Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Història de la Llengua i Llengua Normativa

Publicacions més rellevants

Per anys

2021

 • Francesc Feliu “Els discursos fundacionals sobre la història de la llengua catalana” Caplletra: revista internacional de filologia 71 (Tardor de 2021): 175-200.
 • Francesc Feliu “Politiche linguistiche ed appropriazioni diverse della lingua: i nomi del catalano” In: Giovanni Agresti – Francesc Feliu (eds.) Penser et évaluer les politiques linguistiques. Terrains. critères, indicateurs. Roma: Aracne Editrice, 2021.
 • Francesc Feliu “L'Empordà en l'espai imaginari de la llengua catalana” Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Castelló d'Empúries. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2021.
 • Josep M. Nadal – Francesc Feliu “Linguistic norms, centre-periphery dynamics and the tension between uniformity and diversity in processes of standardisation” In: W. Ayres-Bennett & J. Bellamy (eds.) The Cambridge Handbook of Language Standardisation. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
 • Francesc Feliu “Estandardització, consciència lingüística i canvi lingüístic. A propòsit de la proclisi de les formes plenes dels pronoms en el català central” In: Miquel Àngel Pradilla (ed.) De llengua i societat: de la proposta fabriana a la reforma normativa de l'IEC. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2021, pp. 17-33.
 • Joan Ferrer – Francesc Feliu "La representació literària de la parla dels nens en el català del darrer segle: Tom Sawyer com a exemple” Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona 56 (2021): 227-258.

2020

 • Joan Ferrer – Francesc Feliu “Un assaig general del fabrisme: la traducció de Pickwick de Josep Carner” eHumanista: Journal of Iberian Studies [eHumanista/IVITRA 18 (2020): 248-261].
 • Josep M. Nadal – Santiago PereraPilar Monreal “Meeting spaces, identities and linguistic diversity” In: Hans-Ingo Radatz (ed.) Canvi lingüístic, estandardització i identitat en Català.  Amsterdam: John Benjamins, 2020, pp. 72-84.
 • Joan Ferrer – Josep Ferrer – Joan Pujadas “El llegat de Joan Coromines dins l'àmbit de l'onomàstica” Noms 13 (2020): 29-33.
 • August Rafanell “The Language Reform, the Institut d'Estudis Catalans and the Work of Pompeu Fabra” & “From Pompeu Fabra to the Present Day: Language Change, Hindrance to Corpus and Status Planning” In: Jens Lübke and Joan Argenter (dirs.) Manual of Catalan Linguistics. Berlin/Boston: De Gruyter, 2020.

2019

 • Josep M. Nadal – Pilar  Monreal – Santiago Perera – Francesc Feliu – Annabel Gràcia “La llengua primordial: realitat o supervivència?" In: La construcció del territori: geografia, identitat i usos polítics. Valls: Publicacions de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana/Cossetània Edicions, 2019.
 • Francesc Feliu – Olga Fullana (eds.) The Intricacy of Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2019.
 • Feliu, Francesc “The persistence of 'old language' and the structuring of language communities” In: Francesc Feliu & Olga Fullana (eds). The Intricacy of Languages. Amsterdam: John Benjamins, 2019, pp. 47-52.
 • Francesc Feliu – Joan Ferrer “De Petrés a Bigastre:una excursió per la llengua de les cartes de poblament valencianes del XVII” Caplletra: revista internacional de filologia 66 (Primavera de 2019): 121-135.
 • August Rafanell “Pons, germà separat” Encesa literària 7 (1er semestre de 2019).

2018

 • Feliu, Francesc “Com s'imposà el castellà a les escoles catalanes” In: Borja de Riquer (dir.) Història mundial de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 2018.
 • August Rafanell “La guerra dels intel·lectuals catalans” In: Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2018.
 • Iglésias, Narcís “Frontières et (in)communications»: le catalan, au croisement d’une communauté de vie et d’une communauté d’idées” In: Jean-Michel Eloy (ed.) De France et d’au-delà : les langues régionales et transfrontalières, pp 33-48. Paris: L’Harmattan, 2018.
 • Francesc Feliu “La 'lengua antigua' en la codificación contemporánea del catalán” In: Bernard Colombat, Bernard Combettes, Valérie Raby & Gilles Siouffi (dirs.) Histoire des langues et histoire des répresentations linguistiques, pp. 451-464. París: Editions Honoré Champion, 2018.
 • Feliu, FrancescPep Serra "L'auxiliar ser i la discrepància més explícita del fabrista rossellonès Carles Grandó amb Pompeu Fabra” In: Miquel Àngel Pradilla (ed.) Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra’ Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2018.

2017

 • Francesc Feliu – Joan Ferrer – Blanca Palmada – Pep Serra “Les fronteres del Petit Príncep: a propòsit de Lo Petit Príncip traduït en alguerés de Carla Valentino” eHumanista: Journal of Iberian Studies [eHumanista/IVITRA 12 (2017): 330-348].
 • August Rafanell “Le Nord ou l'Autre. Le Roussillonnais imaginé dans la littérature catalane d'outre Pyrénées (1880-1936)” Revue des Langues Romanes 121 /1 (2017): 265-295.
 • Francesc Feliu “I miti nell'elaborazione sociale delle lingue” Ianua: Revista Philologica Romanica 17 (2017): 25-32.
 • Josep M. Nadal Evoluzione e rivoluzione. Che cos'è una lingua?” Ianua: Revista Philologica Romanica 17 (2017): 9-23.
 • Francesc Feliu – Albiol, Gemma “Estudi introductori” dins Antoni Febrer i Cardona, Obres gramaticals II [Francesc Feliu i Gemma Albiol eds.] Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2017.

2016

 • Josep M. Nadal – Santiago Perera –Pilar Monreal – Francesc Feliu – Gemma Albiol “Derechos de las lenguas y derechos de sus hablantes: aproximación a la representación social de la lengua catalana” In: Giovanni Agresti & Joseph-G. Turi (eds.) Représentations sociales des langues et politiques linguistiques. Déterminismes, implications, regards croisés. Roma: Aracne Editrice, 2016, pp. 59-81.
 • Francesc Feliu "El català oral de Girona al segle XV: noves perspectives d'estudi” In: Sapientiae liberi, libertate sapientes. Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell I, pp. 61-68. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2016.
 • Josep M. Nadal “Multilingüisme i multiescalaritat de les llengües. Un peix que es mossega la cua” In; Sapientiae liberi, libertate sapientes. Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell II, pp. 43-52. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2016.
 • Narcís Iglésias “El parlant multilingüe davant el monolingüisme, el parlant monolingüe davant el multilingüisme: a propòsit de dues autobiografies” In: Francesc Feliu & Josep M. Nadal (eds.) Constructing languages: Norms, myths and emotions, pp. 391-409. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2016.
 • Feliu, Francesc “Sobre els models lingüístics que arriben al poble en una Catalunya que és francesa. Una mirada als càntics missionals difosos al Rosselló al segle XVIII”  In: Christian Lagarde & Martine Berthelot (eds.), Qüestions de llengua a la Catalunya Nord, pp.119-134. Perpinyà: Editions Trabucaire, 2016.
 • August Rafanell “Veinticinco años después. El franquismo y la lengua catalana en 1964” Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and Latin American literary and cultural studies 3 (2016): 469-500.

2015

 • Joan Ferrer – Francesc Feliu “El 'català estrany' de les traduccions bíbliques de mossèn Frederic Clascar” Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Santa Coloma de Farners, amb motiu del centenari de les Normes ortogràfiques de l'IEC, pp. 95-114. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015.
 • Josep M. Nadal “Language, Normative and Identity” In: Flocel Sabater (ed.) Conditioned Identities. Berna / Berlin / Brussel·les / Frankfurt / Nova York / Oxford / Viena: Peter Lang, 2015.
 • August Rafanell “El corbatín que estrangula. Antiromanticismo y anticatalanismo en el pensamiento de Eugenio d’Ors y de José Antonio Primo de Rivera” Ayer 97: 115-140.

2014

 • Josep M. Nadal “Cultura, memòria i llengua. La passió lingüística de les mones cuineres” eHumanista: Journal of Iberian Studies [eHumanista/IVITRA 6 (2014): 150-170].
 • Francesc Feliu “Els mites de la llengua” eHumanista: Journal of Iberian Studies [eHumanista/IVITRA 6 (2014): 137-149].
 • August Rafanell “La solitud catalana de Fèlis Gras” Els Marges: revista de llengua i literatura 102 (2014): 54-71.
 • Francesc Feliu – Josep M. Nadal “Des inventions necessaires: éloge de la linguistique” In: Josep M. Nadal, Anne-Marie Chabrolle-Cerretini i Olga Fullana (eds.) L’espace des langues. París: L'Harmattan, 2014, pp. 11-26.
 • Narcís Iglésias “Els altres parlants i la història social de la llengua” Llengua, Societat i Comunicació 12 (2014): 18-24.
 • Josep M. Nadal “La llengua catalana i el Decret de Nova Planta” In: Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana. Valls: Cossetània Edicions, 2014.

2013

 • Josep M. Nadal – Pilar  Monreal – Santiago Perera “Emotion and Linguistic Diversity” Procedia-Social and Behavioral Sciences 82, 2013, pp. 614-620.
 • Francesc Feliu “Sentir les llengües malgrat les fronteres, o sentir les llengües gràcies a les fronteres?” Ianua: Revista Philologica Romanica 13/1 (2013): 1-7
 • Narcís Iglésias “La llengua com a espai profà, la llengua com a espai sagrat: Llengua i territori en narratives del desarrelament de la Catalunya contemporània” Ianua: Revista Philologica Romanica 13/1 (2013): 57-71.
 • August Rafanell “Del matuet al francès. Mirades sobre un trencament cultural” Afers: fulls de recerca i pensament 76 (2013): 777-805.
 • Francesc Feliu – Joan Ferrer “Le traduzioni della Bibbia nella formazione del catalano letterario moderno” In: Rita Librandi (ed.) Lingue e testi delle riforme cattoliche in Europa e nelle Americhe secc. XVI-XXI. Florència: Franco Cesati editore, 2013.
 • Francesc Feliu “Les certeses i els dubtes en l’estudi de les fases inicials d’una llengua romànica: el català antic” In: Anne-Marie Chabrolle-Cerretini (ed ). Romania: réalité(s) et concepts, pp. 195-202. Limoges: Lambert-Lucas, 2013.

2012

 • Francesc Feliu – Olga Fullana “La Inclusió d'afixos en el DGLC: una novetat lexicogràfica a principis del segle XX” In: Miquel Àngel Pradilla (ed.) Fabra, encara: actes del III Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2012.
 • August Rafanell Notícies d’abans d’ahir. Llengua i cultura catalanes al segle XX. Barcelona: A Contravent, 2012.
 • Francesc Feliu “Sobre el tractament de la interferència lingüística en una gramàtica dialectal” In: Salvador Oliva (ed.) Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012.
 • Narcís Iglésias “Le catalan et la romanistique, un rapport à double sens: une autre histoire de ces deux concepts” Revue des Langues Romanes CXVI/1 (2012): 139-168.
 • Joan Ferrer – Francesc Feliu “La traducció del Càntic dels Càntics de Carles Riba” Tamid: Revista catalana anual d’estudis hebraics 8 (2012): 43-75.

2011

 • August Rafanell “Catalán y occitano sobre el mapa” In: Actas del congreso Pirinioetako Hizkuntzak: Lehena eta oraina. Bilbao: Euskaltzaindia, 2011, pp. 207-224.
 • Francesc Feliu – Joan Ferrer “Judaeo-Catalan: in search of a mediaeval dialect that never was” Journal of Medieval Iberian Studies 3/1 (2011): 41-60.
 • August Rafanell “Excursions pels límits de la consciència” In: Imma Creus, Maite Puig i Joan Ramon Veny (eds.) Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol 3, pp. 7-35. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011.
 • Narcís Iglésias “La llengua davant les experiències individuals de l'exili (1939-1945): fugida, desarrelament i guerra” Afers: fulls de recerca i pensament 26 (2011): 771-790.

Alguns llibres anteriors:

 • Modest Prats Engrunes i retalls. Escrits de llengua i de cultura catalanes [a cura de Francesc Feliu]. Girona: CCG Edicions, 2009.
 • August Rafanell La il·lusió occitana (2 vols.) Barcelona: Quaderns Crema, 2006.
 • Josep M. Nadal La llengua sobre el paper [a cura de Francesc Feliu] Girona: CCG Edicions, 2005.
 • August Rafanell La llengua silenciada. Una història del català del Cinccents al Vuitcents. Barcelona: Editorial Empúries, 1999.
 • Josep M. Nadal Llengua escrita llengua nacional. Barcelona: Quaderns Crema, 1992.
 • Josep M. Nadal – Modest Prats Història de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62 (Vol 1: 1982; Vol 2: 1996)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.