Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Publicacions de l'ILCC

L'Institut té tres sèries: Obres de Francesc Eiximenis (OFE), Estudis de Francesc Eiximenis (EFE) i Estudis i Documents.

Col·leccions

Estudis de Francesc Eiximenis (EFE)
  • Riera i Sans, Jaume (cur.) (2011): Francesc Eiximenis i la Casa Reial. Diplomatari 1373-1409. Girona: ILCC-Documenta Universitària (Estudis sobre Francesc Eiximenis, 2).
 

eimire Comprar.

Ressenya de Josep Pujol a Medievalia, desembre 2015, pp. 390-396.

  • Emili Grahit, Jaume Massó i Torrents, Fr. Atanasio López, Josep Sanchis Sivera, P. Martí de Barcelona, Jacques Monfrin i David J. Viera (1991): Studia bibliographica. Col·legi Universitari de Girona-Diputació de Girona (Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1). 

Studiabi

Obres de Francesc Eiximenis (OFE)
  • Francesc Eiximenis (2005): Dotzè del Crestià (primera part, volum primer), edició Xavier Renedo, coordinació Sadurní Martí, amb la col·laboració d'Enric Bassegoda, Miriam Cabré, Montserrat Galí, Jorge García López, Daniel Genís, David Guixeras, Eva Izquierdo, Jordi Lorca, Rafael Ramos Nogales, Francisco J. Rodríguez Risquete, Raquel Rojas i Jaume Torró. Girona: Universitat de Girona i Diputació de Girona, 1, XVII, 619 pp. (Obres Francesc Eiximenis, 1).

dotzé Comprar.

crestiàII Comprar.

Veure tots els volums de la col·lecció.

Estudis i documents
  • Vilallonga, Mariàngela; Casacuberta, Margarida; Perera Roura, Anna (eds.) (2018): La construcció literària del territori. Costa Brava i Empordà. Girona: Documenta Universitària, EiD, 3.

construclit Comprar.

  • Pla, Xavier (ed.) (2012): Llibres, monstres i catedrals. "Josafat" de Prudenci Bertrana. Girona: ILCC-Documenta Universitària, EiD, 2.

llibresmonstre Comprar.

Ressenya de Lluís Bonada a El Temps (26/02/2013).

Ressenya de Lluís Bonada a El Temps (05/03/2013).

  • Pla, Xavier (ed.) (2011): Joaquim Ruyra, el petit Tolstoi. Girona: ILCC-Documenta Universitària, EiD, 1.

joaquimr Comprar.