Pla estratègic de la UdG 

Fases

1. Estat de l'art

2. HIPÒTESI D’ARQUITECTURA ESTRATÈGICA

ISS_17053_00339-o

  • Diagnòstic UdG
  • Definició de les hipòtesis de partida

arrow-down

4. PLA ESTRATÈGIC DE LA UdG

ING_33594_216461-o

  • Debat i aprovació, si escau, del pla estratègic pel Claustre de la UdG
  • Consell de Govern i Consell Social 

arrow-down

5. DESPLEGAMENT DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

02H39142-o

  • Creació de grups de treball específics