Seguiment de tesis

Procediment de seguiment de les tesis doctorals a la Universitat de Girona

Aprovat pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en la sessió 1/2011, de 9 de setembre de 2011

Document