Grup de recerca en Envelliment, Cultura i Salut

Temes

Des de fa uns quants anys,  estudiem a la persona en els diferents contextos de vida, com a membre d'una comunitat, com a ciutadana, i com a usuària de serveis i de recursos, amb una metodologia qualitativa i amb un enfoc multidisciplinari i comunitari. 

La nostra finalitat és la de millorar la seva qualitat de vida, potenciant la seva autonomia, la seva participació social i augmentant la seva satisfacció personal.