Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2004-2005

Gestió i Administració Pública

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ètica dels funcionaris públics (3100001924)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Personal al servei de les administracions públiques (3104DR0103)

Règim estatutari dels funcionaris públics: Drets individuals, col•lectius i de seguretat social. Règim jurídic del personal laboral de les administracions públiques. Convergència entre règim funcionarial i règim laboral.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

L'ordenament jurídic administratiu (3104GAP001)

L'ordenament jurídic administratiu i les seves fonts específiques. Els agents públics.

NDno definit A Aanual NDno definit

Teoria social (3104GAP002)

Conceptes bàsics de l'anàlisi sociològica. Mètodes i tècniques sociològiques. Sociologia de les organitzacions. Estructura social d'Espanya.

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció al dret constitucional (3104GAP003)

Conceptes bàsics del dret. La Constitució i el sistema jurídic. Principis d’organització constitucional. Òrgans constitucionals. Estructura territorial de l’Estat. Comunitats autònomes i ens locals.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Drets i llibertats constitucionals (3104GAP004)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Fonaments del dret internacional públic i comunitari (3104GAP005)

Nocions bàsiques de dret internacional i comunitari.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Organització administrativa (3104GAP006)

Les administracions públiques. Objectius i funcions de l’administració. La burocràcia. Les administracions públiques espanyoles.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Conceptes bàsics del dret (3104GAP073)

Introducció a conceptes essencials del dret: fonts del dret, persona, patrimoni, contracte i responsabilitat

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104GAP007)

Conceptes bàsics de l’anàlisi econòmica. El sector públic de l’economia i les empreses públiques. El sistema econòmic espanyol.

NDno definit A Aanual NDno definit

Estadística administrativa (3104GAP008)

Conceptes bàsics d’estadística. Tècniques i mètodes estadístics. Estadística aplicada a les administracions públiques.

NDno definit A Aanual NDno definit

Gestió tributària i pressupostària i comptabilitat pública (3104GAP009)

Gestión Financiera y Contabilidad. Programación y planificación financiera. Técnicas de gestión presupuestaria. Técnicas de gestión tributaria. Nociones básicas de contabilidad. La contabilidad pública

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció al sistema politicoconstitucional (3104GAP010)

Formes d’organització política i teories sobre l’Estat. El comportament polític. El sistema polític espanyol.

NDno definit A Aanual NDno definit

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa (3104GAP011)

Procediment i jurisdicció. La posició jurídica de l’administració. La posició jurídica de l’administrat. La tutela jurisdiccional de l’administrat. La jurisdicció contenciosa administrativa.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret financer i tributari (3104GAP012)

Dret Financer i Tributari (part general). Activitat financera. Pressupost i gestió pressupostària (remissió). Ingressos públics. Poder financer. Dret Tributari. Fet imposable. Subjectes. Prestació tributària. Procediments tributaris. Gestió. Inspecció. Recaptació. Revisió. Dret tributari sancionador. Sistema tributari.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Informació i documentació administrativa I (3104GAP013)

Sistemes informàtics: aplicació a la gestió administrativa i financera. La informació i el seu tractament a l’administració. Es completaran amb els contintguts d'Informació i documentació administrativa II.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0122)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0123)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret local (3104DR0056)

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret urbanístic (3104DR0071)

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit