Tràmits / "Check list"

Erasmus+ KA107 STA

DOCUMENTACIÓ ABANS DE MARXAR

Un cop el sol·licitant tingui confirmat que és beneficiari de l'ajut, aquesta és la documentació que caldrà formalitzar abans de començar la mobilitat:

  • Acord de mobilitat (agreement) . El sol·licitant serà l’encarregat de preparar aquest  document amb la col·laboració del seu centre UdG i de la universitat de destí. Caldrà que totes les parts l'omplin i el signin abans de l’inici de la mobilitat. S'acceptarà que el document contingui signatures originals o electròniques, i el document original se'l quedarà el beneficiari de l'ajut, el qual n'haurà de fer arribar una còpia escanejada a l'Oficina de Relacions Exteriors (manuela.guadalupe@udg.edu ) abans de l'inici de la mobilitat.

És aconsellable que també en faci arribar una còpia als altres signants (centre UdG i institució de destí).

  • Convenio de subvención Erasmus+ KA107 STA  para la movilidad de personal para docencia a países asociados. L’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) serà l'encarregada preparar el conveni oficial de subvenció amb les dades facilitades prèviament a l'Acord de mobilitat (mobility agreement), i ho farà signar pel beneficiari de l'ajut i pel representant institucional de la UdG. Aquest document haurà d’estar signat per totes les parts abans de començar la mobilitat. L'original serà per a l’Oficina de Relacions Exteriors i es lliurarà una còpia al beneficiari. IMPORTANT:  El sol·licitant ha de disposar obligatòriament d’una assegurança mèdica bàsica adequada. Si aquesta cobertura mèdica no resulta ser suficient, sobretot en cas de repatriació i intervenció mèdica específica, una assegurança privada complementària pot ser molt útil. En la clàusula 6 del Convenio de Subvención, s'han d'incloure les dades de l'assegurança que dóna cobertura al beneficiari de l'ajut. Per aquesta raó, cal que el beneficiari enviï a l'ORE (manuela.guadalupe@udg.edu ) una còpia del certificat de l'assegurança contractada pel beneficiari i de les condicions de la cobertura d'aquesta assegurança.

Un cop el beneficiari hagi signat tota la documentació esmentada abans de començar la seva mobilitat, es procedirà al pagament del 80% del total de l'ajut.

DOCUMENTACIÓ UN COP FINALITZADA LA MOBILITAT

  • Comprovants originals: Caldrà remetre també a l'ORE els bitllets d'avió i/o altres comprovants de despeses de viatge si n'hi ha.
  • Enquesta de la Unió Europea (UE Survey): Al final de l'estada el docent rebrà al seu correu electrònic l’enquesta EU Survey, que caldrà respondre online en un termini de 30 dies després de la recepció.

Un cop el beneficiari hagi complert tots els requisits un cop acabada la seva mobilitat, es procedirà al pagament del 20% restant de l'ajut.