Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Contractes

Recerca

Contracte amb l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de la Recerca aplicada sobre l’impacte de la violència masclista en la infància i l’adolescència, en les mares i en les relacions materno-filials, i processos de recuperació. (Desembre 2012 a 2015).
Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat.

Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per a la ‘Recerca aplicada sobre la intervenció amb infància en risc en el marc dels serveis socials bàsics’. (2013-2015).
Investigadors principals: Dra Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas.

Conveni entre la Federació d’Entitats amb Projecte i pisos assistits (FEPA) i la UdG, per a desenvolupar un Estudi sobre l’atenció a Joves extutelats: Evolució, Valoració i reptes de futur. Durada octubre 2012-juny 2013.
Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat.

‘Convenio marco de colaboración para la constitución de una red de investigación y formación de jóvenes e inclusión social’.Xarxa formada per la Universitat de Girona (Grup de Recerca ERIDIQV), la Universidade de Santiago de Compostela, la Universitat de les Illes Balears, la Universidade de A Coruña, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, l’Instituto Galego de Xestión do Terceiro Sector (igaxes3), la Fundación Trébol de Iniciativa Social, la Fundació Nazareth, la Cooperativa de Iniciativa Social Opción 3, la Fundación ISOS i la Fundació Servei Solidari.

Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l’IRQV de la UdG, per a la Recollida de dades sobre la situació escolar dels infants tutelats.
Investigadors principals: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas. (2008-2013).

Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l’IRQV de la UdG, per a l’endegament del Projecte pilot per afavorir els aprenentatges i millorar els resultats acadèmics a l’ESO dels nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància de Catalunya. 2012.
Investigadors principals: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas.

Contracte de col·laboració entre la Fundació Privada RACC i l’IRQV de la UdG, per a l’Elaboració d’un Informe divulgatiu fonamentat científicament sobre l’envelliment i la pèrdua de facultats per a la seva mobilitat, especialment la conducció. Desembre 2011-Març 2012.
Investigadores principals: Dra. Mª Eugènia Gras, Dra. Montserrat Planes i Dra. Sílvia Font-Mayolas.

Informe anual 2010 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2011. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Mª Eugènia Gras i Dra. Montserrat Planes.

“Situació de la gent gran de l’àmbit del Pla de Barris de la Sauleda – Carrer Ample”, finançat per l’Ajuntament de Palafrugell i coordinat per l’ERÍDIQV. Investigador principal: Dra. Mònica González.

“Participació en l’anàlisi de dades i realització d’un informe sobre el benestar subjectiu de nois i noies de 12 anys a l’estat espanyol”, establert a partir d’un contracte de col·laboració científic entre UNICEF-Comitè espanyol i l’ERÍDIQV. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

"Promoció del voluntariat en l'àmbit de la salut entre la gent gran de Catalunya". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, any 2010. Investigadors principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Montserrat Planes.

"Informe anual 2009 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.

"Elaboració d'una guia d'avaluació dels Espais Familiars de Petita Infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

"Dinamització i elaboració d'un model d'avaluació dels espais familiars de petita infància (0-3 anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (MSGR). Dr. Casas, Dra. Montserrat, Dra. Sadurní i Sr Pérez, juntament amb tècnics dels DASC,han creat i han procedit a la validació d'aquest mòdul. Disponible al web del Departament Acció Social i Ciutadania (DASC). Investigador Principal: Dr Ferran Casas. DGAIA. Gener – Juny 2010.

Subvenció de col·laboració científica per donar suport acadèmic, tècnic i de recerca a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) per a la implantació i millorament de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya (RUMI).

Criteris per la valoració de les situacions de risc o desprotecció dels infants i adolescents. Una proposta a partir de la LDOIA. Investigador Principal: Dra Carme Montserrat i Dr Ferran Casas. DGAIA. Setembre 2010.

Els acolliments familiars en l’esfera internacional. Investigadors Principals: Dr Ferran Casas i Dra. Carme Montserrat. DGAIA. Febrer-abril 2010.

Child Friendly Cities Initiative. Investigadors Principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González. UNICEF Comitè espanyol per encàrrec d’UNICEF Florència. Gener de 2010 fins juliol de 2010.

Desenvolupament del potencial del voluntariat de salut en gent gran. Activitats d’anàlisi, articulació, organització i planificació, amb diferents agents implicats, de dos actuacions relatives a la salut i a la gent gran a Catalunya. Investigadors Principals: Dr. Ferran Casas i Dra. Montserrat Planes. Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Març de 2010 fins actualitat.

Implantació i millora de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya (RUMI) (2n conveni). Investigador principal: Dr. Ferran Casas. Subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (2009-2010).

Informe anual 2008 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la província de Barcelona. Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 2009. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.

“Avaluació del paquet preventiu (exposició més activitats d’aula) de l’exposició “I tu de què vas?”. Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Avaluació dels resultats de la visita de la població a l’exposició “I tu de què vas?”. Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Informe anual de l’avaluació dels programes preventius en drogodependència”. Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Elaboració d’un informe divulgatiu fonamentat científicament sobre la distracció dels conductors com a factor d’accidentalitat” Organisme finançador: Fundació privada RACC. Any 2008. Investigadora principal: Dra. Eugènia Gras.

Proposta de projecte per a les activitats, planificació i accions de la Jornada “Les violències que fan possible la violència de gènere: capgirant-les i desactivant-les. Debats i accions". Organisme finançador: Institut Català de les Dones. Any: 2007. Investigadora principal: Dra. Teresa Cabruja.

“Trabajos cientifico-técnicos sobre los derechos de la infancia y su calidad de vida”. Organisme finançador: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Any: 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Suport acadèmic, tècnic i de recerca a la DGAIA per a la implantació i millorament de la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la infància a Catalunya”. Organisme finançador: Dept. d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Any. 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Ajut pont per a incentivar i donar suport a la col·laboració entre grups". Organisme finançador: UdL. Any. 2007. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

Les necessitats i els recursos existents en relació amb la millora del control de l’absentisme escolar i l’increment de la seguretat entorn els centres escolars”. Organisme finançador: Dept. de la Presidència – Generalitat de Catalunya. Any 2006. Investigador Principal: Dr. Ferran Casas.

“Elaboració de la Guia d’avaluació de programes preventius en drogodependències de la xarxa local formada pels 311 municipis que integren la província de Barcelona". Organisme finançador: Diputació de Barcelona. Any: 2006. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font.

“Les preferències i les expectatives dels adolescents relatives a la TV” Organisme finançador: Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Any 2005-2006. Investigador principal: Dr. Ferran Casas.

“Estudi sobre la gent gran resident a Girona”. Organisme finançador: Ajuntament de Girona. Any 2005. Investigador principal: Dr. Ferran Casas i Dra. Maria Aymerich.