Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades

Recerca participativa sobre realitats de persones LGTB a la Garrotxa

El grup CISA participarà a la realització d'un estudi per conèixer quina és la situació de les persones LGTB a la Garrotxa. L'estudi es realitza amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Es vol conèixer i avaluar què s’està fent actualment, tant a nivell associatiu com de polítiques públiques. Els resultats han de servir per definir quines han de ser les línies a seguir i actuacions futures en matèria de diversitat sexual i de gènere a la comarca.
Informació sobre la recerca
https://bit.ly/2Un55Tz
Informació sobre el programa
https://bit.ly/2MomRTP

Recerca Qui governa els serveis socials?

Aquesta recerca investiga sobre els responsables polítics dels serveis socials. Qui són? Què pensen? Com valoren els serveis socials en el conjunt de les regidories municipals? De quina manera incideixen totes aquestes qüestions en les decisions que prenen?

Premi Dolors Arteman 2018 a Millor Proposta de Recerca a Realitzar

Diagnosi de la situació dels joves LGTBI de la comarca de l’Alt Empordà

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha pres la iniciativa de fer una primera aproximació a la situació dels joves LGTBI per tal de poder orientar les seves polítiques i actuacions per a combatre la discriminació cap a les persones LGTB més joves del territori, i contribuir a la construcció d'un entorn social més inclusiu i divers. Per tal de portar a terme aquesta tasca de recerca en coordinació amb els professionals del Consell Comarcal, s'ha encarregat l'estudi al Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades (CISA) de la Universitat de Girona.

ProspecTsaso. Prospectiva transfronterera social y sanitària (2016-2019).

Projecte de promoció del coneixement i l’intercanvi transfronterer entre Catalunya i el sud de França. 

El CISA hi participa en tres accions: (a) Diagnosi per a millorar el coneixement de la prostitució transfronterera, (b) Formació d’una xarxa de professionals del treball social i (c) Estudi sobre la inserció laboral dels graduats en treball social, educació social i Pedagogia.

Més informació
https://www.prospectsaso.com/ca/

Democràcia directa municipal: experiències i criteris de bones pràctiques (2017-2018)

Un projecte destinat a conèixer i analitzar consultes ciutadanes d’àmbit local, unes experiències que proliferen en l’àmbit català però sobre les quals no disposem d’estudis acadèmics ni, també molt important, d’una reflexió sobre valorar-les, quins criteris han de satisfer i quins resultats en podem esperar.

Finançat pel programa DEMOC de la Generalitat de Catalunya (AGAUR – 2017DEMOC0009)

Democracia Asociativa: ¿Autonomía Responsable, Sesgo Participativo o Círculo Vicioso?

L'objectiu principal d'aquest projecte és identificar un mapa de consells de participació ciutadana pel conjunt dels municipis, de les comunitats autònomes i de l'estat espanyol. Un cop realitzat aquest mapa es combinarà una metodologia de cas per aprofundir en una mostra dels mateixos i, també, una aproximació quantitativa construint una matriu de dades amb informació bàsica sobre totes aquestes unitats de participació. Es tracta, per tant, de conèixer el seu funcionament, composició i rendiments de manera exhaustiva i comparativa.

Plan Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad, 2016-2019 

Trajectòries d'inclusió per a les persones sense llar: del model d'escala a les experiències de “Housing First”

Aquest projecte parteix de la feina que es realitza al servei d'acollida “La Sopa” de l'Ajuntament de Girona i vol fer un seguiment a dos grups d'usuaris, seguint un model d'intervenció diferent (escala o primer la llar). Aquest seguiment ha de permetre avaluar el resultats de cada model i oferir recomanacions per a una eventual millora dels mateixos.

Conveni amb l'Ajuntament de Girona (2017-2019) 

Polítiques innovadores en petits municipis de Barcelona: explotant la proximitat i la participació.

Aquest projecte suposa una continuació del projecte "Polítiques Municipals Innovadores en el Context de Crisis i Austeritat: Experiència en els Petits Municipis de Catalunya", realitzat el 2015-16. Respon a la demanda de la Diputació de Barcelona de replicar-lo en el seu territori. Entenem, per tant, que l'interès despertat per l'estudi anterior ha provocat que puguem ampliar-lo i, per tant, aprofundir en aquesta línia de recerca.

Projecte finançat per la Diputació de Barcelona, 2017-2018.