Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Castellà/català. Les eines referents en el temes laborals a l'empresa i la seva direcció
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme

Continguts

1. TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRABAJO: EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL TEMA 2: LA MOTIVACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO TEMA 3: LA PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL TEMA 4: LOS CAMBIOS EN EL PUESTO DE TRABAJO TEMA 5: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TEMA 6: LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL TEMA 7: FILOSOFÍA Y CULTURAL EMPRESARIAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 0 1,5
Classes expositives 2 0 2
Classes pràctiques 8 20 28
Elaboració de treballs 3 3 6
Exposició dels estudiants 2,5 12 14,5
Treball en equip 8 15 23
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Munduate, L.,Medina,F.J. (2005). Gestión del conflicto, negociación u mediación. Madrid: Pirámide.
  • Ivancevich, J., Konopaske, R., Matteson, M., (2006). Comportamiento organizacional. Madrid: McGrawHill.
  • Dolan, S., Schuler, R., Jackson,S., Valle, R. (2007). La gestión de los recursos humanos. Madrid: McGrawHill.
  • Molina Villar, J.J. (2010). Como hacer un trabajo final de carrera. Barcelona.: Astro Uno.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seguimiento y prácticas Controles y prácticas individuales 40
Trabajo y exposición de los alumnos Trabajo y exposición de los alumnos 60

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA


Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes
expositives per part del professor, la presentació del treball en la data
determinada amb la seva exposició en la llengua corresponent i dues
proves avaluatòries i les pràctiques. L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment
que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, les avaluacions o les pràctiques, traient un punt per
sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius
laborals, de malaltia o personals.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball escrit i la seva exposició és del 60% i les pràctiques i el seu seguiment és del 40%.

La obligatorietat de fer el treball, l'avaluació i les pràctiques i la seva presentació és palesa. Si l’alumne
decideix no fer-ne, no se li permetrà
l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un
examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui
aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la de la fitxa de l’estudiant
com aquella facilitada per el professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, ni les avaluacións i pràctiques.