Convocatòria 2018-2020

Erasmus+ KA107 STA

Convocatòria d'ajuts Erasmus+ KA107 STA 2018/2020 per impartir docència a països associats.

Informació

Durada de la convocatòria

Es podran realitzar mobilitats fins el 31 de juliol de 2020.

Termini de sol·licituds

FINS L’1 DE MARÇ DE 2020 o fins que la UdG hagi esgotat les places i fons disponibles.

Requisits

Podran optar a aquests ajuts tot aquell personal de la UdG autoritzat per signar actes d’estudis del pla docent de la Universitat de Girona en els cursos 2018/19 i 2019/20.

Compatibilitat-restriccions

Els professors responsables dels convenis bilaterals finançats en la referida convocatòria (veure taula més avall) tindran sempre prioritat a l’hora d’accedir a aquests ajuts sobre tots els altres possibles sol·licitants.

No existeix una limitació en el número de mobilitats que pot realitzar una mateixa persona en un determinat curs acadèmic, però per garantir la participació del major nombre de personal, es donarà prioritat a aquells que sol·licitin participar per primera vegada en el marc d’aquestes accions de mobilitat.

Institucions de destí on realitzar la mobilitat

La institució de destí cal que sigui una institució d’ensenyament superior associada al programa Erasmus+ KA107 i amb la qual la UdG tingui signat un conveni de col·laboració i obtingut fons per a realitzar les mobilitats de docència.

Aquest és el llistat de països i institucions de destí disponibles:

DESTINS (PAÏSOS) DESTINS (INSTITUCIONS)  PROFESSOR UDG RESPONSABLE  CENTRE UDG
ALGÈRIA University Badji Moktar (Annaba)
Univ. de Bejai
Univ. Mouloud Mammeri Tizi Ouzuo
Josep Sunyol
Claudia Fontàs
Caludia Fontàs
Facultat de Ciències
AZERBAIDJAN Azerbaijan Tourism and Management University  Joaquim Majó Facultat de Turisme
BOSTWANA Univ. of Bostwana Jaume Guia Facultat de Turisme
BRASIL

Univ. Federal Fluminense

Univ. Sao Paulo

Lluís Mundet

Lluís Mundet

Facultat de Turisme
CHILE Univ. Austral de Chile Emilio González Escola Politècnica Superior
ETIÒPIA

Univ. of Gondar

Addis Ababa University

Lluís  Mundet Facultat de Turisme
GEÒRGIA Ilia State University  Josep Vila Facultat de Lletres
GHANA University Cape Coast Jaume Guía Facultat de Turisme
ISRAEL

The Hebrew University of Jerusalem

University of Haifa

Núria Galí

Dolors Vidal

Facultat de Turisme
KENIA Kenyatta University Jaume Guía Facultat de Turisme
MADAGASCAR Univ. Of Mahajanga
Institut National d'Hôtelerie et Tourisme
Jaume Guía Facultat de Turisme 
MALÁSIA Univ. Technology Malaysia  Jaume Guía  Facultat de Turisme 
 MARROC Univ. Abdelmalek Essadi (Tetuán)
Univ. Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fez)
Josep Vila  Facultat de Lletres
 MAURITIUS University Of Mauritius Jaume Guía Facultat de Turisme
MOLDÀVIA

Univ. de Stat Din Moldova

Univ. Cooperatistcimerciala

Joaquim Majó

Joaquim Majó

Facultat de Turisme

Facultat de Turisme

PERÚ Univ. San Martin de Porres Dolors Vidal Facultat de Turisme
 RÚSSIA

Voronezh State University

voronezh State University

Nizhnevartovsk state Univ.

 

Josep Vila

Lluís Corominas

Lluís Corominas

 

Facultat de Geografia

Facultat de Turisme

Facultat de Turisme

SUDÀFRICA Univ. of Johannesburg Jaume Guia Facultat de Turisme
TUNÍSSIA

Sfax University 

Sfax University

Sfax University

Univ. College Aviation and Technology

Jordi Farjas

Pere Mutjé

Juan Josep Sunyol

Emili Gonzàlez

Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior

Facultat de Ciències

Escola Politècnica Superior

UCRAÏNA V.N Karazin Kharkiv National University Josep Vila Facultat de Lletres
 

Ajut econòmic Erasmus+ KA107 STA

Consulteu les condicions i detalls de l'ajut per mobilitat de docència Erasmus+ KA107 STA.

La durada mínima obligatòria és de 5 dies d’activitat docent amb 8 hores de docència setmanal i la durada màxima és de 2 mesos. Tanmateix, es subvencionarà fins un màxim de dies docents segons la institució de destí i l’import que es concedirà a cada beneficiari serà en funció de disponibilitat de fons en el moment de fer la sol·licitud de plaça, la durada de la seva estada, el país de destí i la distància entre la institució d’origen i la institució de destí. El dia de viatge immediatament anterior al primer dia de l'activitat a l'estranger i el dia de viatge immediatament posterior a l'últim dia de l'activitat a l'estranger s'afegirà a la durada del període de mobilitat i serà tingut en compte per el càlcul de l'ajuda individual.

Els professors responsables dels convenis bilaterals finançats en la referida convocatòria (veure taula) tindran sempre prioritat a l’hora d’accedir a aquests ajuts sobre tots els altres possibles sol·licitants.

Així mateix, aquests professors responsables hauran de donar el seu vistiplau per tal de que algun altre sol·licitant pugui accedir a l’ajut de mobilitat de docència a la institució de destí de la qual en són responsables.

No existeix una limitació en el número de mobilitats que pot realitzar una mateixa persona en un determinat curs acadèmic, però per garantir la participació del major nombre de personal, es donarà prioritat a aquells que sol·licitin participar per primera vegada en el marc d’aquestes accions de mobilitat.

L’ import màxim de la beca pot ser complementat en els casos de personal amb discapacitats i que presentin necessitats especials, mitjançant la presentació dels documents requerits per l'Agència Nacional Erasmus+ (SEPIE), que serà l’òrgan que dictaminarà si tal ajut és aprovat o denegat.

Dites quantitats es faran efectives a qui resulti becat en almenys 2 pagaments. El primer tindrà lloc en els 30 dies naturals a la signatura del conveni de subvenció i abans de l’inici de la mobilitat. La quantitat d’aquest primer pagament serà l’equivalent al 80% del total de l’ajut. La resta es farà efectiva un cop finalitzada la mobilitat i una vegada el docent hagi justificat la seva estada. Aquests pagaments es realitzaran sempre i quan la Universitat de Girona disposi dels fons atorgats pel SEPIE per a tals ajuts. La UdG no realitzarà pagaments durant vacances de Nadal, Setmana Santa, ni en el termini comprès entre l’1 d’agost i el 15 de setembre.