Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Dinàmiques territorials recents. Conflictes territorials. Processos i mètodes de planificació urbana i territorial. Planificació estratègica ambiental.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / DAVID PAVON GAMERO

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE7 - Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. DINAMIQUES TERRITORIALS ACTUALS: Relació camp ciutat. La transformació urbanística com a generadora de valor i problemàtica associada. Territori i conflictes

2. FONAMENTS I BASE CONCEPTUALS: Una aproximació conceptual a l’ordenació del territori i a l’urbanisme. Objectius bàsics de l’ordenació del territori. Premisses i conceptes claus de l’ordenació del territori. Les escales territorials i el instruments d’anàlisi. L’estratègia Territorial Europea.

3. MÈTODES I INSTRUMENTS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: Què hem de planificar Les principals fases del procés de planificació. El pla com instrument bàsic de planificació.

4. L’ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI UNA BASE PER LA PLANIFICACIÓ

5. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: Objectius i principals continguts de la planificació territorial. Antecedents de la planificació territorial a Catalunya i Espanya. La planificació territorial a Catalunya.

6. PLANEJAMENT URBANÍSTIC: Formació i elements de l’espai urbà. La llei d’urbanisme: evolució històrica i situació actual. La classificació i qualificació del sòl i la seva delimitació. Figures de planejament urbanístic. La gestió urbanística. Avaluació ambiental estratègica en l’ordenació del territori.

7. PLANIFICACIÓ SECTORIAL: Concepte i estudi d'un marc legislatiu i d'un instrument de planificació.

8. LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT: El planejament i el plans de mobilitat

9. BARRIS I URBANITIZACIONS: Del barri a les urbanitzacions de les urbanitzacions al barri. La Llei de barris a Catalunya.

10. EL PLANEJAMENT ESTRATEGIC: Origen i la seva aplicació en el territori, metodologia i exemples.

11. PLANIFICACIÓ PEL CONTROL DELS VECTORS AMBIENTALS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 2,00 2,00
Elaboració individual de treballs 0 24,00 24,00
Lectura / comentari de textos 0 25,00 25,00
Prova d'avaluació 0 2,00 2,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00
Tutories de grup 0 2,00 2,00
Total 20,00 55,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  A partir de l’explicació feta pels professors, dels textos llegits, de la bibliografia recomanada i de la informació externa que pugi adquirir, l’alumne ha de confeccionar-se els seus apunts (els seus relats) i per tant, ha d’anar confeccionant el seu portafoli.
  El portafoli sera entregat i valorat a final de curs.
  Ha de recollir i ampliar tots el contiguts explicats a les classes i de les lectures obligatories. 30
  Alumne i professors es trobaran per fer una tutoria en la qual analitzaran i comentaran el "portafoli". S’avaluarà el treball fet i l’actitud de l'alumne. 10
  Prova final:examen teòric, de reflexió, no memorístic Que apliquin correctement el coneixements adquirits. 60

  Qualificació

  Portafoli: A presentar a la tutoria i a final de curs. Puntuació individual en l'escala 0-10, compte un 40% de la nota.

  Prova final: examen teòric, de reflexió, no memorístic. Consistirà en aplicar els coneixements adquirits. Puntuació en l’escala 0-10. Compte un 60% de la nota.

  L’assistència i la participació a classe és valoraran en el moment de la nota final i servirà per pujar la nota en un màxim de 0,5 punts sempre que la nota final segui per sobre el 4,5..


  AVALUACIO UNICA

  L'alumnat que, per qualsevol motiu, no hagi pogut accedir a l'avaluació continuada te dret a una avaluació única en forma d'examen final. Aquest es basarà en els continguts desenvolupats a classe i en les lectures recomanades. S’avaluarà en una escala de 1 la 10. Comptar el 100% de la nota final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que no presenti el “portafolis” o que no es presenti a la prova final d'avaluació constarà a les actes com a NO PRESENTAT.