Pla estratègic de la UdG 

Tres escenaris possibles

El conjunt de la comunitat universitària ha de consensuar un horitzó. El pla UdG2030 va més enllà dels límits d'un mandat. No és una suma de frases inspiracionals ni un detallat programa de govern. És essencialment un projecte col·lectiu, basat en les aportacions de tots els membres de la comunitat universitària, amb la voluntat de compartir un projecte, que serà el projecte del conjunt de la Universitat. És un exercici participat i deliberatiu, en el que a partir de l'anàlisi de les nostres capacitats dissenyarem un pla col·lectiu i il·lusionant.

El Pla Estratègic UdG 2030 ha de despertar la il·lusió en la comunitat universitària, en els agents socials i econòmics del nostre entorn, en els nostres alumni i en tots aquells que tenen la UdG com un referent. Per això, el Pla és el resultat d'un procés de participació de totes les persones que integren la universitat i el seu entorn. El Pla defineix el camí de la UdG per a la propera dècada i això només es pot dur a terme amb la síntesi de totes les mirades, de tots els anhels i de totes les perspectives. Després d’un debat de més de set mesos en els que han participat més de 200 persones que representen la UdG en la seva pluralitat s'han concretat tres hipòtesis estratègiques.