Màster en Biomolecular i Biomedicina

Dades generals

Nom del màster
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Àmbit
Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Tipus
Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Departament de Biologia

Secretaria acadèmica
Facultat de Ciències
Durada

60 ECTS; un o dos cursos acadèmics

Calendari i horari

Període lectiu: anual (d’octubre a juny). Horari de classes: tarda. Horari de pràctiques: mixt (matí i/o tarda). Més informació

Règim i modalitat
Temps complet
Idiomes d'impartició

Català, castellà i anglès. La llengua d’impartició s’adaptarà per els estudiants hispanoparlants

Nombre màxim de places
25
Preu
Preinscripció: 30,21 euros. Reserva de plaça: 500 euros (a compte de la matrícula). Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web
http://www.udg.edu/biomolecular