Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura s’inicia amb l’estudi de les causes de la fatiga, lloc d’aparició i identificació dels signes i símptomes més característics de la fatiga i del sobreentrenament. A continuació s’aprofundeix en els mecanismes de recuperació de la fatiga, físics, fisiològics, nutricionals, psicològics i altres alternatius.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ERNEST ESTEVE CAUPENA
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ERNEST ESTEVE CAUPENA
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Fonaments de la fatiga i la recuperació 1.1 Fisiologia de l’exercici i fatiga 1.2 Definicions de fatiga 1.3 Valoració de la fatiga

2. Causes i mecanismes de la fatiga 2.1 Depleció energètica 2.2 Acidosi metabòlica 2.3 Deshidratació i hipertèrmia 2.4 Potassi i calci Fatiga central i regulació del rendiment

3. Factors influents en la fatiga 3.1 Demandes del tipus d’exercici 3.2 Influencia del gènere en els mecanismes de fatiga 3.3 Entrenament i fatiga

4. Sobreentrenament 4.1 Fisiopatologia del sobreentrenament 4.2 Detecció, signes i símptomes 4.3 Prevenció i maneig del sobreentrenament

5. Aspectes psicològics de la recuperació 5.1 Efectes d’una pobre recuperació 5.2 Motivació i burnout 5.3 Mètodes valoració de la recuperació psicològica

6.  Mètodes i estratègies per a l’optimització de la recuperació 6.1 Recuperació activa 6.2 Estiraments 6.3 Hidratació 6.4 Nutrició 6.5 Descans 6.6 Massatge i tècniques de fisioteràpia 6.7 Elements de compressió 6.8 Aplicacions tèrmiques locals 6.9 Variacions tèrmiques ambientals 6.10 Immersió en aigua

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 12 14
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Prova d'avaluació 3 33 36
Resolució d'exercicis 5 40 45
Sessió expositiva 40 0 40
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Fernández, B. i Terrados, N. (2005). La Fatiga del Deportista. Madrid: Gymnos.
 • Hausswirth, C; Mújica, I. (2013). Recovery for Performance in Sport. Human Kinetics.
 • Kellmann, M. (Ed.) (2002). Enhancing recovery. Preventing underperformance in athletes. Champaign: Human Kinetics.
 • McArdle, W.; Katch, F.I. i Katch, VL. (2001). Exercise physiology: energy, nutrition and human performance (5a). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins .
 • Terrados, N.; Mora-Rodríguez, R. i Padilla, S. (2004). La Recuperación de la Fatiga del Deportista. Madrid: Gymnos.
 • Thibodeau,G. i Patton, K.T. (2000). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV1: Treball autònom i activitats a classe. Lectura d'articles. Comentaris d'articles científics i resums 20
AV2: Examen de continguts teòrics Cal obtenir una nota mínima de 4 per poder fer mitjana amb la resta d'ítems avaluadors 50
AV3: Treball en grup i exposicions Resums, presentacions i exposicions oral. Suports gràfics. 30

Qualificació

Avaluació continuada (AV1+AV2+AV3): És necessari obtenir una nota mínima de 4 en l'examen de contingut teòric (AV2) per poder fer mitjana amb els altres ítems avaluadors. Cal una nota mínima de 5 per poder aprovar l'assignatura en avaluació continuada. El fet de no obtenir una nota mínima de 5, un cop calculada la mitjana de tots els elements avaluadors suposarà el no aprovar l'assignatura en la modalitat d'avaluació continuada i per tant, caldrà que l'alumne es presenti a l'avaluació final en la que s'avluarà la totalitat del continguts de l'assignatura. No es guardaran notes parcials de les tasques i treballs.


Avaluació final: Podrán presentar-se a l'avaluació final aquells alumnes que no hagin aprovat l'assignatura en l'avaluació continuada. Consistirà en un examen final representatiu de la totalitat dels continguts de l'assignatura i que també podrà incloure preguntes sobre les activitats realitzades a classe.

Aprovat: Serà condició indispensable per aprovar l’assignatura obtenir una nota final mínima de 5 sobre 10 tant en l’avaluació continuada com en la final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Objectius de l’assignatura:

• Conèixer i diferenciar els diferents tipus de fatiga.
• Comprendre els mecanismes fisiològics i psicològics implicats en la fatiga i reconèixer els llocs d’aparició de la mateixa.
• Aprendre a quantificar la percepció de fatiga i la percepció de recuperació.
• Identificar els signes i símptomes del sobreentrenament.
• Conèixer els mètodes de control de la resposta adaptativa de l’atleta.
• Reconèixer els principis de la recuperació i la seva importància en la programació de l’entrenament.
• Aprendre a dissenyar i aplicar estratègies de recuperació específiques.
aplicar els mètodes de recuperació.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Nutrició i ajudes ergogèniques
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3