Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques, malalties i síndromes de dolor. Els estudiants tindran un coneixement global de la fisiopatologia humana amb els signes i símptomes que les relaciona. A més a més, es farà una introducció de la farmacodinamia i farmacocinètica de diversos medicaments, així com la utilitat dels mateixos.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AFRA MASIÀ PLANA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 • Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. 1.Health, Ilness, Homeostasis, Pain (somatic, neuropatic,visceral ),characteristics of pain, Prevention,Homeostasis, Fever,Hyperthermia, Hypothermia, Fever.

2. Etiology of the diseases (Intrinsic, Extrinsic and Idiopathic, Iatrogenic, Genetic)- Epidemiological triangle, Causal pies theory, Concept of Risk Factor.

3. 3. Type of Diseases: Chronic and Acute; Systemic and Localized Diseases, General Pathology - Cell adaptation (Hypertrophy,Atrophy,Hyperplasia,Metaplasia,Dysplasia, Neoplasia)-Inflammation (Acute and Chronic).

4. 4. Local Manifestations of Inflammation: Exudates, Ulceration, Abcess - Cell Injury (Reversible and Irreversible), Mechanisms of cell injury, Apoptosis, Necrosis, Tissue Repair, Wound Healing Process, Celular Aging.

5. - Physiopathology of cardiovascular system. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

6. - Physiopathology of Pulmonary System. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

7. - Physiopathology of digestive system. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

8. - Physiopathology of endocrinology. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

9. - Physiopathology of renal and urology system. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

10. - Physiopathology of mental health. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

11. oncology. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

12. - Physiopathology neurology system. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

13. - Physiopathology dermatology. Clinic, signs and symptoms, diagnostic procedures, treatment, correlation of the disease with physioterapy

14. - Pharmacology: basic concepts about drug, generic medicines, comercial drugs, Pharmacokinetics (absortion, metabolism, distribuition and Clearance) Bioavaliability, Pharmacodynamics (Mechanism of action, Effect of a drug)

15. - Introduction to scientific methodology

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 60 36 96
Prova d'avaluació 4 14 18
Total 64 50 114

Bibliografia

 • Catherine Cavallaro Goodman; Teresa E. Kelly Snyder (2001). PATOLOGÍA MÉDICA PARA FISIOTERAPEUTAS (3ª edición). McGraw-Hill. .
 • Prieto Valtueña, J.M. (2007). EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA (26 Edicion). Masson.
 • Sobotta (2006). ATLAS DE ANATOMIA HUMANA I i II (26ª). PANAMERICANA.
 • Orts Llorca (2004). ANATOMIA HUMANA I i II i III (6ª Edición). Cientifico-Medica..
 • GUYTON (2007). COMPENDIO DE FISIOLOGIA MEDICA. . ELSEVIER.
 • Rey (1998). EL EXAMEN CLINICO. ELSEVIER.
 • Harrison (2006). Principios de Medicina Interna . MC GRAW HILL .
 • HARRISON (2005). MANUAL DE MEDICINA HARRISON (16 Edición). MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.. .
 • FARRERAS VALENTI, P. y ROZMAN, C. (2004). MEDICINA INTERNA (16ª Edición). ELSEVIER ESPAÑA, S.A. .
 • Merck (2007). EL MANUAL MERCK. ELSEVIER ESPAÑA, S.A.. .
 • Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2. Guies de Pràctica Clínica. (2010). ICS.
 • Guies de Pràctica Clínica. MPOC (2010). ICS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exam 1 Exam 1 will consist of 30 multiple choice questions (35%) 35
Exam 2 Exam 2 will consist of 30 multiple choice questions (35%) 35
Clinical case esay and oral presentation Writen esay of a clinical case (20%)
Oral presentation of the clinical case (10%)
30

Qualificació

It is necessary to have at least 5/10 in each exam and at least 5/10 in the assignment to approve the subject.

When the mark is below 5/10, students can go to a recuperation exam, which it will have 100% of the total mark. This exam will have 40 multiple choise questions. The clinical case essay and oral presentation mark will not be kept.

Students are expected to attend lectures, to participate in class and take the examinations.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
It is considered Not Presented student when in the oral presentation is not present and during the exam is not present.

Observacions

This subject has 15 class sessions. In the 7th session there will be the examination of Exam 1 and all students are expected to attend to the examination. Exam 2 will take place in January.

In the first 15 minutes of the class, students will present their oral comunication of a clinical case; followed by the class.

Moodle will be a comunication chanal between students and professor. It is student's responsability to keep up to date with the comunication and activities.

Information necessary to complete the course will be entirely provided in class or in Moodle.

Assignatures recomanades

 • Anatomia I
 • Anatomia II
 • Anglès Científic
 • Anglès per fisioteràpia
 • Atenció Sanitaria Básica
 • Biologia
 • Fisiologia