Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Projectes de recerca

Projectes vigents

Ajut pel foment de la Transferència TRANSFERUdG2016 a la Universitat de Girona

Resolució: 21/12/2016. Ref. TRANSFER2016/10.

Programa: Ajut Programa TransferUdG2016/11.

IPs: Feliu-Cabré. Núm. Inv: 24. Durada: 01/09/17 – 28/02/19.

Més informació al web del projecte
Biblioteca digital Studia Humanitatis

Projectes anteriors

2016-2017

 • Cultura i pensament a l'Europa del segle XX. Ref. MPCUdG2016/119. Entitat financera: UdG. Investigadors principals: Drs. Xavier Pla i Jörg Zimmer.
 • Consolidació i millora de les dinàmiques de recerca del grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa. Ref. MPCUdG2016/113. Entitat financera: UdG. Investigadors principals: Drs. Josep M. Nadal i Francesc Feliu.
 • Mecenatge i creació literària a la cort catalano-aragonesa (segle XIII-XV): evolució, context i biblioteca digital de referència. Ref. MPCUdG2016/115. Entitat financera: UdG. Investigadors principals: Drs. Sadurní Martí i Rafael Ramos.
 • Edició crítica de l'obra completa del poeta Francesc Fontanella. Ref. MPCUdG2016/114. Entitat financera: UdG. Investigador principal: Pep Valsalobre.
 • Estètica literària i història de la ciència en la literatura espanyola i catalana. Ref. MPCUdG2016/116. Entitat financera: UdG. Investigador principal: Jorge García.
 • Literatura i corrents territorials: viatges i migracions de la Catalunya contemporània. Ref. MPCUdG2016/112. Entitat financera: UdG. Investigadora principal: Mariàngela Vilallonga.
 • Llengua literària catalana contemporània: de 1914 al tardofranquisme. Ref. MPCUdG2016/118. Entitat financera: UdG. Investigador principal: August Rafanell.

2015-2017

2015

2013-2015

2014

 • La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i Itàlia. Ref. L0122 E908 U10 N-SEM 588/14-1. Organisme convocant: Institut Ramon Llull. Investigador principal: Dr. Jaume Torró.
 • Più de mille parole. Ref. L0122 E908 U10 N-SEM 595/14-1. Organisme convocant: Institut Ramon Llull. Investigador principal: Dr. Josep M. Nadal.

2013-2014

2013

 • Ajut a l'edició de la revista Mot so Razo12. Organisme convocant: Consell Social de la UdG. Professor responsable: Sadurní Martí.

2012-2014

 • Sobre los territorios de la lengua: la frontera franco-española en la historia de la lengua y la identidad catalanas. Ref. FFI2011-27361. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Dr. Francesc Feliu.
 • Corpus digital de textos catalanes medievales: Eiximenis y cancioneros (y III). Ref. FFI2011-27844-C03-02. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Dr. Sadurní Martí.
 • Literatura y corrientes territoriales: las tierras de Girona (1868-1939). Ref. FFI2011-24706. Organisme convocant: MICINN. Investigadora principal: Prof. Dra. Mariàngela Vilallonga.
 • Diego de Saavedra Fajardo y las corrientes intelectuales y literarias del humanismo. Ref. FFI2011-222929. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Dr. Jordi García. 

2012-2013

 • La construcció de les llengües: Mites, Normes i Emocions. IX col·loqui internacional "Problemes i mètodes de la història de la llengua". Ref. 2012 ARCS1 00067. Organisme convocant: Generalitat de Catalunya - AGAUR. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal. Col·laboració de l'ILCC, Dep. de Filologia i Comunicació UdG, Institut Ramon Muntaner (CCEPC), Fundació Pere Coromines i Fundació Privada Girona. Universitat i Futur.

2012

 • "Frontera, sentiments i llengua". Seminari de reflexió a la Universitat de Palerm. Ref. 682/12-1. Organisme convocant: Institut Ramon Llull. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
 • Compra de material de literatura medieval i estudis clàssics. Ref. SING11/2. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dra. Miriam Cabré.
 • Ajuts a la coordinació de projectes de gran abast. Ref. GA/11/10. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
 • Gestión y movilidad iniciales del proyecto LIE-S21. Organisme convocant: MICINN. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.

2011

 • Catalogació i digitalització dels Fons documentals de Josep Pla. Ref. ASING2010-B. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Pla.
 • Compra de material de literatura medieval i estudis clàssics. Ref. ASING2010-A. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Jordi García.
 • Ajuts a la coordinació de projectes de gran abast. Ref. GA/2010/5. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
 • Congreso internacional: Textos castigados. La censura literaria en el Siglo de Oro. Ref. 2010-12320-E. Organisme convocant: MICINN. Investigadora principal: Dra. Eugènia Fosalba.  
 • Taller d'impremta estable. Ref. ACR2010. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.
 • Ajuts per a professors i investigadors visitants a Catalunya: Fulvio Delle Donne (Università di Napoli Federico II). Ref. 2010PIV00082. Professor responsable: Jaume Torró.
 • Ajuts per a professors i investigadors visitants a Catalunya: Giancarlo Abbamonte (Università di Napoli Federico II). Ref. 2010PIV00141. Professor responsable: Sadurní Martí.
 • Ajut a l'edició de la revista Mot so Razo 10. Organisme convocant: Consell Social de la UdG. Professor responsable: Sadurní Martí.
 • Coses vistes, coses llegides. L'edat d'or del periodisme literari català a Catalunya, Espanya i Europa (1906-1936). Organismes convocants: Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. FFI2011-13514-E), Institut Ramon Muntaner, Fundació Girona. Universitat i Futur, Departament de Filologia i Comunicació (UdG). Investigador principal: Dr. Xavier Pla.

2010-2011

 • Cinc escriptors-periodistes gironins de la República: Memòria i presència. Organisme convocant: Diputació de Girona i Institut Ramon Muntaner, amb la col·laboració del Departament de Filologia i Comunicació, Fundació Josep Pla i Consell Social de la UdG. Investigador principal: Dr. Xavier Pla.
 • L'espai de les llengües. Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d'Història de la llengua. Ref. 2010 ARCS1 00175 / FFI2011-13582-E. Organisme convocant: AGAUR i MICINN. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal. Col·laboració al mateix projecte: Fundació Girona. Universitat i Futur, Departament de Filologia i Comunicació i ODELLEUM.

2010

 • Seminari Internacional "La fi dels trobadors? L'espai occitanocatalà als segles XIII i XIV: velles preguntes i noves interpretacions". Ref. FFI2010-10427-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Sadurní Martí.
 • Col·loqui Internacional "Literatura en la Guerra de los Treinta Años". Ref. FFI2010-09037-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Jordi García.
 • Joc d'estratègia sobre la batalla de Jaume I a Portopí, en col·laboració amb Paidia Technologies. Ref. INOTC2009. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.
 • Revisió del procés de conversió de Qüern en Qüern digital i introducció de les dades noves. Organisme convocant: Universitat de Girona. Ref. ASING2009-B. Investigador principal: Prof. Dr. Albert Rossich.
 • Compra de material d'infraestructures de recerca. Ref. ASING2009-A. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Pla.
 • Ajut a l'edició de la revista Mot so Razo 9. Organismes convocants: Fundació Girona. Universitat i Futur i Consell Social de la UdG.
 • Taller d'impremta estable. Organisme convocant: Consell Social, Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo. 
 • Ajut a la publicació d'articles vinculats a la tesi doctoral. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Pla. Concedit a Francesc Montero.

2009-2010

 • La literatura catalana del Renacimiento y el Barroco en el contexto europeo. Edición de textos. Ref.: FFI2009-09630/FILO. Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Prof. Dr. Albert Rossich. 
 • El nacimiento del escritor-periodista en Cataluña (1909-1936). Análisis histórico, repertorio crítico y difusión un nuevo género literario. Ref.: FFI2009-11260/FILO. Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Xavier Pla. 
 • Maurras en Cataluña: debates para la historia de una recepción ideológica y literaria. Ref.: FFI2009-06069-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Xavier Pla.
 • Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009). Ref.: FFI2009-06279-E (Acciones Complementarias). Organisme convocant: MCeI. Investigador principal: Dr. Sadurní Martí. i Ref.: 2009ARCS1-00215. Organisme convocant: AGAUR. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.
 • Projecte de plana web de divulgació de l'obra de Francesc Eximenis (2009). Ref. ACR2008. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Dr. Xavier Renedo.

2009

 • Dels idiomes naturals a la llengua. Ref. Ajuts a projectes cooperatius de R+D en els àmbits de les humanitats i de les Ciències Socials. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
 • Ajut a la publicació d'articles vinculats a la tesi doctoral. Organisme convocant: Universitat de Girona. Investigadora principal: Dra. Miriam Cabré. Concedit a Marina Navàs.

2008-2009

 • L'Umanesimo Catalano e I'Italia, storia, cultura e arte/El humanismo catalán e Italia. Historia, cultura y arte. Organisme convocant: MICINN. Investigadora principal: Prof. Dra. Mariàngela Vilallonga.

2008-2011

 • Corpus digital de textos catalanes medieval: Eiximenis y cancioneros II. Ref.: FFI2008-05556-C03-03/FILO. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Dr. Jaume Torró.
 • Las representaciones de la lengua catalana en la historia. Ref.: FFI2008-04496/FILO. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
 • Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648) y las corrientes intelectuales y literarias del Humanismo. Ref. FFI2008-01417/FILO.  Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Dr. Jorge García.

2006-2008

 • Inventario general de la poesia catalana del barroco en cancioneros manuscritos (ss. XVII-XVIII). Ref.: HUM2006-08326/Filo. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Pep Valsalobre.
 • La letteratura in lingua d'oc: testi e problemi. en col·laboració amb 14 universitats europees. Organisme convocant: Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica de la Republica Italiana. Ref. II04C0BBEB. Responsable: Prof. Dr. Saverio Guida (Messina). Responsable UdG: Dr. Sadurní Martí.

2005

 • Historia de la lengua catalana (siglos XIX y XX). Ref.: HUM2005-05116/Filo. Organisme convocant: MEC .Investigador principal: Prof. Dr. Josep M. Nadal.
 • Entre el arte, la literatura y la política: edición y estudio de la obra de Eugenio d'Ors en la Europa de entreguerras(Barcelona, Madrid, París). Ref.: HUM2005-04288/Filo. Organisme convocant: MEC. Professor responsable: Dr. Xavier Pla.
 • La dimensión europea de la literatura latina humanística de la Corona de Aragón: Área lingüística catalana. Ref.: HUM2005-04657/Filo. Organisme convocant: MEC. Investigador principal: Prof. Dr. Mariàngela Vilallonga.
 • Corpus digital de textos catalanes medievales: Eiximenis y cancioneros. Ref.: HUM2005-07480-C03-02. Organisme convocant: MCyT. Investigador principal: Dr. Miriam Cabré.

2002

 • Historia de la lengua catalana (siglo XVIII). Ref.: BFF2002-030397. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Josep M. Nadal.
 • Textos básicos de la literatura catalana de la edad moderna. Ref.: BFF2002-02561. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Albert Rossich.
 • Edición crítica de la obra catalana completa de Eugenio d'Ors. Su contexto histórico y literario, su recepción crítica.Ref.: BFF2002-02569. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Xavier Pla.
 • Historiografía latina humanística en la corona de Aragón: Edición de textos, estudio de fuentes. Ref.: BFF2002-03390. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Mariàngela Vilallonga.
 • Las obras de Francesc Eiximenis OFM (C 1330-1409): Contexto, difusión e influencia en España, Europa y América (siglos XIV-XVI). Ref.: BFF2002-02285. Organisme convocant: MCyT. Professor responsable: Xavier Renedo.

1999

 • Català i occità als segles moderns: entre el retrobament i la separació. Ref.: UdG 98/438. Organisme convocant: Universitat de Girona. Professor responsable: August Rafanell.
 • Historia de la lengua catalana (s. XVI y XVII). Ref.: PB 98-0452. Organisme convocant: DGESIC (MEC). Professor responsable: Josep M. Nadal.
 • Repertorio de textos teatrales antiguos en lengua catalana. Ref.: PB 98-0446. Professor responsable: Albert Rossich. Organisme convocant: DGESIC (MEC).
 • Las obras de Francesc Eiximenis OFM (C 1330-1409): Difusión y influencia en España, Europa y América (siglos XIV-XVI). Ref.: PB 98-0462. Organisme convocant: DGESIC (MEC). Professor responsable: Xavier Renedo.
 • RIALC - Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana. Organisme convocant: Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica de la Republica Italiana (1999-2000 i 2000-2001). Coordinació i realització tècnica: Constanzo di Girolamo, del Departament de Filologia Moderna de la Universitat de Nàpols, Federic II, amb el suport d'un equip local (Massimiliano Andreoli, Pasquale Battiloro, Anna Maria Compagna, Claudio Franchi, Aniello Fratta i Fabrizio Minei). Un de català dirigit per Lola Badia col·labora en la confecció dels llistats de materials i en l'edició filològica dels textos (Lluís Cabré, Miriam Cabré, Gemma Navarro, Sadurní Martí, Xavier Renedo i Jaume Turró). Plana web http://www.rialc.unina.it

1997

 • Ramon Llull y el trasfondo cultural de las letras catalanas medievales. Ref.: PB 97-0653. Organisme convocant: DGES  (MEC). Professora responsable: Lola Badia.

1994

 • La invenció de la llengua catalana: models de llengua literària (del segle XV al segle XIX). Ref.: PB 94-0510-C02-(01 o 02). Organisme convocant: DGICYT (MEC). Coordinador: Albert Rossich.
 • Edició i anotació de textos catalans medievals dels segles XIV i XV. Ref.: PB 94-0894. Organisme convocant: DGICYT (MEC). Professora responsable: Lola Badia.
 • Foment de la Recerca en Ciències Socials i Humanitats. Història de la llengua: homogeneïtat versus heterogeneïtat.Ref.: CIRIT 1994. Organisme convocant: Generalitat de Catalunya CIRIT. Professor responsable: Josep Maria Nadal Farreras.

1993

 • Cultura humanística i escolàstica dels segles XIV i XV a la Corona d’Aragó.- Inventari, estudi de fonts i edició de textos. Ref.: PB 93-0543. Organisme convocant: DGICYT (MEC). Investigador principal: Mariàngela Vilallonga.