Màster en Economia de l'Empresa (business economics)

Et formem en una dimensió internacional

Màster en Economia de l'Empresa (Business Economics)

El màster en Economia de l’Empresa (Business Economics) té per objectiu aportar a l'estudiant una formació sòlida i tècniques avançades per a l'anàlisi econòmica i empresarial en un entorn global.

Ve a cobrir una necessitat de formació d'un teixit empresarial gironí rellevant que sempre ha apostat, i ho està fent encara més intensament des de l'actual crisi  econòmica, per la internacionalització de la seva activitat i una major presència en els mercats mundials.

S'aprofundeix en la qualificació de professionals amb responsabilitat en alta direcció d'empreses o institucions, especialment en aquelles que tenen una dimensió internacional.

Proporciona el domini d'instruments i tècniques necessàries per prendre decisions empresarials en un entorn econòmic global i dinàmic.

La docència serà semipresencial, amb horaris dissenyats per a fer compatible l’estudi amb el món laboral.

Ofereix dos itineraris, un de professionalitzador i un de recerca.

  • L'itinerari professional permetrà exercir l'alta direcció d'empreses en els seus diferents àmbits de funcionament.
  • L'itinerari de recerca permetrà desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia i de l'empresa.