Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La imatge dels joves i la construcció d’estereotips en els mitjans (informació, ficció, publicitat). El rol dels mitjans com a agents socialitzadors, diferències segons edat i gènere. La fanfiction i cultura dels fans. Els consums mediàtics i els significats en la construcció de la identitat dels joves. La nova realitat de la identitat digital. Els tòpics sobre la competència audiovisual dels joves. La dimensió cognitiva i mobilitzadora de les emocions. La comunicació en el treball social i educatiu amb joves. Anàlisi, disseny i avalaució de propostes d’edu-comunicació. El repte de la educació audiovisual o mediàtica. El nou paper de la comunicació en les institucions, les empreses i les associacions juvenils: El pla de comunicació. Criteris especialitzats per a comunicar amb èxit a periodistes i usuaris. Anàlisi i creació de continguts avançats a partir de les eines de la web 3.0 aplicats als serveis de joventut.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B.2.  Analitzar críticament la condició juvenil.
 • T.2.  Comunicar-se i mantenir relacions interpersonals de forma efectiva, de manera especial amb diferents col·lectius juvenils.
 • T.4.  Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa i fluïdesa amb la llengua de l'entorn professional.
 • E.2.  Dissenyar, organitzar i projectar aplicacions i avaluacions d'accions, programes i plans vinculats al sector juvenil.
 • E.5.  Analitzar propostes de participació i acció comunitària amb joves.
 • E.6. Dominar les principals metodologies d'investigació en ciències socials i les seves principals aplicacions en els estudis de joventut i en polítiques de joventut.

Altres Competències

 • COMPETÈNCIES: Reflexió sobre el paper socialitzador dels mitjans de comunicació i noves tecnologies en els joves Sensibilització sobre la importància de la comunicació en el marc de les institucions i en el treball amb joves Anàlisi del paper que poden tenir els mitjans de comunicació i les noves tecnologies com a eina educativa i d’intervenció social Experimentació de recursos possibles per poder aplicar en el treball amb joves Familiarització amb la lògica de treball i el funcionament dels mitjans de comunicació Capacitat d’anàlisi crítica de les imatges de la joventut en els mitjans de comunicació, especial èmfasi en la dimensió de gènere

Continguts

1. Els joves i els mitjans de comunicació/noves tecnologies Els mitjans de comunicació com a agents socialitzadors Consum mediàtic, significats i bretxa digital entre els més joves: usos, competències i repercussions. La imatge dels joves i els estereotips en els mitjans (informació, publicitat, ficció) Intervenció amb joves per a la prevenció de relacions abusives i actituds discriminatòries (mites, estereotips i models). Anàlisi de casos de representació i experiència de consum en la ficció i l’entreteniment: Els perills dels mites de l’amor romàntic i la pervivència de models de masculinitat/feminitat De l’estigmatització a la idealització de col.lectius vulnerables. Videojocs i imaginari social. Debats de la cultura contemporània (identitat 'gamer', violència, etc.). Joves i celebrities: el personatges famosos com a recurs per al treball amb joves

2. Gènere i mitjans i nous mitjans Anàlisi de la representació de la relació amorosa als mitjans de comunicació, en especial a les sèries El perills dels mites l’amor romàntic (predestinat, possessió, patiment...). Utilitat de la ficció seriada per treballar amb joves en la prevenció de relacions abusives Performativitat de la sexualitat per part d'adolescents i joves De les hiperritualitzacions als autoretrats virtuals. Capital corporal Biaixos de gènere del produsage a les xarxes socials Contrapúblics

3. Les institucions de/per a joves i la comunicació La importància de la comunicació en les institucions. El pla de comunicació off i on line Sortir als mitjans/xarxes. Per què, on i com comunicar

4. Educació en comunicació audiovisual i alfabetització mediàtica Pantalles, eficàcia comunicativa i competència emocional. La comunicació com a conflicte: missatges dèbils i missatges potents L'eficàcia del storytelling i els mecanismes de socialització. Educació en i per als mitjans: estratègies, competències i projectes per a l'aprenentatge en un ecosistema transmèdia Narratives transmèdia i educació Fonaments de l'alfabetització crítica en videojocs Educació mediàtica en l’àmbit educatiu, formal i informal. Educomunicació o comunicació per al canvi social

5. Comunicació 3.0 i xarxes socials Joves i xarxes socials: preferències, usos, riscos i oportunitat Treball amb xarxes com a eina d’educació. Debat de casos d’èxit Treball amb xarxes com a eina de dinamització - Com fer un pla de comunicació i connectar amb els i les joves Storytelling: el poder de contar històries Instagram i Youtube: aliats en la comunicació amb joves

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40,00 30,00 20,00 90,00
Total 40,00 30,00 20,00 90

Bibliografia

 • Danah doyd (2014). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press.
 • David Buckingham (2008). Youth, Identity, and Digital Media. The MIT Press.
 • Fernandez-Planells A, Masanet-Jordà, M-J. i Figueras-Maz M (2016). TIC i Joves. Reflexions i reptes per al treball educatiu. Generalitat de Catalunya.
 • Figueras, M. i Mauri, M. (2010). Mitjans de Comunicació i joves. Generalitat de Catalunya.
 • Joan Ferrés (2014). Las pantallas y el cerebro emocional. Gedisa.
 • Carlos Scolari (2018). Teens, Media and Collaborative Cultures. Exploiting Teens’ Transmedia Skills in the Classroom. Transmedia Literacy Project..
 • Sonia Livingstone (2009). Las redes sociales online, una oportunidad con riesgo para los adolescentes . Dins (Ed.), Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar (, p. 85-160). Laertes.
 • R. Aparici (2011). Educomunicación: más allá del 2.0. Gedisa.
 • Crawford, Garry i Muriel, Daniel (2018). Video games as culture. Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Campanya xarxes Puntualitat en el lliurament (20%)
Tema adequat (50%)
Estratègia adequada(mencions, #, storytelling, etc) (20%)
Impacte aconseguit (compartit, likes, etc.) (10%)
20 No
Pla de comunicació Puntualitat (20%)
Brifing (dades completes i clares)(30%)
Accions de comunicació (50%)
35 No
Mitjans i xarxes com eina educativa Puntualitat (20%)
Exemples adequats (40%)
Valoració personal (40%)
35 No
Actitud i participació en l'assignatura - Participación activa en los debates generados en clase (25%)
- Respeto hacia compañeras y profesoras (25%)
- Proactividad: aporta material o información de interés (25%)
- Argumentos pertinentes y fundamentados (25%)
10 No

Qualificació

El treball final s'avaluarà a partir dels següents criteris:
- Presentació correcta, sintètica i amb els aspectes més rellevants del tema
- Anàlisi, aprofundiment i discussió
- Posicionament personal i argumentació
- Capacitat de relacionar la temàtica amb continguts tractats en l’assignatura i el màster
- Llenguatge especialitzat i discurs emprat
- Bibliografia i fonts de documentació emprades i referenciades
Aquesta activitat és recuperable. Els criteris d'avaluació seran el mateixos però en aquest cas la puntuació màxima podrà ser de 5 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que havent escollit la modalitat d'avaluació contínua no hagi assistit almenys al 75% de les hores de classe o no hagi lliurat els exercici d'avaluació.

En el cas de l'avaluació única, aquell estudiant que no hagi presentat els corresponents exercicis d'avaluació.

Avaluació única:
Fins una setmana abans de l'inici de l'assignatura es podrà comunicar l'opció de realitzar l'assignatura amb la modalitat d'avaluació única. L'avaluació en aquest cas consistirà en un exercici per cada tema i el treball final d'assignatura. Cada exercici ha de contenir una recensió dels principals recursos a l'abast i presentar una breu estat de l'art de manera que permeti acreditar el domini dels recursos i materials a l'abast en relació a cada tema.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per a la realització dels exercici d'avaluació, així com per altres consultes sobre sobre l'assignatura, es pot sol·licitar tutoria amb la professors responsable a través del correu electrònic.
La tutoria es podrà realitzar presencialment a l'hora convinguda o en format virtual a partir de la plataforma acordada amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es portarà a terme a partir de les sessions de classe, les hores de tutoria establertes que ja té la professora o en altres hores de tutoria convingudes.

Les vies preferents de comunicació seran el correu electrònic i el telèfon. En els casos convinguts, també a través de videoconferències

Observacions

Boyd, danah (2014). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens, Yale University Press

Buckingham (ed.) (2008) Youth, Identity, and Digital Media. Cambridge, MA: The MIT Press

Casado, M.A., (coord) (2018). Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada, Gedisa

Fernandez-Planells A, Masanet-Jordà, M-J. i Figueras-Maz M. (2016) TIC i Joves. Reflexions i reptes per al treball educatiu. Aportacions (pendent de publicar)

Fernandez-Planells A, Figueras-Maz M. y Feixa, C. (2014). Communication among young people in the #spanishrevolution. Usesof online-offline tools to obtain information about the #acampadabcn. New Media & Society, 16(8). Doi:10.1177/1461444814530097

Ferrés, J. i Piscitelli, A. (2012). Media competence. Articulated proposal of dimensions and indicators. [La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores]. Comunicar: 38, 75-82. https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-08

Figueras, M. i Mauri, M. (2010). Mitjans de Comunicació i joves. Barcelona, Secretaria de Joventut, Col·lecció Aportacions, núm.45

Figueras, M. i Arciniega, M. (2019). La educación mediática y el uso de los recursos
tecnológicos en el aula en el contexto iberoamericano. Contratexto 32: 19-39. https://doi.org/10.26439/contratexto2019.n032.4604

Gill, R. (2017). The affective, cultural and psychic life of postfeminism: A postfeminist sensibility 10 years on. European Journal of Cultural Studies, 20(6), 606–626. https://doi.org/10.1177/1367549417733003

James, Carrie (2016).Disconnected: Youth, New Media, and the Ethics Gap. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning

Jenkins, H., Mizuko I., and Boyd, d. (2016). Participatory Culture in a Networked Era. Cambridge, UK: Polity.

Livingstone, S. (2009). Las redes sociales online, una oportunidad con riesgo para los adolescentes a M. Grané, & C. Willem (eds.) Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar (pp. 85-160), Barcelona: Laertes.

Livingstone, S., Brake, D. R. (2010). On the rapid rise of social networking sites: new findings and policy implications. Children & Society, 24 (1), 75-83.

Morduchowicz, R. (2012). Los adolescentes y las redes sociales. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Pérez-Rodríguez, M.A., Delgado-Ponce,A., Rosa García-Ruiz y Mª Carmen Caleiro (2016), Niños y jóvenes ante las redes y pantallas, Gedisa

Prensky, M (2001) Digital natives, Digital Immigrants. On the Horizon 9(5): 1-6

Tortajada I i Araüna N (2014) Ser noia en temps de Facebook. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 50: 117-129. Disponible online


Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
Totes els estudiants poden contactar amb els professors responsable de l'assignatura a través del correu electrònic i amb el coordinador de l'assignatura a través del telèfon.

S'han previst diferents sessions de videoconferència en casos puntuals d'orientació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.