Departament de Dret Públic 

Programa de Doctorat

Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa 

Més informació sobre el programa