Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

La UdG rep finançament europeu per potenciar la valorització i transferència de coneixement

El programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) finançat per la UE, permetrà intensificar la cooperació entre els grups de recerca i el teixit empresarial del territori

La Unió Europea, a través de la Generalitat de Catalunya, ha donat el vistiplau al “Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Transferència UdG 2014-2020” proposat per la Universitat de Girona. Aquest projecte, d’àmbit territorial, té com a objectiu cofinançar actuacions de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya, adreçades a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu. La iniciativa té un pressupost de més d’un milió i mig d'euros, el 50% del qual està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l'altra meitat per la Universitat.

El programa té com a objectiu temàtic potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació, i té com a finalitat específica la transferència de coneixement i cooperació entre empreses i la UdG. La iniciativa també ha permès donar suport al desplegament de les polítiques en matèria de recerca i transferència alineades amb les polítiques d’àmbit Europeu RIS3CAT i Horizon 2020, plasmades en diversos programes de la UdG com són el “Programa de foment de la transferència a la Universitat de Girona TRANSFERUdG2016” i el “Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Girona Ecosistema Innovador”, liderat per la UdG.

Les actuacions incloses en aquests programes tenen com a objectiu millorar la valorització i transferència de la UdG, en línia amb el “Pla estratègic de valorització i transferència de resultats de la recerca 2016-2020” de la universitat. Els resultats esperats han de permetre incrementar els outputs valoritzables i transferibles al mercat, situar a mig termini la Universitat de Girona com a líder natural de creixement econòmic a la demarcació, millorar la ocupabilitat en base al coneixement i la innovació; i millorar la transferibilitat de la UdG mitjançant actuacions de suport a la protecció, llicència i comercialització de tecnologies.  La iniciativa està coordinada per la Unitat de Valorització i Transferència de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la UdG.

Notícies relacionades

Investiga