Ets PDI o PAS i vols marxar?

Valora les opcions

Personal

El Personal de la UdG té l’oportunitat d’impartir docència en institucions sòcies, fet que permet conèixer-les millor i enfortir les relacions que ja hi pugui tenir, a banda d’aprendre d’altres formes  de docència. També pot realitzar estades formatives en serveis, oficines o laboratoris d’altres institucions o bé organitzades “ad hoc”, com ho són les Staff weeks.  A més la mobilitat docent contribueix a la internacionalització de la institució on es realitza.

Una estada de mobilitat docent o formativa comporta:

  • Fer una estada a fora de 2 dies com a mínim i màxim de 2 mesos, tot i que en les estades formatives només es finançarà un màxim de 5 dies.
  • Impartir un mínim de 8 hores de docència per semana o fracció en el cas que la mobilitat sigui per a impartir docència.
  • Poder accedir a diferents beques i/o ajuts.
  • Poder combinar aquesta estada amb una de recerca en la mateixa institució.

Per poder participar-hi cal fer la sol·licitud en el marc de les convocatòries de mobilitat que publica l’ORE i complir-ne els requisits.