’energia solar de concentració

Seran finançades propostes relacionades amb una de les següents 8 àrees temàtiques (més detalls, en el text de la convocatòria: https://csp-eranet.eu/sites/default/files/templates/csp_eranet_d2.1_1st_call_guidelines_final.pdf ):

 1. Advanced linear concentrator Fresnel technology with direct molten salt circulation
 2. Parabolic trough with molten salts
 3. Parabolic trough with silicone oil
 4. Solar tower power plant to commercially scale-up and optimize the core components of the open volumetric air receiver technology
 5. Improved Central Receiver Molten Salt technology
 6. Next Generation of Central Receiver Plants with molten salt receiver
 7. Multi-tower central receiver beam down system
 8. Advanced Thermal energy storage

Elegibilitat:

 • Consorcis amb mínim 3 entitats de 3 països participants diferents; mínim un soci ha de ser de l’industria (excepte per al tòpic 8);
 • La durada del projecte és de mínim 2 i màxim 3 anys;
 • Els participants espanyols (entitats sense ànim de lucre) seran finançats per l’Agencia Estatal  de Investigación (AEI) i podran presentar propostes en qualsevol de les 8 àrees temàtiques;
 • Cada soci haurà de confirmar la seva elegibilitat (en quan a la idea del projecte i a les condicions de finançament) amb la seva pròpia agència finançadora nacional.

Pressupost:

 • Total: 13M€
 • AEI: màx. 200k€/soci/projecte de 3 anys o bé màx. 300k€/2 o més socis (+50k€ per coordinar);

Webinar:

Si esteu interessats en presentar una proposta, seria convenient participar en el webinar organitzat el proper 15 d’octubre per conèixer els detalls de la convocatòria i escoltar i/o presentar la teva idea de projecte

Data: 15/10/2019, 11h00 - 12h30

                Inscripció (fins 11/10/2019): https://csp-eranet.eu/event/call-preannouncement-and-webinar

                Model per a la presentació de la idea de Projecte (màx.3minuts) (adjunt)

Termini:

 • pre-propostes: 10/01/2020,  17h00

Més informació: https://csp-eranet.eu/calls

Notícies relacionades