Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Formació Clínica Humana. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques. Embaràs i part normal i patològic. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització. . Exploració i seguiment de l'embaràs. Farmacologia específica de patologia ginecològica i obstètrica.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ELENA ALVAREZ CASTAÑO  / JOAQUIN BARCELO OBREGON  / ANA CRISTINA BORRELL MOLINS  / JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / JOSEP INGLADA ESTRUCH  / ELISABET MERINO MESA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS MIGUEL ALONSO RUANO  / MARIA ELENA ALVAREZ CASTAÑO  / JOAQUIN BARCELO OBREGON  / MARIA PILAR BARRETINA GINESTA  / ANA CRISTINA BORRELL MOLINS  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / ALBERT GOMEZ LOZANO  / JOSEP INGLADA ESTRUCH  / ANNA MAROTO GONZALEZ  / ELISABET MERINO MESA  / ANA TALTAVULL PONS  / SARA TORRENT BOSCH  / ESTER VILA CAMPS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN BARCELO OBREGON  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / JOSEP INGLADA ESTRUCH  / CRISTINA MELENDEZ MUÑOZ  / ELISABET MERINO MESA  / FERNANDO PEREZ BUENO  / SARA TORRENT BOSCH  / ESTER VILA CAMPS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN BARCELO OBREGON  / MARIA PILAR BARRETINA GINESTA  / ALEXANDRA BONMATI SANTANE  / JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / JOSEP INGLADA ESTRUCH  / ELISABET MERINO MESA  / ANA TALTAVULL PONS  / ESTER VILA CAMPS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA (COMUNS)

          1.1. Glossari de termes utilitzats en Ginecologia i Obstetrìcia

          1.2. Definicions en Medicina Perinatal

          1.3. Embriologia del aparell genital femení

          1.4. Anatomia / Histologia aplicada a ginecologia i obstetrícia

          1.5. Hormones esteroïdals des de el punt de vista ginecològic i obstètric

          1.6. Fol·liculogènesi.Cicle ovàric

2. OBSTETRICIA

          2.1. Gametogènesi, fecundació e implantació

          2.2. Desenvolupament i estructura de la placenta, membranes, líquid amniòtic

          2.3. Diagnòstic de la gestació. Duració de la gestació

          2.4. Modificacions fisiològiques durant la gestació

          2.5. Desenvolupament del fetus. Trastorns del creixement fetal

          2.6. Estudi anatòmic-clínic de la pelvis. Estàtica fetal

          2.7. Control de la gestació.Criteri de gestació de risc.

          2.8. Mètodes de control i diagnòstic durant la gestació. Ecografia, tècniques invasives, aplicació del efecte Doppler, cardiotocografia

          2.9. Patologia del embaràs I trimestre: Amenaça d'avortament, avortament. Enfermetat trofoblàstica gestacional. Insuficiència cervical.

          2.10. Patologia mèdica associada a la gestació: Estats hipertensius. Fetge i embaràs. Trastorns hematològics. Patologia infecciosa. Dermatosi més freqüents.

          2.11. Patologia del embaràs II i III trimestre: Ruptura Prematura de Membranes, Amenaça de part prematur, Trastorns en l'implantació de la placenta (Placenta previa, acretisme placentari, desprendiment precoç de placenta).

          2.12. Definició de part. Inici del part. Períodes del part.

          2.13. Assistència al part normal. Duració del part en funció de la paritat. Control de l'evolució del part.

          2.14. Inducció al part: Definició, indicació i tècniques.

          2.15. Part distòcic: Definició, causes.

          2.16. Hemorràgies en el part i postpart

          2.17. Tocúrgia: Raspat uterí, Tècniques d’instrumentació del part, Cesària

          2.18. Analgèsia i anestesia obstètriques

          2.19. Puerperi: Definició. Complicacions del puerperi inmediat i tardà. Patologia mèdica associada al puerperi.

          2.20. El fetus com a pacient. Infeccions maternes que poden afectar al fetus. Dismorfies fetals. Malatia hemolítica

3. GINECOLOGIA

          3.1. La historia clínica des de el punt de vista ginecològic. Exploració. Definicions.

          3.2. Procediments diagnòstics en ginecologia

          3.3. Determinisme sexual i diferenciació sexual.

          3.4. Patologia del desenvolupament: Pubertat.Trastorns de la pubertat.Amenorrea primaria: Concepte, classificació i etiologia. Diagnòstic i orientació terapèutica.

          3.5. Amenorrea secundària: concepte, classificació i etiologia. Diagnòstic i orientació terapèutica.

          3.6. Virilització i hirsutisme

          3.7. Dolor pelviá relacionat o no amb el cicle.

          3.8. Concepte d’esterilitat i infertilitat. Estudis complementaris. Tècniques de reproducció assistida.

          3.9. Control de la fertilitat

          3.10. Vulva. Malalties de la vulva: traumatismes, degeneratives i atròfiques

          3.11. Vagina. Malalties de la vagina. Càncer de vagina.

          3.12. Vaginitis i vaginosis

          3.13. Malalties de transmisió sexual desde el punt de vista ginecològic

          3.14. Infeccions del tracte genital superior. Malaltia inflamatòria pèlvica.

          3.15. Alteracions funcionals del endometri. Hemorragies uterines disfuncionals.

          3.16. Patologia benigna del coll, cos de la matriu i endometri

          3.17. Patologia maligna del cos uterí

          3.18. Càncer d'endometri

          3.19. Concepte de CIN (Neoplasia Cervical Intraepitelial). Screening del càncer de cèrvix.

          3.20. Càncer de cérvix invasiu

          3.21. Estudi de masses anaxials. Càncer d'ovari.

          3.22. Patologia mamaria benigne

          3.23. Càncer de mama

          3.24. Visió general del tractament oncològic en ginecologia i patologia mamaria

          3.25. Climateri. Menopausa. Patologia del climateri. Processos degeneratius vinculats a la menopausa. Osteoporosi.

          3.26. Patologia del sol pelvià.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 106 189 295
Classes pràctiques 32 30 62
Prova d'avaluació 4 2 6
Total 142 221 363

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ABP. Treball sobre sis casos-problema, 3 d'Obstetrícia i 3 de Ginecologia: ABP-1: "Patologia del Primer trimestre" ;ABP-2:"Part,gestació perllongada.Inducció"; ABP-3:“Patologia mèdica associada a la gestació, afectació del fetus”;ABP-4:"Dolor pèlvic. Malaltia inflamatoria pèlvica";ABP-5:“Trastorns en el desenvolupament. Amenorrea primaria";ABP-6:“Malaltia oncològica ginecològica”. Avaluació contínua: 1)Habilitats d'aprenentatge;2) Comunicació; 3)Responsabilitat; 4) Relacions interpersonals
La nota corresponent a l'avaluació continuada de les sessions ABP, correspon a la mitja (amb dos decimals),de la suma de les qualificacions obtingudes per cadascuna de les 6 sessions d'ABP, a partir de l'aplicació de les enquestes standaritzades i proporcionades per la UEM. L'assistència a les sessions d'ABP es obligatoria. L'absència injustificada a TRES sessions implica se qualificat amb nota de "0" al apartat d'assistència i puntualitat en la valoració del grau de responsabilitat assolit per l'alumne.El nivell de suficiència de 5 es el resultat de combinar las qualificacions continuades dels ABP's, amb el examen de CASOS CLINICS (amb dos decimals).Arrodoniment de les qualificacions: El que resulti de transformar en un full de càlcul de dos a un decimal.
30
Examen FINAL problemes ABP: Respondre CINC preguntes sobre cadascun dels TRES CASOS CLINICS, relacionats amb les temàtiques treballades en els ABP's, CLASSES MAGISTRALS, SEMINARIS i PRÀCTIQUES. Sobre cada cas clínic (dels quatre del examen)es faran CINC preguntes curtes, cada resposta correcte el valorarà de 0 a 1 (0; 0,25; 0,50; 0,75; 1), en funció del grau d'aproximació a la resposta òptima. Es farà la mitja de la puntuació obtinguda dels 4 casos (amb dos decimals).El nivell de suficiència es combina amb els resultats de l'avaluació continuada dels ABP's e implica obtenir una qualificació mínima de 5 punts (fen el promig de les dues avaluacions)i desprès de transformar la puntuació combinada obtinguda a l'escala de 10 (amb dos decimals). Arrodoniment de les qualificacions: El que resulti de transformar en un full de càlcul la puntuació obtinguda, de dos a un decimal. 20
Examen FINAL tipus TEST: Examen tipus test 50 preguntes de 4 opcions. Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt i cada resposta errònia restarà 0,25. La puntuació obtinguda es transformará a l'escala de 10 (amb dos decimals). PER APROVAR L'ASSIGNATURA, CAL OBTENIR UNA QUALIFICACIÓ FINAL DEL EXAMEN TEST DE 5 O MÉS.Arrodoniment de les qualificacions: El que resulti de transformar en un full de càlcul la puntuació obtinguda, de dos a un decimal. 40
Pràctiques clíniques a la Sala d'Hospitalitzación, Consultes Externes (Alt risc osbtètric, Oncologia Ginecològica, Esterilitat Infetilitat, Sol pèlvic, Ecografia Obstètrica i Ginecològica,Patologia endometrial,cèrvix i anexxos),Sala de Parts-Urgències Obstètriques i Ginecologiques i Quiròfan. Es demana una assistència del 75% de les pràctiques. Existeix la possibilitat d'organitzar pràctiques fora de l'horari acadèmic establert, com per exemple a la Sala de Parts)que serán comptabilitzades, caldrá previament fer la programació amb el Coordinador de l'asignatura. Els alumnes en el seu període de pràctiques a lo llarg del curs, prepararán 5 casos clínics,resumits seguin el esquema (en funció del cas): Motiu de consulta o ingrès, resum de l'historia clínica, proves complementaries, sospita diagnòstica, tractament i evolució.Els casos s'esculliran entre:
1) Descripció de un part desde el ingrès fins el alta
2)Descriure un estudi ecogràfic del I timestre o del II trimestre o bé una tècnica invasiva
3)Descriure un cas de patologia obstètrica (RPM, Placenta previa, Amenaça de part prematur, bessons..)
4) Descriure una cas de patologia ginecológica (oncológica o no, prolapse uteri, pòlip,...
5)Descriure un cas de patologia mamaria (oncològic o no). Els casos clínics preparats es valorarán com a màxim amb 2 punts cadascun (0,2 punts de la nota final de l'asignatura).Aquells alumnes que no assisteixin al 75% de les pràctiques, no se'ls valorarà la presentació dels casos clínics.
10

Qualificació

REPRODUCCIÓ HUMANA I HORMONES SEXUALS
40% de la nota final: Avaluació continuada ABP.
30% de la nota final: Casos clínics (3)
30% de la nota final: Examen tipus test de 50 preguntes de 4 opcions.

Examen tipus test: Nivell se suficiència de 5.
Cal aprovar el test i els casos clínics per aprovar l'assignatura.
Pràctiques: Control d'assistència. Mínim 75%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d'evaluació.