Càtedra de Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica

Altres publicacions

Homenatge al professor Lluís Santaló i Sors: 22 de novembre de 2002

Editor: Barceló Vidal, C. Col·lecció Diversitas, 34, UdG, ISBN: 84-8458-176-4, vol 34, 226 pàgs.

Publicació realitzada per la Càtedra que recull les contribucions que diferents autors varen enviar amb motiu de l'homenatge a Lluís A. Santaló que la Càtedra va organitzar el 22 de novembre de 2002, coincidint amb el primer aniversari de la mort del Professor Santaló.
Aquesta publicació aplega aportacions molt diverses sobre els aspectes científic, docent i humà del professor L Santaló, i també les nombroses adhesions personals i institucionals a l'acte d'homenatge que es varen rebre.

 

L’estadística al vostre món

Digitalització de les publicacions L’estadística al vostre món i L’ensenyament de l’estadística dels 11 als 16 anysque l’any 1993 va publicar l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest material és l’adaptació i traducció a la llengua catalana del material didàctic Statistics in Your world – Teaching Statistics 11-16, elaborat pel Departament de Probabilitat i Estadística de la Universitat de Sheffield (Regne Unit) entre els anys 1975-1981 en el marc de l'Schools Council Project on Statistical Education (11 to 16). Part d’aquest material en llengua anglesa el trobareu a la següent adreça web:

http://old.rsscse.co.uk/pose/

Salvant la inevitable distància en el temps, es tracta d’un material excel·lent per introduir els estudiants d’ESO i Batxillerat en el coneixement de l’estadística des de l’aplicació pràctica d’aquesta disciplina a una gran varietat de situacions de la vida quotidiana.

Aquest material està dividit en dues grans parts:

Nivell 1
  Llibre de l'alumne Llibre del professor Altre material
Treure un cinc Descarrega Descarrega ---
La loteria de la classe Descarrega Descarrega ---
Coneguem la nostra classe Descarrega Descarrega ---
Jocs d'atzar Descarrega Descarrega ---
La pràctica ens ajuda a millorar Descarrega Descarrega ---
Plou o fa sol Descarrega Descarrega ---
Lleure i diversió Descarrega Descarrega ---
Taules estadístiques Descarrega Descarrega ---
Nivell 2
  Llibre de l'alumne Llibre del professor Altre material
Autors anònims Descarrega Descarrega ---
Goool! Descarrega Descarrega

---

No és cert tot el que es veu Descarrega Descarrega

---

Jocs de fira Descarrega Descarrega ---
Què en penseu de... Descarrega Descarrega ---
Mesures Descarrega Descarrega ---
Nivell 3
  Llibre de l'alumne Llibre del professor Altre material
Més i més cotxes Descarrega Descarrega ---
Quants n'hi ha Descarrega Descarrega ---
Control de qualitat Descarrega Descarrega ---
Piràmides de població Descarrega Descarrega ---
Dibuixos que enganxen Descarrega Descarrega ---
Enquestes d'opinió Descarrega Descarrega ---
Nivell 4
  Llibre de l'alumne Llibre del professor Altre material
Margarina o mantega? Descarrega Descarrega ---
Quantifiquem el futur Descarrega Descarrega ---
Coneguem la nostra classe Descarrega Descarrega ---
Censos de població Descarrega Descarrega ---
Mostres aleatòries Descarrega Descarrega ---
L'índex de preus al consum Descarrega Descarrega ---
Tabac i salut Descarrega Descarrega ---
A igual treball, igual sou Descarrega Descarrega ---

L’ensenyament de l’estadística dels 11 als 16 anys

És un recull dels aspectes metodològics per a l’ensenyament de l’estadística. També recopila un resum comentat de les unitats didàctiques que configuren la segona part.

Aquesta publicació, dirigida als professors, recull els continguts i els aspectes metodològics per a l’ensenyament de l’estadística en el nivell educatiu d’ESO i Batxillerat. També conté un resum comentat de les 27 unitats didàctiques que configuren la segona part L’estadística al vostre món. Consta de 9 capítols:

  1. Capítol 1. Introducció
  2. Capítol 2. Per què ensenyar estadística
  3. Capítol 3. L'estadística a l'aula
  4. Capítol 4. Aplicacions de l'estadística
  5. Capítol 5. Conceptes i tècniques d'estadística elemental
  6. Capítol 6. Utilització de les unitats didàctiques
  7. Capítol 7. Resum del material didàctic
  8. Capítol 8. Esbós de dues unitats didàctiques
  9. Capítol 9. Tècniques i àrees d'aplicació de les unitats didàctiques
  10. Lectures recomanades


Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor: quatre destacats matemàtics gironins de la dècada 1911-1920

Editor: Barceló Vidal, C. Col·lecció Diversitas, 74, UdG, ISBN: 978-84-8458-381-3, vol 34, 87 pàgs.

Publicació realitzada per la Càtedra que recull les contribucions que A. Reventós, A. Malet, Manuel G. Doncel i M. Teixidor varen fer per encàrrec sobre els matemàtics gironins Lluís A. Santaló, Ferran Sunyer, Albert Dou i Josep Teixidor nascuts a la dècada 1911-1920. L'edició s'ha realitzat coincidint amb els actes de commemoració dels centenaris del naixement de Santaló (Girona, 1911- Buenos Aires, 2001) i Sunyer (Figueres, 1912 - 1967).