Infància, adolescència, drets dels infants i la seva qualitat de vida

ERIDIQV

Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida

Seminaris

Els membres de l'equip

Treball en equip

Infància, adolescència, drets dels infants i la seva qualitat de vida

L'ERIDIQV desenvolupa la seva activitat en diferents àmbits de recerca amb una premissa comuna: la qualitat de vida dels infants i els adolescents, que és una prioritat per nosaltres des de la nostra creació.

Actualment treballem en projectes que aborden temàtiques diverses com serien el benestar subjectiu escolar, els acolliments familiars i residencials, la situació dels joves ex-tutelats o els efectes de l'ús no adequat de les tecnologies.

 

Grup de Recerca Reconegut i Finançat per la Generalitat de Catalunya 2017-2019 (2017 SGR 162)