Els grups TECNIO de la UdG

La Xarxa TECNIO, promoguda per ACC1Ó, l'agència de suport a la innovació i la internacionalització de la Generalitat, està formada per agents experts en transferència amb capacitat per prestar serveis d'innovació tecnològica a les empreses de Catalunya.

Centre d'Informàtica Industrial i Sistemes Intel·ligents

Pàgina web:
EASY
Direcció:
Dr. Josep Lluís de la Rosa
Fitxa del grup:
Descàrrega

Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental

Pàgina web:
LEQUIA
Direcció:
Dr. Jesús Colprim
Fitxa del grup:
Descàrrega

Centre d'Investigació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal

Pàgina web:
CIDSAV
Direcció:
Dr. Emili Montesinos
Fitxa del grup:
Descàrrega

Centre de Tecnologies d'Imatges i Gràfics

Pàgina web:
Center TIG
Direcció:
Dr. Mateu Sbert
Fitxa del grup:
Descàrrega

Technosperm

Pàgina web:
TECHNOSPERM
Direcció:
Dr. Sergi Bonet
Fitxa del grup:
Descàrrega

Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural

Pàgina web:
AMADE
Direcció:
Dr. Josep Costa
Fitxa del grup:
Descàrrega