Departament de Dret Públic 

Ajuts UdG

2017-2018

  • Ajut carrera professional
  • Ajut deganat
  • Ajut infraestructura científica
  • Ajut innovació docent
  • Ajut millora productivitat científica

2017-2019

  • Programa de foment de la transferència