Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Promoció del benestar holístic a partir de pràctiques motrius introjectives, caracteritzades per estimular la conciència sensitiva, l'autoconeixement, el domini corporal i l’equilibri psicosomàtic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GLORIA ROVIRA BAHILLO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Reunir dades per a calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés de readaptació.

Continguts

1. Perspectiva holística de la motricitat: 1.1 Benestar holístic.

2. Pràctiques motrius introjectives: 2.1 Objectius i continguts. 2.2 Tècniques i mètodes: orient i occident.

3. Les conductes motrius introjectives: 3.1 Catalogació: conductes ajustades i desajustades. 3.2 Interpretació i anàlisi de les conductes motrius.

4. Orientacions pedagògiques en l'ensenyament-aprenentatge de les pràctiques motrius introjectives: 4.1 Indicacions a partir de: l’espai, el temps, els materials, els participants, els docents.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 9 30 39
Classes pràctiques 30 10 40
Elaboració de treballs 3 20 23
Prova d'avaluació 8 40 48
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Alexander, Gerda (1983 ). La Eutonía : un camino hacia la experiencia total del cuerpo (1a reimpr. en España). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bertherat, Thérèse (DL 2001 ). El Cuerpo tiene sus razones : autocura y antigimnasia . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Brooks, Charles V. W (1996 ). Consciencia sensorial . [Barcelona]: Los Libros de la Liebre de Marzo. Catàleg
 • Casasnovas, L. (2003). La memoria corporal. Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Craze, Richard (DL 2002 ). La Técnica Alexander (2a ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Csikszentmihalyi, Mihaly (1997 ). Fluir : una psicología de la felicidad = (Flow) . Barcelona: Editorial Kairós. Catàleg
 • Duliege, D. (2011). La eutonia: Gerda Alexander. Madrid: Gaia.
 • Gagey,P-M, Webwe, B (2001). Posturología. Regulación y Alteraciones de la bipedestación. Barcelona: Masson.
 • Feldenkrais, Moshe (1980 ). Autoconciencia por el movimiento : ejercicios para el desarrollo personal . Buenos Aires: Paidós. Catàleg
 • Feldenkrais, M. (2015). El poder del yo. La transformación personal a través de la espontaneidad. Barcelona: Paidós.
 • Huang, Liang (2007). La esencia del taichí. Chile: Cuatro Vientos.
 • Kabat-Zinn, Jon (2007). La práctica de la atención plena. Barcelona: Kairós.
 • Lagardera Otero, Francisco (cop. 2007). Ejercicio físico y bienestar : las prácticas motrices introyectivas en el INEFC de la Universitat de Lleida . Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. Catàleg
 • Lam, Kam Chuen (1993 ). El Camino de la energía : dominar el Arte Chino de la Fuerza Interna con el Ejercicio Chi Kung . [Barcelona]: Oasis [etc.]. Catàleg
 • Langer, E. (2007). Mindfulness. La conciencia plena. Barcelona: Paidós.
 • Liu, D. (2000). Qi-gong. La vía del sosiego. Barcelona: Kairós.
 • Munné, A. (1990). La microgimnasia. Amar el cuerpo. Barcelona: Paidotribo.
 • Parlebas, Pierre (cop. 2001 ). Juegos, deportes y sociedades : léxico de praxiología motriz . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Rovira i Bahillo, Glòria (2010 ). La Conciencia sensitiva en la formación docente. Lleida: Universitat de Lleida. Catàleg
 • Socuchard, PH. E. (2002). Stretching Global Activo (II). Barcelona: Paidotribo.
 • Thie D.C, J (1996). Kinesiologia.Toque para la salud. Mollet del Vallés: Autor-Editor.
 • Worle, Luise (2010 ). Yoga as therapeutic exercise. New York: Churchill Livingstone. Recuperat 09-07-2013, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702033834 Catàleg
 • Ylinen, Jari (2009 ). Estiramientos terapéuticos : en el deporte y en las terapias manuales . Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV 1:Evidències pràctiques Resoldre diferents tasques que es proposen en el transcurs de les sessions 40
AV 2: Elaboració d’un dossier de pràctiques Diari de pràctiques on es recullen els exercicis realitzats i les vivències associades. S'hi adjunta una proposta de sessió ideada per l’estudiant. S’hi detallaran les nocions teòriques relacionades amb la pràctica. 30
AV3. Examen Examen de coneixements teòrics 30

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
- Per poder optar a l’avaluació continuada l’estudiant ha d’assistir al 80% de les sessions teòrico-pràctiques.

- Cal presentar i participar en les activitats AVC1, AVC2, AVC3.

- L’assignatura s’aprova amb un 5.


AVALUACIÓ FINAL

L'avaluació final consta d'un examen teòrico-pràctic i d'una recerca que l'estudiant haurà de consensuar prèviament en una tutoria amb la professora.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final

Observacions

Objectius d'aprenentatge:
OA.1. Reflexionar sobre la perspectiva holística de la motrictat.
OA.2. Contextualitar socioculturalment i històrica l’aparició i difusió de les pràctiques motrius introjectives.
OA.3. Prendre conciència de sí a través de la pràctica motriu introjectiva.
OA.4. Analitzar de forma teòrica i pràctica les situacions motrius introjectives.
OA.5. Optimitzar les pròpies conductes motrius introjectives.
OA.6. Interpretar i avaluar les conductes motrius introjectives dels companys/es i acompanyar-los en el procés d'aprenentatge.
OA.7. Aplicar les orientacions pedagògiques pertinents en el procés d'ensenyament/aprenentatge.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Dansa i expressió corporal
 • Primers auxilis
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport