Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)

INSETUR

INSETUR

INSETUR

Institut de Recerca en Turisme

L’Institut emmarcat en el Campus Turisme, és un espai de confluència de la recerca fonamental, la recerca aplicada, la transferència de coneixement i la formació superior en el turisme, des d’una perspectiva transdisciplinària, amb la voluntat de millorar el coneixement sobre els processos socials, econòmics, jurídics, territorials, empresarials, comunicatius, ambientals o patrimonials del turisme, en els àmbits local, regional, estatal i internacional.