Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Els continguts de la part de Deformitats de Columna permetran a l'alumnat: Diferenciar una deformitat estructurada (sagital o tridimensional) de la columna d'un problema postural. Ser capaç d'efectuar una exploració clínica bàsica a un nen/a o a una persona adulta amb una deformitat de columna. Saber mesurar la corba lateral i la rotació en les radiografies per poder quantificar la magnitud de la deformitat. Determinar la "gravetat" d'una escoliosi per saber si hem de derivar el pacient a l'especialista. Reconèixer els diferents tipus funcionals bàsics d'escoliosi i interpretar els principis de correcció tridimensional de l'escoliosi segons el mètode BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). L'apartat de Patologia Reumatològica proposa descriure les principals afeccions reumatològiques des del punt de vista de la fisioteràpia i amb un enfoc inter disciplinar. Ser capaços de reconèixer l'estat de salut del pacient mitjançant una valoració reumatològica, establir un pla de cures de fisioteràpia que permeti cobrir els objectius inicialment plantejats i valorar-ne posteriorment els resultats obtinguts. Identificar els diferents tipus de dolor i conèixer els tractaments físics i farmacològics per tractar-lo. Adquirir coneixement general sobre les proves radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CLARA CORBELLA VIROS  / MARIA TERESA SERRANDO QUEROL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
  • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
  • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Deformitats de columna

          1.1. Deformitats Sagitals

                    1.1.1. Cifosi postural i Scheuermann

                    1.1.2. Aspectes generales del Scheuermann: historia, Etiologia, Factors de progressió, Exploració, Radiologia, Diagnòstic diferencial, Complicacions, Tractament.

          1.2. Deformitats Tridimensionals

                    1.2.1. Escoliosi morfològica i escoliosi no morfològica

                    1.2.2. Mesura de radiografies: Angle de Cobb i angle torsió de Raimondi.

                    1.2.3. Historia natural de l'escoliosi idiopàtica

                    1.2.4. Exploració i valoració en l'escoliosi.

                    1.2.5. Escoliogènesi.

                    1.2.6. Tractament de fisioteràpia.

                    1.2.7. Tractament ortopèdic.

2. Definició de reumatologia.

          2.1. L'exploració clínica

          2.2. Aspectes radiològics

          2.3. Les grans síndromes reumatològiques.

          2.4. Classificació de les malalties reumatològiques.

3. Anatomia i fisiologia articular, periarticular i múscul-tendinosa.

4. Semiologia articular i periarticular.

          4.1. Concepte d´artrosi, artritis, sinovitis, periartritis, capsulitis, bursitis, tendinitis.

5. Valoració general del pacient reumàtic.

          5.1. Anamnesi, exploració, valoració funcional i proves complementàries.

6. Proves complementàries: Coneixement general de proves analítiques i radiològiques utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.

7. Dolor crònic generalitzat.

          7.1. Fibromiàlgia i Fatiga crònica.

8. Malaltia degenerativa articular. Artrosi.

9. Malalties inflamatòries del teixit connectiu.

          9.1. Artritis reumàtica.

          9.2. Artritis crònica juvenil

          9.3. Lupus eritematós.

          9.4. Esclerodèrmia o esclerosi sistèmica.

          9.5. Dermatomiositis / Polimiositis.

10. Espondiloartropaties inflamatòries o sero negatives.

          10.1. Espondilitis anquilosant.

          10.2. Reiter. Artritis reactiva o post-infecciosa.

          10.3. Artritis de malalties inflamatòries intestinals.

          10.4. Artritis psoriàsica.

11. Malalties metabòliques.

          11.1. Gota.

          11.2. Pseudogota.

12. Alteracions neurovasculars.

          12.1. Algodistròfia simpàtica reflexa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 7,00 0 18,00
Exposició dels estudiants 3,00 4,00 0 7,00
Prova d'avaluació 1,00 0 0 1,00
Resolució d'exercicis 0 1,00 0 1,00
Sessió expositiva 5,00 8,00 0 13,00
Sessió participativa 14,00 14,00 0 28,00
Visionat/audició de documents 3,00 4,00 0 7,00
Total 37,00 38,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Mesura radiològica en l'Escoliosi Es valorarà l'aplicació dels continguts teòrics referents a la mesura de les radiografies a partir d'una activitat a classe per grups. 10 No
Prova moodle d'avaluació continuada El qüestionari es respondrà mitjançant el Moodle i es disposarà de 10 min. per fer la prova. 25 No
Cas Clínic de Fisioteràpia Presentació treball d'un tractament de fisioteràpia adequat. 15 No
Prova Final Avaluativa Cal treure una nota de 5 per fer pro mig amb les demés activitats avaluadores. 50 No

Qualificació

Activitats d'avaluació continuada (50 %):

10 % Mesures radiològiques escoliosi: Es valorarà l'aplicació dels continguts teòrics referents a la mesura de les radiografies.

15 % Visionat d'un film sobre una malaltia reumatològica. Presentació d'un treball d'un tractament de fisioteràpia adequat.

25 % Respondre un qüestionari de 20 preguntes test en 15' mitjançant el Moodle de tot el temari del curs.

(50 %) Prova avaluativa:

-30 preguntes tipus test procedents del temari de Patologia Reumatològica i Deformitats de Columna. 20 de l'apartat de fisioteràpia Reumatològica i 10 procedents del temari de Deformitats de Columna.

Les respostes errades descomptaran 0'25. Les respostes en blanc no sumen ni resten.

Cal treure un 5 de la nota de l'examen per fer el pro mig amb la resta d'activitats avaluadores, en cas que la nota sigui inferior a 5 serà aquesta la que constarà en les qualificacions.

NOTA FINAL: activitats d'avaluació continuada (50%) + Prova avaluativa (50%).


Els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a la PROVA DE SUFICIÈNCIA on la nota màxima serà de 5 i no sumaran les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per a els alumnes que es presenten a partir de la 2ª convocatòria no es guardaran les notes dels treballs de cursos anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En cas de no presentar alguna activitat avaluadora, es promitjarà amb un 0.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Consisteix en una prova tipus test amb 20 preguntes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera
virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment
i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu
electrònic.

Observacions

Objectius d'aprenentatge:

OA1 Conèixer les malalties reumatològiques més freqüents, la seva etiologia, fisiopatogènia, clínica, així com els tractaments mèdico-quirúrgics fonamentals.
OA2 Conèixer el tipus de pacient que tracta i de quina manera pot modificar el curs natural de la malaltia.
OA3 Treballar en equip en la rehabilitació reumatològica.

Assignatures recomanades

  • Anatomia 1
  • Anatomia 2
  • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
  • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
“Escenari I. Presencial: les activitats es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà
addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: les activitats es realitzaran virtualment. La comunicació i
interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i
notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Modificació de l'avaluació:
“Escenari I. Presencial: l'avaluació es realitzara presencialment a les aules habilitades.
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà
addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: l'avaluació es realitzara virtualment. La comunicació i
interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i
notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic


“Avaluació i Qualificació”:
Activitats d'avaluació continuada (50 %):

10 % Mesures radiològiques escoliosi: Es valorarà l'aplicació dels continguts teòrics referents a la mesura de les radiografies.

15 % Visionat d'un film sobre una malaltia reumatològica. Presentació d'un treball d'un tractament de fisioteràpia adequat.

25 % Respondre un qüestionari de 20 preguntes test en 15' mitjançant el Moodle de tot el temari del curs.

(50 %) Prova avaluativa:

Prova Final Telemàtica (Moodle) 30 preguntes tipus test procedents del temari de Patologia Reumatològica i Deformitats de Columna. 20 de l'apartat de fisioteràpia Reumatològica i 10 procedents del temari de Deformitats de Columna. (30’ de temps.)

Les respostes errades descomptaran 0'25. Les respostes en blanc no sumen ni resten.

Cal treure un 5 de la nota de l'examen per fer el pro mig amb la resta d'activitats avaluadores, en cas que la nota sigui inferior a 5 serà aquesta la que constarà en les qualificacions.

NOTA FINAL: activitats d'avaluació continuada (50%) + Prova avaluativa (50%).


Els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a la PROVA DE SUFICIÈNCIA telemàtica (Moodle) on la nota màxima serà de 5 i no sumaran les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Per a els alumnes que es presenten a partir de la 2ª convocatòria no es guardaran les notes dels treballs de cursos anteriors.
Criteris específics de la nota No Presentat
En cas de no presentar alguna activitat avaluadora, es promitjarà amb un 0.

Tutoria i comunicació:
“Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà
addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i
interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i
notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.”

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.