Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Pla d'estudis

Oferta d'assignatures 2023-2024

 Estudis i polítiques de joventut 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

La joventut en l'era de la globalització (3501MO2706)

Aprofundiment al concepte de joventut des d’una perspectiva històrica i transcultural. Anàlisi del concepte de joventut en les diferents disciplines científiques. Coneixement avançat de les teories sobre la joventut contemporània. La condició juvenil avui: noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en la vida dels joves. Revisió d'investigacions actuals sobre la condició juvenil. Coneixements avançats sobre moviments i estils juvenils en l’era global.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

Fonts de documentació científica i professional i recursos especialitzats per al disseny i l'aplicació de polítiques de joventut. Formació avançada en polítiques de joventut: Les polítiques de joventut en el marc de les polítiques públiques. Perspectives transversal i sectorial. Evolució del discurs teòric i de l'estat actual de les pràctiques i programes de joventut a Catalunya, Espanya i Europa. Coneixements avançats en el disseny i la gestió de plans i programes especialitzats en joventut. Perspectiva multidisciplinària en el treball transversal. Coneixements avançats en l'avaluació de les polítiques de joventut: fonamentació científica i metodológica de les eines i enfocaments específics d'avaluació que s'apliquen. Nous enfocaments en el treball amb joves: Anàlisi i discussió d'experiències i programes innovadors d'intervenció en joventut.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut i Comunicació (3501MO2711)

La imatge dels joves i la construcció d’estereotips en els mitjans (informació, ficció, publicitat). El rol dels mitjans com a agents socialitzadors, diferències segons edat i gènere. La fanfiction i cultura dels fans. Els consums mediàtics i els significats en la construcció de la identitat dels joves. La nova realitat de la identitat digital. Els tòpics sobre la competència audiovisual dels joves. La dimensió cognitiva i mobilitzadora de les emocions: interferències entre dos circuïts cerebrals. La comunicació en el treball social i educatiu amb joves. Anàlisi, disseny i avaluació de propostes d’edu-comunicació. El repte de la educació audiovisual o mediàtica. Continguts avançats en la comunicació interpersonal amb diferents col·lectius. El nou paper de la comunicació en les institucions, les empreses i les associacions juvenils: El pla de comunicació. Criteris especialitzats per a comunicar amb èxit a periodistes i usuaris. Anàlisi i creació de continguts avançats a partir de les eines de la web 3.0 i l’escriptura digital (hipertextualitat, multimèdia i interactivitat) aplicats als serveis de joventut.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut i transicions (3501MO3093)

Enfocaments teòrics i metodològics sobre la joventut. Estudis i recerca en els àmbits geogràfics de la UE, Espanya i Catalunya. Els marcs teòrics de la sociologia de la joventut. El concepte i els ancoratges en els diferents marcs teòrics. La joventut i les transicions Mètodes, enfocaments, models i principals instruments en investigació sobre les trajectòries de la població jove. Els fonaments epistemològics i metodològics de la investigació sobre la joventut. L'enfocament biogràfic dels itineraris formatius, laborals i d'emancipació econòmica i familiar dels joves.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut, educació, lleure i participació (3501MO3094)

Hermenèutica de l'acció educativa amb joves. Comprensió detallada i fonamentada dels límits, possibilitats i problemàtiques específiques dels principals àmbits educatius que treballen amb joves: sistema educatiu formal; animació sociocultural i educació en el lleure, educació de persones adultes, educació social especialitzada. Teories polítiques i pedagògiques sobre la participació social i institucional. Taxonomies sobre tipus, formes i nivells de participació: simple, consultiva, projectiva i metaparticipació. Formació avançada en mètodes i tècniques per promoure i optimitzar la participació en les institucions educatives juvenils. La participació juvenil a nivell local. Associacionisme i joventut. Descripció i anàlisi de bones pràctiques de participació juvenil. La investigació en educació i participació en l'àmbit de la joventut. La investigació participativa. La innovació socioeducativa i els joves. L'aprenentatge servei com a exemple de metodologia educativa essencialment participativa.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Joventut, consums, espai públic i esports (3501MO3095)

Determinants socials i culturals de la salut: coneixement avançat del concepte especialitzat de "processos de salut / malaltia / atenció" i les seves alternatives paradigmàtiques; així com els informes de l'OMS sobre "Determinants socials en salut"; per ser aplicats posteriorment, i en ambdós casos, a la joventut. Població juvenil i salut: coneixement científic profund dels seus aspectes estructurals i dinàmics, tant des d'un punt de vista teòric especialitzat com empíric, focalitzat en aquest últim cas en els nivells Catalunya- Espanya-Europa. Esport, espai públic i identitats juvenils: Coneixement de les discussions multidisciplinàries al voltant del concepte d'estil de vida i els seves relacions amb l’esport i l’espai públic dels joves. Anàlisi de les articulacions entre pràctiques i discursos en les relacions dels joves amb els espais públics a través de l'oci i l’esport. Presentació de diferents casos i metodologies adequades per intervenir en aquestes situacions.

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi i acció socioeducativa amb joves 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Joventut i territori (3501MO2713)

Anàlisi comparativa de serveis i programes de joventut tant nacionals com internacionals. Anàlisi crítica dels equipaments i serveis de joventut: Necessitats i possibilitats per a la innovació i millora de la intervenció en joves. Els perfils dels professionals de la joventut i el treball interdisciplinari en el desplegament de les polítiques de joventut. Polítiques de joventut nacionals i internacionals: estructura, organització administrativa i serveis implicats. La transversalitat en les polítiques públiques i en l'acció en joventut des de diferents models nacionals i internacionals. Característiques específiques de grups i col·lectius juvenils.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

Coneixements avançats sobre grups juvenils i dinàmica de grups. Els grups juvenils formals i els informals i la relació institucional i educativa amb ells. Comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en la relació educativa amb la joventut i el vincle entre joves: Anàlisi i discussió de les principals aportacions teòriques i experiències aplicades. Aprofundiment en les dinàmiques d'acostament, relació i cohesió en els grups juvenils. Espais, canals i temps d'acció amb joves: perspectiva nacional i internacional.

OBObligatòria 3.00 Semestral

Pràctiques externes (3501MO2715)

Exercici especialitzat de la pràctica professional en centres, projectes o serveis vinculats a l'acció, l'estudi de la joventut o les polítiques de joventut. Anàlisi crític de l'entorn professional del treball amb joves i les figures professionals que hi intervenen: el treball multidisciplinari en el treball en joves. Anàlisi de models organitzatius i d'acció i innovació en el treball amb joves i en les polítiques de joventut. Aprofundiment en les formes de treball i d'organització en aquest sector. Coneixement avançat de les Institucions i serveis especialitzats de joventut (acció i investigació). La responsabilitat social o ètica davant els encàrrecs i la solució de problemes que es plantegin en cada situació (Deontologia professional). Anàlisi de les possibilitats d'inserció professional en aquest sector. Les actituds en l'exercici professional. Implementació i anàlisi de les eines i instruments de la professió.

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Eines i recursos per a la recerca amb joves (3501MO3096)

Estat de la investigació en el disseny, avaluació i desenvolupament de les polítiques de joventut i innovacions en els estudis de joventut. Els enfocaments d'investigació en joventut i en polítiques de joventut. Enfocaments, recursos, estratègies i instruments per a la recerca.

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Complements Formatius en Joventut i Societat 5.00 crèdits (OPTATIVES)

Assignatura Codi Tipus ECTS 2023-2024 Universitat
Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió i còmic  3501MO3412 Optativa 5 SI UPF
Conflicte social 3501MO3279 Optativa 6 SI URV
Metodologia d'investigació en inclusió educativa 3501MO2849 Optativa 3 SI UdG
Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social 3501MO2853 Optativa 3 SI UdG
Dret civil aplicat a la gestió administrativa 3501MO3278 Optativa 6 SI UdL
Metodologia avançada de recerca social 3501MO3410 Optativa 6 SI UAB
Dones i espais 3501MO2717 Optativa 5 SI UAB
Metodologia i tècniques de recerca social 3501MO3413 Optativa 6 SI UAB
Perspectives contemporànies sobre comunicació, gènere i sexualitat 3501MO3485 Optativa 5 SI UPF
Gènere, sexualitat i amor en la societat urbana globalitzada 3501MO3486 Optativa 6 SI URV
La Immigració i la seva Dimensió Socioeducativa 3501MO3487 Optativa 3 SI UB
Intervencions educatives en l'execució penal en comunitat 3501MO3488 Optativa 3 SI UB
Intercultural Communication Comunicació intercultural 3501MO3489 Optativa 5 SI UPF

Treball final de màster 10,00 crèdits 

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball final de màster (3501MO2722)

Aprofundiment en continguts avançats propis de la joventut i societat a partir d'una revisió bibliogràfica exhaustiva o la realització d'un treball experimental fonamentat científicament. formulació d'hipòtesis i objectius. descripció de la metodologia i eines a aplicar. aplicació del mètode científic . obtenció de resultats. valoració dels resultats. elaboració de conclusions. presentació escrita del treball final. presentació i defensa oral i pública del treball. el treball final de màster ( tfm ) relaciona les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidencia la capacitat de creació, síntesi i comunicació de l'estudiant. ha de garantir també l’autonomia suficient per realitzar projectes d’investigació i col·laboracions científiques en contextos interdisciplinaris i amb un alt component de transferència del coneixement.

obobligatòria 10.00 aanual

INFORMACIÓ OPTATIVES MIJS

Les optatives que s'ofereixen al Màster en Joventut i Societat són assignatures d'altres màsters de les universitats col·laboradores. Podeu consultar el contingut de cada optativa més amunt, clicant sobre el títol de  cada assignatura.

Màster col·laborador Universitat
M. U. en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis Universitat Pompeu Fabra (UPF)
M. U. en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Màster Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social  Universitat Rovira i Virgili (URV)
Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Universitat de Girona (UdG)
Màster en Gestió Administrativa Universitat de Lleida (UdL)
Master Intervencions socials i educatives Universitat de Barcelona (UB)
Màster Oficial en Política Social, Treball i Benestar Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Interuniversitari. Coordinadora Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster Universitari en Recerca en Comunicació Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.