Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L'assignatura està pensada per preparar els estudiants per a treballar en el sector de l'oci i l'animació socio cultural.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.

Continguts

1. Concepto y definición del término Animación

2. Tipos de animación

3. Perfil del animador

4. Actividades de animación diurnas y nocturnas

5. Elaboración de un planning de trabajo

6. 6.Técnicas comunicativas con y sin micrófono

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 5 10
Classes expositives 6 0 6
Classes participatives 5 4 9
Prova d'avaluació 9 41 50
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Elizasu Miguens, Carolina (2001 ). La Animación con personas mayores (4ª ed.). Madrid: CCS. Catàleg
 • Castro, Angel de (1987 ). Animación cultural : nuevas perspectivas . Valladolid: Diputación. Catàleg
 • Puertas, Xavier (DL 2004 ). Animación en el ámbito turístico . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Maíllo, Adolfo (1979 ). La Animación socio-cultural . Madrid: Marsiega. Catàleg
 • Deltoro Rodrigo, Enrique (DL 2003 ). Cómo hacer proyectos de animación : para trabajar con niños y jóvenes . Zaragoza: Librería Certeza. Catàleg
 • Vopel, Klaus W (2001 ). El Animador competente : nuevas técnicas para el animadorde grupo . Madrid: CCS. Catàleg
 • Viché González, Mario (2008 ). La Animación sociocultural : apuntes para la formación deanimadoras y animadores . Zaragoza: Libros Certeza. Catàleg
 • Besnard, Pierre (1990 ). El Animador sociocultural : funciones, formación, profesión . Valencia: Grup Dissabte. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposición oral de una actividad de animación comunicació de l'activitat 30
Exposición trabajo escrito comunicació dels continguts 30
Trabajo escrito correció formal i continguts 40

Qualificació

La evaluación del curso será continua y se tendrá en cuenta la participación activa en las sesiones presenciales, la entrega de los trabajos escritos y las exposiciones orales.
Calificación final:

Vendrá dada por el porcentaje obtenido de las siguientes actividades:
Exposición Oral actividad animación 30%
Exposición Oral trabajo escrito 30%
Trabajo escrito 40%

Criterios específicos de la nota No Presentada

Serán evaluados con la calificación no presentada aquellos alumnos que por motivos ajenos a su voluntad o por motivos justificados, comuniquen al profesor su intención de no ser evaluados o de no presentar las actividades.
Los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación continua realizarán a final de curso un examen final de la asignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serán evaluados con la calificación no presentada aquellos alumnos que por motivos ajenos a su voluntad o por motivos justificados, comuniquen al profesor su intención de no ser evaluados o de no presentar las actividades.
Los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación continua realizarán a final de curso un examen final de la asignatura.


Assignatures recomanades

 • Comunicació persuasiva
 • Guiatge turístic