Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2003-2004

Ciències del Treball

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de l'ocupació (3104CT0001)

Marc normatiu de les polítiques sociolaborals: ocupació i intermediació laboral; modalitats de contractació laboral i mesures de foment de la contractació laboral; formació professional; polítiques passives d'ocupació: la protecció económica per desocupació; responsabilitats administratives en matèria d'ocupació.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Auditoria sociolaboral (3104CT0002)

Sistemes d'informació i comunicació per a l'avaluació del sistema. Instruments i tècniques d'investigació per la auditoria social. Informe de l'auditoria: diagnòstic i pla d'actuació. Integració de les polítiques de gestió de recursos humans

NDno definit A Aanual NDno definit

Direcció estratègica de l'empresa (3104CT0003)

Anàlisi de l'entorn general i específic. Anàlisi intern de recursos i presa de decisions. Opcions per la formulació de l'estratègia: estratègies genèriques i mètodes alternatius. Avaluació de l'estratègia. Elements per la implementació de l'estratègia.

NDno definit A Aanual NDno definit

Economia del treball (3104CT0004)

Teories del mercat de treball. Dinàmica del mercat de treball. El mercat de treball a Espanya: global, territorial i sectorial. La intervenció pública en el mercat de treball. Polítiques d'ocupació

NDno definit A Aanual NDno definit

Teoria de les relacions laborals (3104CT0005)

Teories i models analítics dels sistemes de relacions laborals. Conflicte laboral, conflicte social i relacions laborals. Sistema de relacions laborals a espanya: desenvolupament i elements constitutius. Sistemes de relacions i factors de diversitat. Perspectiva comparada

NDno definit A Aanual NDno definit

Sistemes d'informació i comunicació en les organitzacions (3104CT0008)

Dinàmica de sistemes. Transmissió d'informació en sistemes complexos. Auditoria de la comunicació a l'empresa. Noves tecnologies i comunicació

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de les polítiques públiques (3104CT0006)

Polítiques públiques: caràcters generals de les polítiques sociolaborals. Procés d'elaboració i desenvolupament. Polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals. Anàlisi i avaluació de les polítiques sociolaborals

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècniques de negociació (3104CT0007)

Teoria i estructura de la negociació col·lectiva. Dinàmica i gestió del conflicte. Estratègies de prevenció i reducció del conflicte. Fonaments i tècniques de negociació. Estratègies i tècniques.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret social comunitari (3104CT0009)

Normativa social de la Unió Europea. Política social i lliure circulació. Drets i deures laborals a escala comunitària

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Gestió de recursos humans (3104CT0010)

Disseny del treball a l'empresa. Organització de l'empresa i del treball. Gestió de qualitat de processos i productes. Articulació i processos de negociació i de resolució de conflictes

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Fiscalitat del treball i de l'empresa (3104CT0011)

Sistema tributari espanyol. Rendes del treball i ingressos a compte en el impost sobre la renda de les persones físiques. Incentius fiscals per al foment de la ocupació

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Tècniques d'investigació social (3104CT0012)

Mètodes estadístics en Ciències del Treball. Indicadors socioeconòmics. L'estructura de la població activa. Mètodes d'enquesta. Dissenys mostrals. Anàlisi i interpretació de resultats

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'estudi del Dret (3100000817)

Presentació de l’organització administrativa dels estudis de dret i de la normativa que afecta l’estudiant. Introducció a la recerca i l’ús de la documentació jurídica, tant a la biblioteca com a les bases de dades. Adquisició de tècniques d’expressió oral i escrita i hàbits de treball aplicats a la comprensió i l’estudi del dret.

NDno definit 6 1primer semestre NDno definit

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia I (3100001564)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia II (3100001565)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia I (3100001566)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia II (3100001567)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Història contemporània (3102HI0005)

Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l'Edat Contemporània, amb especial referència a l'Historia Contemporània d'Espanya

NDno definit A Aanual NDno definit

Història econòmica (3102HI0011)

Introducció a l’estudi històric dels fenòmens socioeconòmics.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

El món actual (3102HI0014)

+ Evolució de l'historia mundial i espanyola, en els seus diversos aspectes, des de la Segona Guerra Mundial

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Dret penal del treball i de l'empresa (3104CT0013)

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Antecedents i trajectòria de les institucions laborals espanyoles en el marc jurídic europeu (3104CT0014)

Formació històrica del model jurídico-laboral espanyol. Comparació amb els sistemes jurídico-laborals dels estats de la Unió Europea

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Creació d'empreses (3104CT0017)

Requisits i condicions per crear una empresa. De la idea a l'oportunitat de negoci. Anàlisi de l'entorn, processos de producció i aspectes comercials, financers i de recursos humans en relació amb el naixement d'una empresa.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Estratègies de recursos humans (3104CT0027)

Direcció estratégica de recursos humans. Desenvolupament i aplicació del model estratégic. Models i experiències de Direcció Estratégica. Comportament organitzatiu, gestió del coneixement i del canvi a les organitzacions. Cultura i clima organitzatiu

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Polítiques socials: Estat del benestar (3104CT0028)

Importància, problemàtica i anàlisi comparativa entre països de les polítiques socials. Debat sobre l'Estat del Benestar

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Mitjans alternatius a la solució jurisdiccional de conflictes (3104CT0032)

Conflictes; els conflictes en les relacions laborals. Escalada i desescalada. El manteniment de les relacions laborals i la subsistència de les relacions de producció. Resolució pacífica de conflictes. Actors col•lectius. Mediació. Conciliació

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Economia política i hisenda pública (3104DR0008)

Els "problemes econòmics" desde diferents perspectives. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. Economia de l'empresa. El procés de globalització econòmica.

NDno definit A Aanual NDno definit

Comptabilitat per a juristes (3104DR0030)

La comptabilitat coma instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la seguretat i salut en el treball (3104DR0043)

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions en matèria de prevenció. Responsabilitats legals.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0122)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0123)

NDno definit A Aanual NDno definit

Conceptes bàsics del dret (3104GAP073)

NDno definit A Aanual NDno definit

Economia i administració d'organitzacions (3105200732)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit