Grup de recerca en Envelliment, Cultura i Salut

Envelliment, Cultura i Salut

Envelliment, Cultura i Salut

Envelliment, Cultura i Salut

Presentació

El Grup de Recerca Envelliment, Cultura i Salut, GRHCSO96 ECiS, de la Universitat de Girona, és un grup d’investigadors amb diferents perfils professionals,interessats en la millora de l’atenció psicològica, social i sanitària des dels interessos i les necessitats de les persones que viuen en contextos socials i culturals específics.

Les nostres recerques tenen com a eix vertebrador el treball participatiu i la metodologia qualitativa.