Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Estructura, processos i dinàmiques dels grups. Relacions intergrupals. Estratègies d'intervenció grupal
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Altres Competències

 • Conèixer les aportacions bàsiques de l'estudi psicosocial dels grups (fenòmens, i processos grupals), dels aspectes de la seva aplicació i de les reflexions generades al seu voltant.
 • Assolir un coneixement bàsic i de reflexió sobre les dinàmiques característiques dels grups petits, els grups grans i de les relacions entre els grups.
 • Desenvolupar les capacitats d’anàlisi i comprensió des d’una perspectiva psicosocial de les dinàmiques grupals.
 • Desenvolupar habilitats per a treballar amb grups petits, i realitzar dinàmiques de grups adequades per a poder intervenir en els problemes grupals.
 • Conèixer les principals característiques dels fenòmens grupals i de les seves dinàmiques internes.
 • Saber analitzar els diferents processos grupals que es donen en l’àmbit educatiu per a poder intervenir en els problemes de l’aula.

Continguts

1. Introducció al concepte i a l'estudi dels grups

          1.1. El concepte de grup.

          1.2. Tipus de grups (pertinença/referència, primaris/secundaris...).

          1.3. L’estudi dels grups en la psicologia social: historia i marcs teòrics.

          1.4. Estructura i processos grupals.

          1.5. La dinàmica de grups.

2. La dinàmica de grups en el marc educatiu: elements estructurals dels grups

          2.1. El grup classe: és la classe un grup?

          2.2. Formació dels grups.

          2.3. Cohesió grupal.

          2.4. Elements estructurals del grup-classe: rols, estatus, lideratge, normes socials, comunicació.

          2.5. Coneixement del grup classe: L’observació. L’anàlisi sociomètric.

3. La dinàmica de grups en el marc educatiu: processos grupals

          3.1. El grup com a espai i element formatiu: rendiment i aprenentatge cooperatiu.

          3.2. Processos implicats en la presa de decisions: normalització, risc, polarització, pensament grupal.

          3.3. Dinamització i conducció de reunions.

          3.4. Conflicte intragrupal i canvi. Solució de problemes.

          3.5. Relacions intergrupals. El conflicte intergrupal.

4. Tècniques i estratègies de la dinàmica de grups

          4.1. La funció del coordinador i l’observador.

          4.2. Principals tècniques de dinàmica de grups.

          4.3. Tècniques de dinàmiques de grups específiques per a treballar en les aules.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 3,00 2,00 5,00
Lectura / comentari de textos 0 4,00 4,00
Sessió expositiva 15,00 0 15,00
Sessió participativa 12,00 0 12,00
Treball en equip 3,00 6,00 9,00
Total 33,00 12,00 45

Bibliografia

 • Introducción a la psicología de los grupos (cop. 1999). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Anguera Argilaga, María Teresa (1988). Observació a l'escola. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Anzieu, D. i Martin, J.Y. (2007). La dinámica de los grupos pequeños (3ª edició). Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Arnaiz, P. (1988). Qui és qui. Les relacions humanes al grup-classe. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Arruga, A. (1974). Introducción al test sociométrico. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Ayestaran, S. (ed) (1996). El grupo como construcción social. Barcelona: Plural. Catàleg
 • Bastin, G. (1966). Los tests sociométricos. Buenos Aires: Kapelusz. Catàleg
 • Blanco, A.; Caballero, A. i de la Corte, L. (2004). Psicología de los grupos. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Cartwright, D. i Zander, A. (comps.) (1979). Dinámica de grupos. Investigación y teoría. Ciutat de Mèxic: Trillas. Catàleg
 • Casanova, MªA. (1991). La sociometría en el aula. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Darder, P., Franch, J., Coll, C. i Pèlach, J. (1994). Grupo clase y proyecto educativo de centro. Barcelona: ICE – Horsori. Catàleg
 • Díez de Ulzurun, A. i Masegoda, A. (1996). La dinàmica de grups en l'acció tutorial. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Doise, W. (1979). Psicología social y relaciones entre grupos. Barcelona: Rol. Catàleg
 • Domènech, M. (2004). Grups, moviments, col·lectius i institucions socials.. Barcelona: UOC.
 • Fabra, Maria Lluïsa (DL 1999). Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona: Ceac. Catàleg
 • Ferreiro, R. (2007). Nuevas alternativas de aprendizaje y enseñanza. Aprendizaje cooperativo.. Trillas. Catàleg
 • Francia, A. i Mata, J. (1992). Dinámica y técnicas de grupos. Madrid: CCS. Catàleg
 • Gonzalez, M.P.(Ed.) (1997). Psicología de los grupos. Teoría y aplicaciones. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • González, M.P. (1995). Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos.. Barcelona: EUB. Catàleg
 • Huici, C. (dir.) (1985). Estructura y procesos de grupo (2 vol.). Madrid: UNED. Catàleg
 • Martín-Baró, I. (1996). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde centroamérica (II). San Salvador: UCA editores. Catàleg
 • Morales, J.F. i alt. (1996). Identidad social. Aproximaciones psicosociales a los grupos y a las relaciones. València: Promolibro. Catàleg
 • Turner, J.C. (1987). Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. Catàleg
 • Vendrell, E. i col. (1999). Dinàmica de grups i psicologia dels grups. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Villa, J. (1998). La animación de grupos. Madrid: Escuela Española. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposicions teòriques dels continguts per part de la professora Assistència mínima del 80%
Assistència i participació a les sessions expositives i realització de dinàmiques de grup a la mateixa aula Participació activa a les activitats proposades i lliurament dels informes corresponents 40
Anàlisi d'un grup, emprant tècniques sociomètriques i d'observació. Aplicació de la tècnica en un entorn real, exposició a classe i lliurament de l'informe. 30
Selecció i aplicació a l'aula de tècniques de dinàmica de grups per a treballar aspectes concrets Aplicació de la tècnica escollida i lliurament de l'informe 10
Realització de les lectures que es proposaran Resum i comentari personal sobre les mateixes 20

Qualificació

Les classes es desenvoluparan a partir de les exposicions de la professora i la participació dels estudiants.
Es partirà de la bibliografia bàsica i de material escrit i audiovisual complementari.

AVALUACIÓ
- Assistència a les classes expositives i pràctiques (40% de la nota final).
- Treball en grup. Estudi/anàlisi d’un grup (30% de la nota final).
- Aplicació en grup d'una tècnica de dinàmica de grups (10% de la nota final).
- Lectures individuals (20% de la nota final).

NOTES
Cal presentar i aprovar totes les activitats per tal d’aprovar l’assignatura.
En cas de no poder assistir al 80% de les sessions, es podrà optar per la realització d'un examen final que representarà també el 40% de la nota final.