Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERESA FONT RAMENTOL  / PEDRO IGLESIAS CHAMORRO  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (45%), Anglès (5%)

Competències

 • T2. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç.
 • T3. Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació.
 • T7. Resoldre problemes.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. CINESITERÀPIA. 1.1 Aspectes generals de la cinesiteràpia. Definició, classificació, efectes, indicacions, contraindicacions i tipus. 1.2 Exercicis actiu assistits i lliures. 1.2.1. Aspectes teòrics i consideracions específiques. 1.2.2. Aplicacions pràctiques. 1.3 Treball muscular. 1.3.1 Treball isomètric. Aspectes teòrics. Indicacions i contraindicacions. Aplicacions pràctiques. 1.3.2 Treball concèntric. Aspectes teòrics. Indicacions i contraindicacions. Aplicacions pràctiques. 1.3.3 Treball excèntric. Aspectes teòrics. Indicacions i contraindicacions. Aplicacions pràctiques.

2. TREBALL PROPIOCEPTIU. 2.1 Conceptes teòrics. Aspectes generals i indicacions. 2.2 Aplicacions pràctiques del treball propioceptiu en lesions de les EESS. 2.3 Aplicacions pràctiques del treball propioceptiu en les lesions de les EEII.

3. ESTIRAMENTS MIOTENDINOSOS. 3.1 Conceptes teòrics. Tipus d'estiraments. Consideracions específiques en l'aplicació dels estiraments en fisioteràpia. Indicacions i contraindicacions en fisioteràpia. 3.2 Aplicació pràctica dels estiraments miotendinosos analítics. 3.2.1 Estiraments analítics passius en la musculatura de l'extremitat superior. 3.2.2 Estiraments analítics actius en la musculatura de l'extremitat superior.3.2.3 Estiraments analítics passius en la musculatura de l'extremitat inferior. 3.2.4 Estiraments analítics actius en la musculatura de l'extremitat inferior. 3.2.5 Estiraments analítics passius en la musculatura del tronc. 3.2.6 Estiraments analítics actius en la musculatura del tronc.

4. TÈCNIQUES DE NEURODINÀMICA.4.1 Conceptes teòrics. Tipus de treball neurodinàmic. Consideracions específiques en l'aplicació del treball neurodinàmic. Indicacions i contraindicacions en fisioteràpia. 4.2 Aplicació pràctica de les tècniques de neurodinàmica. Tècniques de mobilització del SNP i tècniques de càrrega tensil.

5. TÈCNIQUES BÀSIQUES DEL TREBALL DE CINESITERÀPIA: 5.1 Treball diafragmàtic, postura i cinesiteràpia. 5.2 Treball abdominal. 5.3 Exercicis de mobilització indirecta i exercicis antiàlgics. 5.4 Cinesiteràpia grupal.

6. ALTRES MÈTODES I TÈCNIQUES DE CINESITERÀPIA ACTIVA. 6.1 El mètode Mézierès. 6.2 El mètode Alexander. 6.3 El Mètode Schroth. 6.4 El mètode Feldenkrais. 6.5 El mètode Halliwick. 6.6 El mètode Mckenzie.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 8 12
Classes expositives 5 11 16
Classes participatives 43 66 109
Prova d'avaluació 5 8 13
Total 57 93 150

Bibliografia

 • Esnault, M. (1994). Estiramientos analíticos en fisioterapia activa. ELSEVIER-MASSON.
 • Esnault, M. / Viel, E (2003). Stretching. ELSEVIER-MASSON.
 • González Viejo, M.A/Viejo, M.A. / Cohí, O. (2005). Amputación de extremidad inferior y discapacidadGonzález (1 ª ed.). ELSEVIER-MASSON.
 • Neiger (1988). Estiramientos Analíticos Manuales. Ed. Panmericana.
 • Leroy, Pierron, Péninou, Dufour... (1989). Génot Kimesioteràpia, Tomo (I): Principios. Miembros inferiores: Evaluaciones... (1). Panamericana.
 • Leroy, Pierron, Péninou, Dofour... (1988). Génot Kinesioterapia, Tomo (II): Miembros superiores, cabeza y tronco (1). Ed. Panamericana.
 • Adler; Beckers;Buck (2002). La facilitación neuromuscular propioceptiva en la práctica. (2ª edició). Madrid: Ed. Panamericana.
 • A. Hüter-Becker; H. Schewe; W. Heipertz (2003). Fisioterapia. Descripción de las técnicas y tratamiento. Paidotribo.
 • Mc Atee, Robert E. (2000). Estiramientos facilitados (2). Paidotribo.
 • Kendall (2006). Músculos. Pruebas y funciones (5). Jims.
 • Zamorano, E (2013). Movilización neuromeníngea. Tratamiento de los transtornos mecanosensitivos... (1). Panamericana.
 • Freres, Mairlot (2000). Maestros y claves de la postura. (1). Paidotribo.
 • Fernández De Las Peñas, C (2019). Cinesiterapia. Bases Fisiológicas y Aplicación Práctica. (1a). Elsevier.
 • López Cubas, C. (2016). Neurodicámica en la práctica Clínica.. Zerapi.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives i exercicis pràctics (Part I) Avaluació continuada de les sessions presencials i els exercicis pràctics. 10
Classes participatives i exercicis pràctics (Part II) Avaluació continuada de les sessions presencials i els exercicis pràctics. 10
Classes participatives i exercicis pràctics (Part III) Avaluació continuada de les sessions presencials i els exercicis pràctics. 10
Prova avaluadora parcial. Exercici tipus test. 20
Prova avaluadora final. Exercici tipus test. 50

Qualificació

1- Classes participatives i exercicis pràctics: Es valoraran aspectes com la participació activa en les activitats proposades, la correcció en l'execució de les tècniques ensinistrades, l'adquisició o no de les habilitats al realitzar les tècniques ensenyades, la resolució de les preguntes realitzades per part dels professors de qüestions relacionades amb la matèria donada i/o el raonament clínic en l'elecció de les tècniques a treballar. Es valorarà negativament l'absència a les sessions presencials o la impuntualitat, no portar la indumentària apropiada per a realitzar els exercicis pràctics i per a fer de "pacient".
L'assistència a les clases pràctiques és obligatòria en un mínim del 80% de les hores. L'absència a més del 20% de les classes es considerarà com un NO PRESENTAT i suposarà un 0 de la part corresponent.
Les absències a cada una de les sessions presencials es valoraran negativament a la nota final.
Per a poder fer mitja amb les altres notes avaluadores, cal haver tret un mínim d'un 5 de mitja en les avaluacions continuades dels blocs I, II i III.

2- Prova avaluadora parcial: exercici tipus test, a realitzar de manera presencial a EUSES. Cada pregunta té 5 opcions de resposta possible, de les quals només una és vàlida. Les respostes contestades de manera correcta sumen un punt i les incorrectes resten 0,25. Les respostes no contestades, ni sumen ni resten.

3- Prova avaluadora final: exercici tipus test, a realitzar de manera presencial a EUSES. Cada pregunta té 5 opcions de resposta possible, de les quals només una és vàlida. Les respostes contestades de manera correcta sumen un punt i les incorrectes resten 0,25. Les respostes no contestades, ni sumen ni resten. Per a poder fer mitja amb les altres notes avaluadores, cal haver tret un mínim d'un 4 de la prova avaluadora final. Es contemplaran tant continguts teòrics com pràctics

La nota final de l'assignatura correspon a la suma dels percentatges de les diferents proves avaluadores, i haurà de ser d'un mínim de 5. Per tal de poder fer mitja és imprescindible que la nota mínima de la prova avaluadora final sigui de 4 i haver tret un mínim d'un 5 de mitja en les avaluacions continuades dels blocs I, II i III.

L'examen de suficiència consistirà en un examen escrit en el que es contemplaran tant continguts teòrics com pràctics. Es valorarà com a apte/no apte, suposant una qualificació màxima de 5. Tant si l'examen de suficiència es qualifica com a apte o com a no apte, no dona dret a que es contemplin les puntuacions obtingudes en les altres proves avaluadores realitzades durant el llarg del curs.
La qualificació de l'avaluació continuada de classe no té possibilitat de recuperació directa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a les clases pràctiques és obligatòria en un mínim del 80% de les hores. L'absència a més del 20% de les classes es considerarà com un NO PRESENTAT i suposarà un 0 de la part corresponent.
En el cas de presentació de treballs o exercicis avaluables, les tasques presentades fora de la data i hora límits proposats pel professor no seran recollits i es consideraran com a NO PRESENTATS, suposant un 0 de la part de la nota corresponent.

Observacions

Caldrà portar la roba adequada a les classes, de manera que permeti al propi alumne i als companys una bona execució de les tècniques. L'incompliment d'aquesta premisa comportarà penalitzacions en la nota d'avaluació continuada a les classes pràctiques i els exercicis pràctics.

No està permés fer fotografies ni gravacions durant les classes, ni l'ús de telèfons mòbils. L'ús de tablets i ordinadors queda limitat exclusivament a les tasques relacionades amb el desenvolupament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOMECÀNICA
 • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA