Drac Estudiants

Informació general

El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membre de l'Institut Joan Lluís Vives. Pots consultar la llista de les universitats participants.

El programa s'entén com un ajut per assistir a cursos, seminaris o congressos, per visitar un servei d'una altra universitat, iniciar una investigació o un projecte, per cursar una o diverses assignatures en una altra universitat; o bé per organitzar altres activitats culturals. Tot això s'emmarca dins la xarxa d'universitats signatàries de l'acord i pressuposa sempre un reconeixement mutu de l'activitat duta a terme.

El programa DRAC per a estudiants es concreta en 3 accions ben diferenciades:

  • Acció 1. DRAC-Estiu: ajuts per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa edita anualment.
  • Acció 2. DRAC-Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies.
  • Acció 3. DRAC-Formació Avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de l’associació.

Estat de la convocatòria
Oberta
Àmbit geogràfic
Universitats de la Regió Vives
Nombre de convocatòries i dates
Acció 1. DRAC-Estiu: Des de mitjans de maig fins a principis de juny (es determinarà cada estiu).
Acció 2. DRAC-Formació Avançada: oberta al llarg de tot l'any.
Acció 3. DRAC-Hivern:oberta al llarg de tot l'any.
Ajuts econòmics vinculats
DRAC Estudiants