Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
90%
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ROSER AGUILAR CAMPDEPADROS  / CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / MARC PLANA BOTEY  / PERE PUIGBERT ESPONELLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Mòdul de cultura cinematogràfica. 18 hores

2. Mòdul de processos de treball a l'audiovisual. 12 hores

3. Mòdul de creació audiovisual 150 hores

          3.1. Introducció a la interpretació per càmera

          3.2. Assajos

          3.3. Rodatge

          3.4. Anàlisi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 35 65
Classes participatives 12 10 22
Classes pràctiques 116 56 172
Elaboració de treballs 24 26 50
Exposició dels estudiants 4 2 6
Treball en equip 0 60 60
Total 186 189 375

Bibliografia

 • ABUIN, Anxo (2013). El teatro en el cine. Madrid: Cátedra.
 • BAZIN, André (2008). ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp.
 • BRESCHAND, Jean (2004). El documental: la otra cara del cine. Barcelona: Paidós .
 • FERNÁNDEZ, Federico, y MARTÍNEZ, José (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.
 • GUBERN, Román (2014). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.
 • KONIGSBERG, Ira (2004). Diccionario técnico Akal de cine. Madrid: Akal.
 • LAVANDIER, Yves (2003). La dramaturgia. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
 • LUMET, Sidney (2004). Así se hacen las películas (2a edició). Madrid: Ediciones Rialp.
 • MAMET, David (2003). Verdadero y falso. Barcelona: Ediciones del bronce, Planeta.
 • MORIN, Edgar (2001). El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Paidós.
 • PETROLLE, Jean, y WEXMAN, Virgina (2005). Women and Experimental Filmmaking. Illinois: Illinois University Press.
 • QUINTANA, Àngel (2003). Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades. Barcelona: Acantilado.
 • ROMAGUERA, Joaquim, y ALSINA, Homero (eds.) (2007). Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra.
 • STAM, Robert (2001). Teorías del cine: una introducción. Barcelona: Paidós.
 • VVAA (2007). Cinema i teatre. Influències i contagis. Girona: Ajuntament de Girona.
 • WESTON, Judith (2004). La dirección de actores. . A Coruña: Fluir Ediciones..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions i visionats sobre cultura cinematogràfica Assoliment dels coneixments bàsics de narrativa audiovisual i cinematogràfica i dels principals moviments fílmics 12
Mòdul de processos de treball a l'audiovisual Assoliment coneixements mínims de tipus pràctic sobre el mitjà audiovisual. 8
Classes magistrals dels principis de la interpretació per càmera. Assistència a classe. Assoliment dels coneixements tècnics d'inetrpertació per càmera. Anàlisi dels visionats complementaris proposats a classe. 5
Càsting S'avaluarà la proposta triada per realitzar el casting: de tota l'estratègia comunicativa, el text, la caracterització i la posada en escena. I també es valorarà l'impacte emocional aconseguit. 10
ESCENES I. Assajos d'escenes a classe: Anàlisi del guió. Construcció de personatge. Assajos en grup. Gravació amb càmera, visionat i anàlisis. La cura en l'anàlisi de l'escena, la proposta interpretativa concreta i la resolució respecte a la càmera. 15
ESCENES II. Preparació. Treball de taula sobre el guió i construcció de personatge. Assajos. La maduresa, el punt de vista i les aportacions per tal d'aprofundir al i treure el màxim de partit al text proposat. Es valora també la creatvitat en la construcció del personatge, així com la capacitat de diàleg i escolta i l'intercanvi amb els altres intèrprets i amb la directora. I el treball amb la veu i el propi cosen relació a la situació dramàtica, als altres personatges i a la càmera. 20
RODATGE El rigor en la preparació, la participació positiva en tots els processos, la qualitat interpretativa, l'obertura emocional i la col·laboració per tal d'assolir el millor resultat final. Els coneixements de la mecànica del rodatge i la capacitat d'adaptar-se a totes les situacions de diversa dificultat tècnica i humana. 25
Anàlisi del treball realitzat en tota l'assignatura. Capacitat d'aprenentatge, la consciència del propi procés i la valoració crítica i autocrítica. També es valorarà l'expressió oral davant de la resta del grup i la capacitat de l'alumne d'incorporar vocabulari tècnic i l'ostentació dels coneixements assimilats. 5

Qualificació

Cal assistència d'un mínim 80% per aprovar el Mòdul de Creació d'Interpretació.