Dr.  GOETZ , RENAN ULRICH

Plana personal

Categoria:
CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT
Departament:
ECONOMIA
Àrea de coneixement:
FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Grup de recerca:
Grup de recerca en anàlisi econòmica
ORCID PRC:
0000-0002-4672-8502
curs 2004- 2005 curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatura Pla d'estudis
3103200294 - Institucions i polítiques ambientals Ciències Ambientals. 1995
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3107EC0019 - Economia del medi ambient Economia. 1999
3107EC0004 - Microeconomia II Economia. 1999
3501MA0068 - EINES I INSTRUMENTS PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA.. 2004
3501MA0072 - HIDROECONOMIA MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA.. 2004

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
3103200290 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals Ciències Ambientals. 1995
3107EC0020 - Economia dels recursos naturals Economia. 1999
3107EC0004 - Microeconomia II Economia. 1999
3501MA0068 - EINES I INSTRUMENTS PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA.. 2004
3501MA0072 - HIDROECONOMIA MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA.. 2004

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatura Pla d'estudis
907-7 - Pràctiques d'empresa (àrea Fon. Anàl. Econ.) ALTRES ACTIVITATS FCEE
3103200294 - Institucions i polítiques ambientals Ciències Ambientals. 1995
3103200265 - Introducció a l'economia Ciències Ambientals. 1995
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3107EC0019 - Economia del medi ambient Economia. 1999
3107EC0004 - Microeconomia II Economia. 1999
3501MO0083 - Hidroeconomia Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua. 2006
953-44 - Convergència Europea, CCAA - Institucions i Polítiques Ambientals PROVA PILOT FC
953-41 - Convergència Europea, CCAA - Projecte PROVA PILOT FC

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
3103200290 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals Ciències Ambientals. 1995
3103200265 - Introducció a l'economia Ciències Ambientals. 1995
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3107EC0020 - Economia dels recursos naturals Economia. 1999
3501MO0083 - Hidroeconomia Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007
953-38 - Convergència Europea - Economia del Medi Ambient i dels Recursos Naturals PROVA PILOT FC

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatura Pla d'estudis
907-4 - Pràctiques d'empresa (àrea Fon. Anàl. Econ.) ALTRES ACTIVITATS FCEE
3107EC0019 - Economia del medi ambient Economia. 1999
3501MO0083 - Hidroeconomia Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
907-4 - Pràctiques d'empresa (àrea Fon. Anàl. Econ.) ALTRES ACTIVITATS FCEE
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3107EC0019 - Economia del medi ambient Economia. 1999
3501MO0083 - Hidroeconomia Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
3103200294 - Institucions i polítiques ambientals Ciències Ambientals. 1995
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009
3501MO0083 - Hidroeconomia Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3107-4 - Direcció de Treballs i Tribunals Pràctiques en Empresa ALTRES ACTIVITATS GRAUS FCEE
3107-22 - Tribunals Treball Final de Grau 5 ALTRES ACTIVITATS GRAUS FCEE
3103G03015 - Economia Grau en Ciències Ambientals. 2009
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009
3501MO0083 - Hidroeconomia Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatura Pla d'estudis
3107G00012 - Introducció a l'economia ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3103G03015 - Economia Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03068 - Economia del medi ambient Grau en Ciències Ambientals. 2009
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009
3501MO0083 - Hidroeconomia Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. 2007

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3103200270 - Projecte Ciències Ambientals. 1995
3103G03015 - Economia Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03068 - Economia del medi ambient Grau en Ciències Ambientals. 2009
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009
3380-1 - [2011] [3501MO1318] - Pràctiques en empreses Tutoritzacions TF/PE
3380-2 - [2011] [3501MO1319] - Treball fi de màster Tutoritzacions TF/PE
3388-2 - [2012] [3107G01098] - Treball de fi de grau Tutoritzacions TF/PE
3388-4 - [2012] [3107G02064] - Treball fi de grau Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3103G03015 - Economia Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03068 - Economia del medi ambient Grau en Ciències Ambientals. 2009
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009
3388-2 - [2013] [3107G01098] - Treball de fi de grau Tutoritzacions TF/PE
3388-4 - [2013] [3107G02064] - Treball fi de grau Tutoritzacions TF/PE
3388-6 - [2013] [3107G03079] - Treball de fi de grau Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3107G00012 - Introducció a l'economia ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3103G03096 - Economia Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03122 - Economia del medi ambient Grau en Ciències Ambientals. 2009
3107G03019 - Anàlisi macroeconòmica Grau en Economia. 2009
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3107G00012 - Introducció a l'economia ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3103G03122 - Economia del medi ambient Grau en Ciències Ambientals. 2009
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3107G00012 - Introducció a l'economia ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3103G03122 - Economia del medi ambient Grau en Ciències Ambientals. 2009

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3107G00012 - Introducció a l'economia ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3107G01098 - Treball de fi de grau Grau en Administració i Direcció d'Empreses. 2009
3103G03122 - Economia del medi ambient Grau en Ciències Ambientals. 2009
3107G02064 - Treball fi de grau Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3107G03025 - Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) Grau en Economia. 2009
3107G03079 - Treball de fi de grau Grau en Economia. 2009