Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats a l'ésser humà.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESCODA ACERO  / JESUS PLANELLA MORATO  / MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. BIOMECÀNICA I MOVIMENT: 1.1. Introducció a la Biomecànica: 1.1.1. Què és la Biomecànica. 1.1.2. Importancia de la Biomecànica. 1.1.3. Aplicacions de la Biomecànica en Fisioteràpia. 1.1.4. Eines d'estudi en Biomecànica. 1.2.Descriptors anatòmics del moviment humà: 1.2.1. Posicions de referència en el cos humà. 1.2.2. Sistemes de referència: Plans i eixos. 1.2.3. Descripció del moviment.

2. BIOMECÀNICA FUNCIONAL DE LA COLUMNA I EXTREMITATS: 2.1.Conceptes teòrics de moviment(cadenes articulars, activació d’unitats motores, tipus de contraccions) i d’estabilitat (passiva i activa). 2.2. Columna: Movilitat articular segmentària a columna lumbar, dorsal i cervical. Estabilitat passiva i activa de columna lumbar, dorsal i cervical. 2.3. Mobilitat i estabilitat de les articulacions de l’extremitat superior (cintura escapular, colze, canell i ma). 2.4. Mobilitat i estabilitat de les articulacions de l’extremitat inferior (cadera, genoll, turmell i peu).

3. CINEMÀTICA DEL MOVIMENT HUMÀ(I): CINEMÀTICA LINEAL. 3.1. Cinemàtica lineal del moviment humà: 3.1.1. Introducció a la Cinemàtica. 3.1.2. Posició i desplaçament. 3.1.3. Velocitat mitjana i instantània. 3.1.4. Acceleració. 3.1.5. Moviment curvilini. 3.2. Variables espacio-temporals a la marxa humana. 3.2.1. Pas i gambada (pas complert). 3.2.2. Descripció del cicle de la marxa.

4. CINEMÀTICA DEL MOVIMENT HUMÀ (II): CINEMÀTICA ANGULAR. CONCEPTES. 4.1. Cinemàtica angular del moviment humà: 4.1.1. Cinemàtica angular: descripció. 4.1.2. Posició angular. 4.1.3. Velocitat angular mitjana i instantània. 4.1.4. Acceleració angular mitjana i instantània. 4.1.5. Relacionant la cinemàtica angular amb la lineal.4.1.6. Components de l'acceleració. 4.2. Anàlisi cinemàtic angular de la marxa: 4.2.1. Registres d'anàlisi quantitatiu del cicle de la marxa. 4.3. Variables cinemàtiques angulars per l'articulació del genoll: 4.3.1. Anàlisi dels desplaçaments angulars de l'articulació del genoll. 4.3.2. Anàlisi de les velocitats angulars a l'articulació del genoll. 4.3.3. Anàlisi de les acceleracions angulars a l'articulació del genoll. 4.3.4. Aplicació en alteracions de la marxa humana.

5. BIOMECÀNICA ARTICULAR I MUSCULAR DE LA MARXA: 5.1. Paràmetres angulars del turmell, genoll i cadera. 5.2. Activació muscular segons el moment de la marxa. 5.3. Músculs que es contrauen a nivel de turmell, genoll i cadera. Contracció concéntrica i excèntrica. 5.4. Moviment articular global de tronc i extremitats superiors durant el cicle de la marxa. Biomecànica articular i muscular de la marxa

6. DINÀMICA (O CINÈTICA) DEL MOVIMENT HUMÀ. 6.1. Introducció a la cinètica del moviment humà. 6.2. Cinètica lineal. Forces: 6.2.1. Conceptes bàsics sobre forces. 6.2.2. Centre de masses (CoM). 6.2.3. Forces de reacció amb el terra (GRF). 6.2.4.Forces internes. 6.3. Cinètica angular. Moments: 6.3.1. Conceptes bàsics de moments. 6.3.2.Cinètica angular en el cicle de la marxa.

7. TREBALL I POTÈNCIA. 7.1. Conceptes bàsics. 7.2. Potencia i treball muscular: 7.2.1. Relació força-velocitat. 7.2.2. Determinació del treball muscular a partir de la potència. 7.2.3. Potència i treball muscular durant el cicle de la marxa humana.

8. TENSIONS I DEFORMACIONS. 8.1. Conceptes bàsics: tensió i deformació. 8.2. Materials biològics i biomaterials: 8.2.1. Relació tensió-deformació. 8.2.2. Elasticitat i viscoelasticitat. 8.2.3. Propietats mecàniques. 8.3. Ossos: 8.3.1. Estructura de l'os. 8.3.2. Tensions i deformacions en ossos. 8.4. Cartílags: 8.4.1. Característiques dels cartílags. 8.4.2. Tensions i deformacions en cartílags. 8.5. Tendons i lligaments: 8.5.1. Característiques dels tendons i lligaments. 8.5.2. Tensions i deformacions en els cartílags i els lligaments. 8.6. Músculs: 8.6.1. Estructura i característiques dels músculs. 8.6.2. Tensions i deformacions en músculs. 8.6.3. Factors que influencien en la força i la velocitat musculars.8.7. Biomaterials.

9. ANÀLISI BIOMECÀNIC DE LA MARXA. Aplicació de conceptes de biomecànica funcional, articular i muscular, cinemàtics i cinètics en l'estudi del cicle de la marxa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 1,50 14,50 3,00 19,00
Sessió expositiva 24,00 36,00 24,00 84,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 21,00 0 21,00
Tutories individuals 10,00 8,00 8,00 26,00
Total 35,50 79,50 35,00 150

Bibliografia

 • Hamill, J.; Knutzen, K. M. (2006). Biomechanical basis of the human movement (2nd Ed.). Lippincott Williams and Wilkins.
 • McCaw (2014). Biomechanis for Dummies. Wiley Brand.
 • Instituto de Biomecánica de Valencia (2005). Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica. Intituto de Biomecánica de Valencia.
 • Puig-Diví A (2015). Biomecánica y Patomecánica de la marcha humana. Barcelona: AFEDI.
 • Le Veau, B. (2008). Biomecánica del Movimiento Humano. Trillas.
 • Viladot A (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer - Verlag Ibérica.
 • Kapandji A (2012). Fisiología Articular (Colección de 3 Tomos) (6). Médica Panamericana.
 • Dufour M, Pillu M. (2006). Biomecánica funcional. Barcelona: MASSON - Elsevier.
 • Izquierdo M (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1:Prova d'avaluació continuada 1 (PAC 1) Prova de revisió de continguts relacionats amb el Bloc 1 (Biomecànica Funcional) i el Bloc 2 (Cinemàtica) que es realitzarà en horari lectiu .
10 No
AVC2: Prova d'Avaluació Continuada 2 (PAC 2) Prova de revisió de continguts corresponent al Bloc 3 (Cinètica de la Marxa, Materials Biològics i Biomaterials) que es realitzarà durant l'horari lectiu.
5 No
AVC3: Activitats proposades a l'aula (APA) Cuestionaris Moodle amb qüestions i exercicis relacionats amb els diferents continguts de les classes expositives al llarg del curs.
30 No
AVC4: Examen Final de Biomecànica Prova escrita de revisió de tots els continguts de l'assignatura treballats durant les classes expositives. 55

Qualificació

-AVALUACIÓ CONTINUADA:

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota final de 5 punts.

L'assignatura serà avaluada amb les 4 activitats avaluables descrites anteriorment i que tenen els percentatges que s'indiquen a continuació:

1. AVC1: PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA 1 (PAC-1): 10%

2. AVC2: PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA 2 (PAC-2): 5%

3. AVC3: ACTIVITATS PROPOSADES A L'AULA (APAs): 30%

4. AVC4: EXAMEN FINAL DE BIOMECÀNICA: 55 %

Els requisits per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre els 4 apartats anteriors són els següents:

1) Realitzar un mínim del 75 % de les activitats proposades a l'aula (AVC3).

2) Obtenir un MÍNIM de 4.00 en l'AVC4 (Examen Final de Biomecànica).

Les característiques generals de les activitats avaluables es detallen a continuació:


1) AVC1: PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA (PAC-1)

Aquesta activitat es realitzarà en el Moodle. La prova es realitzarà dins l'horari de l'assignatura i el dia assignat es detallarà el primer dia de classe, durant la presentació de l'assignatura.

L'AVC1 correspon a un 10 % de la nota final de l'assignatura.

S'avaluaran conceptes relacionats amb el Bloc 1 i el Bloc 2 de l'assignatura i descrits anteriorment.

La prova constarà de 20 preguntes tipus test, de conceptes i problemes de resolució ràpida. Les preguntes es dividiran de forma igual entre el Bloc 1 (10 qüestions) i el Bloc 2 (10 qüestions/problemes de resolució ràpida). Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció és la resposta correcta. Les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor (per cada 4 respostes errònies se’n restarà una de correcta).


2) AVC2: PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA (PAC-2)

Aquesta activitat es realitzarà en el Moodle. La prova es realitzarà dins l'horari de l'assignatura i el dia assignat es detallarà el primer dia de classe, durant la presentació de l'assignatura.

L'AVC2 correspon a un 5 % de la nota final de l'assignatura.

S'avaluaran conceptes relacionats amb el Bloc 3 de l'assignatura i descrit anteriorment.

La prova constarà de 10 preguntes tipus test, de conceptes i problemes de resolució ràpida corresponents al Bloc 3. Igual que a l'AVC1, cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció és la resposta correcta. Les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor (per cada 4 respostes errònies se’n restarà una de correcta).

Per a la realització de les proves AVC1 i AVC2 és important que recordeu la següent informació:

1) Heu de tenir disponibles i a l'abast tot el material necessari per a realitzar la prova, inclosa la calculadora no programable.

2) NO es pot portar cap tipus de formulari ni apunts.

3) Es permet l'ús d'un full en blanc per fer càlculs i operacions.


3) AVC3: ACTIVITATS PROPOSADES A L'AULA (APAs)

Corresponen a un 30% de la nota final de l’assignatura.

Es realitzaran un conjunt d'activitats avaluables al llarg del curs que treballin de manera equitativa els diferents blocs en els quals està dividit el curs (Biomecànica Funcional, Cinemàtica del Moviment Humà i Cinètica del Moviment Humà, Materials Biològics i Biomaterials).

Les activitats es realitzaran en el Moodle (Qüestionari Moodle) i es podran realitzar o bé dins o bé fora de l'horari lectiu. En les activitats s'avaluaran els continguts de les classes expositives desenvolupades a classe.

Al final del curs es realitzarà la mitjana aritmètica de totes les activitats avaluables realitzades durant el curs. Les activitats no lliurades computaran com a “0”.

La nota final correspondrà a la mitjana de les activitats lliurades i calculada sobre el total de les activitats avaluables programables durant el curs.

Cal realitzar un mínim del 75 % de incloses en l'AVC3 (APAs). En cas que el percentatge sigui inferior, s'entendrà que l'alumne renuncia a l'avaluació continuada i haurà de realitzar directament la Prova de Suficiència.

La nota final de les APA (equivalent al 30% de la nota final) es penjarà després del període lectiu però abans de la realització de la prova d'avaluació final.


4) AVC4: EXAMEN FINAL DE BIOMECÀNICA

Correspon a un 55 % de la nota final de l’assignatura.

És imprescindible obtenir UNA NOTA MÍNIMA de 4.00 en aquesta prova per a poder fer mitjana amb la resta de l’avaluació continuada.

L'examen es realitzarà de forma presencial a l'Escola.

L'examen està format per 45 preguntes test a nivell conceptual o problemes de resolució ràpida. Igual que els AVC1 i AVC2, cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta. Només 1 opció és la resposta correcta. Les respostes incorrectes restaran un 25% del seu valor (per cada 4 respostes errònies se’n restarà una de correcta).

Per a la realització de l'AVC4 és important que recordeu la següent informació:

1) Heu de tenir disponibles i a l'abast tot el material necessari per a realitzar la prova, inclosos bolígrafs, corrector i la calculadora no programable.

2) Es prohibeix l'ús de calculadores programables, mòbils o qualsevol altre dispositiu amb connexio en Internet.

3) NO es pot portar cap tipus de formulari ni apunts.

4) NO es permet l'ús de fulls en blanc per resoldre els exercicis. Es pot utilitzar l'espai en els fulls d'examen per resoldre'ls.

*Recordeu que les activitats AVC1, AVC2 i AVC3 no són recuperables.

-Revisió:

La revisió de les activitats avaluables fetes durant el curs (AVC1,AVC2 i AVC3) es podrà demanar a través de correu electrònic. L'AVC4 té un horari específic per a la revisió ja establer al calendari acadèmic.

-EXAMEN DE SUFICIÈNCIA O RECUPERACIÓ:

L’Examen de Suficiència consistirà en un examen que seguirà la mateixa estructura que l'Examen Final de Biomecànica (AVC4).

Les activitats d'avaluació continuada realitzades durant el curs quedaran anul•lades i NO FARAN MITJANA amb l’Examen de Suficiència.

En aquest examen caldrà obtenir UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA de 5.00 per aprovar.
En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5.00, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.00.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Si es tria l'avaluació única:

-NO s'han de fer les activitats d'avaluació continuada (ni AVC1, ni AVC2 ni AVC3) proposades al llarg del curs.

-L'alumne s'avaluarà a través de l'Examen Final de Biomecànica (AVC4), que correspondrà al 100 % de la nota global de l'assignatura.

-La nota de l'Examen Final de Biomecànica (AVC4) ha de ser com a MÍNIM UN 5.00 per poder aprovar l'assignatura. Si la nota és inferior a 5.00, l'alumne ha suspès l'assignatura i tindrà una altra oportunitat per aprovar en la Prova de Suficiencia. Els detalls d'aquesta prova es descriuen a sota, en l'apartat de criteris de qualificació.

Requisits mínims per aprovar:
Avaluació Continuada:

L'avaluació continuada consta de quatre tasques avaluables durant el curs:
- Tres d'elles són no recuperables (en total sumen el 45% del global de la nota de l'assignatura): AVC1 (10%) (en horari lectiu), AVC2 (5%) (en horari lectiu), AVC3 (dins i/o fora horari lectiu). Cap d'elles requereix de nota mínima.

- Una, l'AVC4, és recuperable (55% del global de la nota de l'assignatura): Examen presencial on l'alumne s'examinarà de totes els continguts del curs seguint les característiques i el format descrit a l'apartat anterior. S'ha d'obtenir una nota mínima de 4.00 per calcular el promig amb la resta de les tasques de l'avaluació continuada.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.00 en el promig de l'avaluació continuada.

A més s'ha de complir els següent requisit:

- Realitzar un mínim del 75 % de les activitats proposades en l'AVC3 (activitats proposades a l'aula - APAs).


Avaluació Única:

L'alumne realitzarà únicament l'Examen Final de Biomecànica (100 % de la nota final de l'assignatura).

Per superar l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir com a MÍNIM un 5.00 en l'Examen Final de Biomecànica (AVC4).

Si l'alumne suspèn l'avaluació continuada o l'avaluació única, té una altra oportunitat de superar l'assignatura que és l'Examen de Suficiènica. L'alumne ha d'obtenir com a MÍNIM un 5.00 en l'Examen de Suficiencia per superar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzaran els diferents canals de comunicació disponibles al Moodle, com ara el fòrum d'avisos i notícies, videoconferències o bé correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en Fisioteràpia.
OA 2 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia.
OA 3 Conèixer les malalties mitjançant la identificació de les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com tractaments mèdics bàsics en segons els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics
OA 4 Identificar els canvis com a conseqüència de la teràpia física.

Per tal de facilitar l'assimilació dels coneixements a l'alumne, es suggereix que es mantingui un ritme de treball continuat.

Abans de la classe corresponent a cada Unitat Didàctica, l'alumne tindrà disponible a la plataforma Moodle els apunts que facilitaran el seguiment de la classe presencial i el suport explicatiu que facilitarà tant la preparació prèvia de la unitat com el seu anàlisi posterior.

Es recomana haver cursat les assignatures de Anatomia, Física i Valoració en Fisioteràpia.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:

1) Classes expositives:

Les classes expositives es realitzaran a l'aula, a la Unversitat (sessions presencials).

2) AVC1 (PAC-1),AVC2 (PAC-2) i AVC3 (APAs):

Aquestes activitats mantindran les mateixes característiques que es descriuen a la fitxa de l'assignatura (virtual), i en els dies indicats en la programació de l'assignatura (disponible a la pàgina de l'assignatura).


3) AVC4 (Examen Final de Biomecànica) i Examen de Suficiència:

Mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa i es realitzarà de manera presencial a l'escola.

Escenari IV. Confinament:

1) Classes expositives:

Les classes expositives es duran a terme de forma virtual ('live streaming' i/o grabacions de vídeo).

2)AVC1 (PAC-1),AVC2 (PAC-2) i AVC3 (APAs):

Aquestes activitats mantindran les mateixes característiques que es descriuen a la fitxa de l'assignatura i es realitzaran de manera virtual (Qüestionari Moodle). Les activitats es realitzaran en els dies indicats en la programació de l'assignatura (disponible a la pàgina de l'assignatura).


2) AVC4 (Examen Final de Biomecànica) i Examen de Suficiència:

Mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa però es realitzarà de manera virtual (Qüestionari Moodle).

En aquest cas, els alumnes podran disposar d'un full en blanc per realitzar els càlculs pertinents per resoldre els exercicis.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial:

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites a la fitxa de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.

Com a requisit per ser avaluat mitjançant l'avaluació continuada s'ha d'haver realitzat un mínim del 75% a les activitats programades a l'AVC3 (APAs).

Escenari IV. Confinament:

No hi ha canvis en l'avaluació. Es realitzaran les mateixes activitats d'avaluació continuada descrites a la fitxa de l'assignatura i es mantindran els mateixos percentatges de cada una d'elles a l'hora d'obtenir la nota global de l'assignatura.

Com a requisit per ser avaluat mitjançant l'avaluació continuada s'ha d'haver realitzat un mínim del 75% a les activitats programades a l'AVC3 (APAs).

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial:

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fórum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament:

Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.