Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2023-2024

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Estètica i teoria de l'art (3157G04053)

Es proposa introduir als estudiants en la comprensió i l'evolució de les principals corrents artístiques dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, al mateix temps, transdisciplinar. S'encara la obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc. 021 Estudis sobre la modernitat 022 Primeres avantguardes 023 Segones avantguardes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

A-Teoria i anàlisi de la imatge (3157G04054)

Desenvolupar el marc conceptual i metodològic que permeti analitzar els processos de significació. Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per a objectivar els problemes visuals que s'ha de plantejar l'artífex durant la lectura i confecció del missatge. Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l'objectiu de generar processos de sensibilització visual. Reflexionar sobre la comunicació visual i estudiar la naturalesa icònica. 011. El 'llenguatge' de la imatge 012. Anàlisi de la imatge 013. Estudi de la composició en la imatge 014. Components audiovisuals

Bbàsica 10 A Aanual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Llenguatge cinematogràfic (3157G04057)

011 Cultura i cinema Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cine, al mateix temps, ha influït les altres arts i la societat i la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. 012 Sensibilització musical La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contextos culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.

Bbàsica 9 A 2segon semestre

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Teoria i tècnica del muntatge (3157G04061)

Anàlisi de diferents fragments significatius d'obres cinematogràfiques, per a identificar las tècniques de muntatge tecnicoexpressives utilitzades en la seva realització, aplicant criteris comunicatius i expressius. Les pràctiques es centraran en l'edició de determinats materials de'acord amb un conjunt d'instruccions subministrades. També es desenvoluparà una selecció i identificació de les preses més adequades d'un enregistrament, tenint en compte el guió original i la continuïtat narrativa 011 Teoria de l'edició 012 Software d'edició 013 Conceptes artístics de l'edició

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

A-Tecnologia audiovisual i del so (3157G04062)

Enregistrament, codificació i transmissió de la imatge electrònica i del so. Aprenentatge tècnic de com funcionen els equips que s'utilitzen en la producció audiovisual, així com dels diferents formats de gravació que existeixen

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

A-Operativa de càmera i il·luminació (3157G04063)

031 La càmara videogràfica 032 L'enregistrament de so en directe 033 La narrativa audiovisual amb la càmara videogràfica 034 Il·luminación

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

A-Disseny i creació del so digtal (3157G04064)

Tècniques de producció i edició digital de so per audiovisuals. Enregistrament del so directe en rodatges i integració amb documents audiovisuals.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

A-Fonaments de la multimedia (3157G04065)

Apropament al ordinador entès com terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciència doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants. Introducció a la programació. 051 Hardware i software 052 Programació bàsica.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Projecte audiovisual I (3157G04068)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups. 011 Generació del projecte audiovisual. Idea 012 Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina 013 Execució del projecte audiovisual. Expressió

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
E 1primer semestre

A-Fotografia (3157G04069)

Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lumíniques, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia. 021 La càmera fotogràfica 022 La velocitat d'obturació. el moviment 023 El diafragma. La profunditat de camp 024 La sensibilitat 025 L'exposició. El fotòmetre. La mesura de la llum 026 La distància focal 027 Il·luminació 028 La imatge. composició visual 029 Reportatge fotogràfic

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
E 1primer semestre

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Fonaments del disseny gràfic (3157G04075)

We explore the aspects of graphic design within two-dimensional and three-dimensional projects. An introduction to project methodology and creative strategy. The mechanisms, nature and perspectives of graphic design. An analysis of projects and graphic images that surround using tools to understand the conception and practice of design. Definition and boundaries of graphic design. History of graphic design. Analysis of design projects. Digital image processing. Vector graphics.

Bbàsica 9 A Aanual

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Cultura i pensament (3157G04055)

Introduir als estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien algunes de les corrents filosòfiques mes destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació. 011. Pensament contemporani 012. Sistemes filosòfics en el segle XX 013. La mort dels sistemes filosòfics

Bbàsica 8 A 1primer semestre

A-Sociologia i teoria de la comunicació (3157G04056)

Aquesta assignatura és una introducció a la sociologia i a les principals teories de la comunicació de masses. La presentació de conceptes s’alternarà amb el comentari de textos teòrics i amb l’anàlisi d’exemples audiovisuals, considerant en cada cas el context històric, les aportacions i els límits de cada teoria, i la seva vigència i aplicacions pràctiques.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Llenguatges contemporanis (3157G04060)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat eines teòriques i metodològiques que li permetin dur a terme interpretacions crítiques i argumentades dels diversos llenguatges audiovisuals i multimèdia actuals. També pretén obrir una sèrie de dilemes bàsics per comprendre les actuals expressions socials, artístiques i culturals contemporànies després de la crisi de la objectualitat en l'art contemporani, i l'emergència del treball immaterial i creatiu en la societat de la informació, la cultura visual i la era digital.

Bbàsica 3 A 2segon semestre

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Tecnologies multimèdia (3157G04066)

El procés es centra en l'adquisició de coneixements teòrics i d'eines de software per a optimitzar els dissenys i continguts interactius. El contingut desenvolupa els conceptes necessaris per assolir la creació digital, valorant especialment la seva distribució per Internet, on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts. 061 Internet 062 Web 063 Disseny centrat en l'usuari 064 Llenguatges de programació web 065 Disseny de interfície 066 Optimització web

OBobligatòria 9 A Aanual
C Aanual

A-3D I (3157G04067)

Introducció a la creació de l'animació i la imatge de síntesi de tres dimensions, així com l'aprenentatge de les tècniques i mecanismes de treball que es donen al software professional. 071 Modelització 072 Il·luminació

OBobligatòria 6 A Aanual

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Projecte creatiu (3157G04070)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual i/o multimedia. 031. Desenvolupament de l'execució 032. Aprendre a mirar. Percepció 033. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació 034. Tractament didàctic dels errors 035. Avaluació de la creativitat 036. Materialització del producte.

Bbàsica 6 A Aanual

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Projectes de disseny gràfic (3157G04076)

Developing concept, contents, design, creativity, art direction and brand identity, layout and final artwork. Development of editorial design, desktop publishing and branding projects. Visual identity systems. Strategic work and marketing, focusing on the visual embodiment of the brand identity. Build a comprehensive and cohesive system for execution; from physical size and shape constraints and varying color formats, to the file types required to perform on all media platforms.

OBobligatòria 9 A Aanual

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Metodologies i tècniques creatives (3157G04077)

011. Metodologies creatives 0111. Procés creatiu en l'ésser humà 0112. Característiques de la persona creativa i creadora 0113. La ritualització i el clima creatiu 0114. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu 0115. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat 0116. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament 0117. Estímuls i bloqueig de la creativitat 012. Tècniques creatives 0121. Repertori de tècniques 0122. Resolució de problemes i tècniques d'ideació 0123. Tècniques d'aplicació grupal i individual

Bbàsica 9 A 2segon semestre

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Producció audiovisual i multimedia (3157G04079)

1. Indústria i mercat de l'audiovisual. 2. Desenvolupament del producte audiovisual: de la idea al finançament. 3. Preproducció i rodatge: del desglós a l'enregistrament. 4. El tancament del producte. 5. La explotació del producte audiovisual. Exhibició, distribució i venta. 6. Producció multimèdia.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Estructures i dispositius narratius (3157G04058)

Es plantegen els mecanismes de comprensió i d'anàlisi dels mitjans audiovisuals en la seva construcció narrativa. S'emfatitza l'ús de l'anàlisi narratiu en relació amb la construcció dels arguments. 011. La narració 012. Components estructurals del relat audiovisual 013. La construcció del relat audiovisual 014. Figures narratives i retòriques 015. Estratègies publicitàries

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
E 1primer semestre

A-Guió videogràfic (3157G04059)

Conèixer els diferents elements que configuren l'estructura narrativa de ficció i / o documental, per poder així construir eficaçment qualsevol narració en el camp del cinema, el vídeo, el multimèdia i la publicitat. 041. Formats del guió 042. Procés de construcció 043. Elements per a la construcció del guió 044. L'estructura narrativa

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Direcció de projectes transmedia (3157G04071)

1. Narrativa transmèdia 2. Ideació del projecte transmèdia 3. Mecànica operativa del pensament creatiu. 4. Escriptura per a multiplataforma 5. Procediments, protocols i metodologies 6. Confecció i presentació del guió

OBobligatòria 9 A Aanual

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Taller de generació d'idees (3157G04078)

021. Transformació d'estímuls en idees d'ús propi 022. Ideació per al desenvolupament del guió de ficció 023. Experimentació material i expressió gràfica 024. Creativitat publicitària 025. Tallers d'ideació de noves tendències

OBobligatòria 6 A Aanual

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Màrqueting (3157G04080)

Introducció generalista al màrqueting per a que el futur professional sigui capaç de comercialitzar els projectes que realitzi. 021 Diagnòsi comercial. Quadre DAFO 022 Estudi de mercat 023 Definir i interpretar objectius de mercat 024 Pla de màrqueting 025 Màrqueting específic

OBobligatòria 6 A Aanual

A-Creació d'empreses (3157G04081)

1. Procés de gestió empresarial 2. Control del pla econòmic i financer 2.1. Balanç i estat de resultats (anàlisi financera de l'empresa) 2.2. Documentació econòmica i financera de l' empresa, fiscalitat, el pacte de socis, el punt d'equilibri i altres eines de gestió. 3. Dret de l’audiovisual 3.1. Marc legal del dret d’autor i de la propietat intel•lectual 3.2. Les llicències Creative Commons 3.3. La regulació legal dels productes audiovisuals 4. El projecte 5. Recursos humans. Els promotors 6. El procés de producció 7. Estudi de mercat i pla de marketing 8. El pla econòmic i financer 9. Procés de constitució d'una empresa

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

A-Tecnologies multimèdia II (3157G04082)

Anàlisi i estudi dels efectes d'Internet generats per l'arquitectura de participació. Elaboració de protocols pels canals de publicació personal i grupal en xarxa, que impliquen dinàmiques de creació de continguts, intercanvi d'informació i construcció de nous espais de comunicació. Aplicació dels mecanismes de funcionament i les seves estratègies específiques de comunicació. 021 Sensibilització visual 022 Web 2.0 (RSS, mòbils, blogs) 023 Posicionament en els buscadors 024 Tecnologies de la xarxa

OPoptativa 6 A 1primer semestre

A-3D II (3157G04083)

Es parlarà de com donar realisme a les nostres escenes modelades en 3D, aplicant materials, textures i una il·luminació adequada a l'entorn. Es tractara l'integració de models 3D en imatges reals. També es farà una introducció a l'animació en 3D creant senzilles animacions de linea i una animació final.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

A-Direcció audiovisual (3157G04084)

Estudi i praxis dels recursos expressius que fonamenten la direcció audiovisual, mitjançant la utilització de les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques naturals o artificials, atenent a les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors S'ofereixen els recursos bàsics per a poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc. 031 Direcció de fotografia 0311 Introducció a la il·luminació 0312 Control de la il·luminació 0313 Il·luminació d'una escena 032 Direcció d'actors 0321 Conceptualització de la direcció d'actors 0322 El càsting 0323 Estudi dels personatges 0324 Anàlisi d'escenes 0325 Tècnica de l'assaig

OPoptativa 6 A 1primer semestre
E 1primer semestre

A-Disseny interactiu (3157G04085)

L'ús del software específic complementa el binomi que conformen la creació i el codi. El procés docent inclou la intervenció amb dibuix animat passant per l'autoria multimedia, fins assolir tasques d'aplicació de desenvolupament web. Es tractarà també del desenvolupament del llenguatge de programació orientar a objectes, i d'arreglar els controls de preferències. 041 Aplicacions 042 Web 043 Curtmetratge 044 Instal·lacions

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Disseny audiovisual (3157G04086)

Afrontar el Procés creatiu d'una peça animada: des de la idea a les referències, el disseny, l'storyboard, l'animatica o el timing. Dominar les tècniques d'animació i composició amb After Effects, així com les eines utilitzades en cada un d'aquests processos. Grafisme per a televisió, branding de cadenes, títols de crèdit, infografies. Conèixer el treball de composició i postproducció bàsica amb vídeo.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

A-Redacció i desenvolupament del guió (3157G04088)

Elaborar i escriure amb fluïdesa textos o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica o multimedia. S'atenen els paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturaes d'una època històrica determinada. 071. El relat cinematogràfic 072. Elements estructurals 073. Personatges 074. Arquitectura del discurs narratiu 075. Exposició i informació 076. Diàlegs

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Fotografia creativa (3157G04089)

Experimentació amb la fotografia per obtenir resultats inesperatss a partir de solucions diferents de les habituals. 081. Tecnificació: Il·luminació 082. Retoc avançat 083. Fotografia creativa 084. Hibridació

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Metodologia del projecte gràfic (3157G04090)

Realització d'un projecte on l'estudiant posarà en pràctica tots els coneixements teòrico-pràctics adquirits en disseny i composició visual. 091 Metodologia del projecte gràfic professional 092 El rol del director creatiu 092 El rol del director d'art 093 El rol del dissenyador gràfic

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Disseny del so (3157G04091)

El curs oferirà a l'alumne la possibilitat de perfeccionar coneixements en l'àmbit del disseny sonor aplicat als audiovisuals; l'ajudarà a desenvolupar un sentit crític i adquirir sensibilitat envers el so, tot posant en pràctica les eines necessàries per assolir un aprenentatge global en aquest camp del disseny del so per audiovisuals.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Realitat immersiva (3157G04092)

Estudi de les noves tendències en realitat immersiva. 111. Estudi de la realitat immersiva 112. Projecte de realitat immersiva

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Edició de vídeo (3157G04093)

Tècniques de postproducció per a poder utilitzar la tecnologia i les técniques d'edició derivades del vídeo digital, axsí com profunditzar en els últims avanços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria. 121. Postproducció i edició adelantada amb el software d'edició no lineal 122. Composicions i efectes

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Projecte audiovisual II (3157G04094)

131. Fonaments del documental televisiu 132. Llenguatge específic de la llengua anglesa per a la realització d'un documental. 133. Processos del documental. Del concepte al producte final 134. Internacionalització del producte.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Seminaris complementaris (3157G04095)

El nostre sector professional s'actualitza i transforma constantement, en aquests seminaris es buscaran les últimes novetats del mercat per a poder ampliar o profunditzar els coneixements més especialitzats relacionats amb la comunicació audiovisual. Aquesta ampliació de continguts està relacionada també amb una introducció a sortides professionals noves.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Direcció d'actors (3157G04096)

1. Predirecció 1.1. Organització i construcció de l’escena. 1.2. L’anàlisi de les escenes. 1.3. Eines per a la posada en escena, direcció vs actor. 1.4. Recursos per a la interpretació. 1.5. L’actor de text i l'actor com a performer. 2. Direcció 2.1. Treball amb directors professionals en diferents estils. 2.2. La comunicació en l’equip, l’escolta, la generositat, la connexió. 2.3. Relació entre el director i l’actor. 2.4. Treball de text. 2.5. Treball d’acting. (acting coach) 2.6. Acció física i psíquica. 2.7. Les paraules, el silenci, el pensament i la mirada. 2.8. La versemblança en la interpretació. 2.9. Treball amb nens.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

A-Il·lustració (3157G04100)

L'objectiu d'aquest curs és definir la il·lustració a través de la seva història i usos actuals; explicar la relació concepte-imatge; iniciar l'alumne en les principals tècniques tradicionals; i ensenyar a digitalitzar i retocar imatges amb l'ordinador.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
E 1primer semestre

A-Tecnologies Creatives (3157G04103)

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants una base tècnica que els permeti prototipar sistemes interactius de tal forma que siguin capaços de testejar les seves idees.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
E 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.