Institut de ciències de l'educació

Una seixantena de professors assisteixen a la Jornada “A la UdG flippegem"

Prop de seixanta professors de diferents centres de la UdG van assistir divendres, 31 de maig, a la Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”. Aquesta jornada ha estat fruit del treball que es va fer en el marc del Taller de formació sobre aquesta metodologia que va organitzar l’ICE el curs passat.

Les experiències que s’hi van presentar són algunes de les que es van preparar i implementar durant aquell Taller, que es va anar desenvolupant al llarg de tot el curs acadèmic.

Les presentacions van ser a càrrec del professorat que les va implementar, i també es va comptar amb la veu d’alguns estudiants que van aportar els seu punt de vista, opinions i reflexions sobre l’experiència viscuda en aquest tipus de metodologia.

Les presentacions es van organitzar en dues taules. A cada una s’hi van presentar tres experiències i al final de cadascuna es va mantenir un debat entre tots els assistents.

Prèviament, a la presentació de les experiències, José Luis Medina va fer una intervenció explicant les característiques principals de les tres estratègies de classe inversa habitualment utilitzades:

– Instrucció per parells (Peer Instruction)

– Ensenyament just-in-time (Just in Time Teaching)

– Aprenentatge basat en equips (Team Based Learning)

Al final de la jornada es va donar a conèixer la nova Xarxa d’Innovació Docent sobre Classe Inversa que hem creat recentment a l’ICE.