Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La naturalesa de la ciutat. Introducció a conceptes bàsics de la ciutat i del fet urbà. Els agents urbans i instruments per a la construcció de la ciutat. Els models urbans i les seves herències. Formes, funcions i organització Processos urbans contemporanis.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN VICENTE RUFI
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental
 • CE27- Conèixer i comprendre els processos i reptes actuals dels territoris rurals i urbans i els principals instruments i polítiques d'intervenció d'aquests territoris

Continguts

1. La naturalesa de la ciutat. Introducció als conceptes bàsics de la ciutat i del fet urbà

2. Els agents urbans i instruments per a la construcció de la ciutat

3. Els models urbans i les seves herències

4. La ciutat Moderna

5. Processos urbans contemporanis: escenaris i debats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28,5 11 39,5
Debat 3 3 6
Elaboració de treballs 2 20 22
Exposició dels estudiants 3 15 18
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Prova d'avaluació 2 20 22
Sortida de camp 15 10 25
Tutories 4 0 4
Total 57,5 94 151,5

Bibliografia

 • Harvey, David (2013). Ciudades rebeldes :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Harvey, David (1979). Urbanismo y desigualdad social (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (2012). Ordenar el territorio :. Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (2001). Ciutat de ciutats :. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (2015). La Ciudad en movimiento :. Madrid: Díaz & Pons. Catàleg
 • Kotkin, Joel (2006). La Ciudad :. Barcelona: Debate. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1981-1982). Diseño de la ciudad (3ª ed.). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Hall, Tim (2001). Urban geography (2nd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Le Corbusier (1971). Principios de urbanismo :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Lefebvre, Henri (2013). La Producción del espacio. Madrid: Capitán Swing. Catàleg
 • Berman, Marshall (2013). Todo lo sólido se desvanece en el aire : (1a ed. en Anthropos Editorial). [Madrid] [etc.]: Siglo XXI [etc]. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1993). La Ciudad europea. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Benach, Núria (2010). Edward W. Soja :. Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Sassen, Saskia (1999). La Ciudad global :. Buenos Aires: Eudeba. Catàleg
 • Brenner, Neil (2004). New state spaces :. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • García Vázquez, Carlos (2016). Teorías e historia de la ciudad contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura de textos complementaris 20
Proves escrites sobre els continguts del curs 40
Sortides complementàries als continguts teòrics i treball de camp 15
Elaboració de treballs 25

Qualificació

Cal tenir un 4 per poder fer mitjana entre totes les notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no realitzin la prova escrita tindran un No Presentat