Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introduir als estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien algunes de les corrents filosòfiques mes destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació. 011. Pensament contemporani 012. Sistemes filosòfics en el segle XX 013. La mort dels sistemes filosòfics
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CAROLINA RUA FERNANDEZ  / GABRIEL SEVILLA LLISTERRI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E4. Situar els continguts del propi camp de coneixement en la història i analitzar la seva evolució en relació a altres disciplines culturals

Continguts

1. El progrés: Modernitat i postmodernitat, Walter Benjamin

2. Estat: del govern de la societat complexa al govern de la societat líquida (Maquiavelo; Montesquieau; Lenin)

3. Nació: una de les identitats per a la modernitat (Renan; Bauer; Pujol)

4. Guerra: Filosofia de la guerra, la no violència, la guerra total, la guerra moderna…

5. Democràcia (Constitució, 15M...)

6. El món del treball, globalització i Estat del benestar

7. Dones: Gènere i desigualtat. Dones filòsofes: l’exemple de H. Arendt i S. de Beauvoir.

8. Medi ambient: canvi climàtic i debat actual

9. Les fonts d'informació (debat sobre l'accés a la informació, la censura i la ètica en el tractament de les dades)

10. L'argumentació i errors típics (estudi de les fal.làcies discursives i de l'Anàlisi Crític del Discurs)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 65 69
Classes expositives 74 20 94
Prova d'avaluació 2 35 37
Total 80 120 200

Bibliografia

 • Cruz, Manuel (2002). Filosofía contemporánea. Madrid: Taurus.
 • García Borrón, Juan Carlos (2004). La filosofía occidental en su historia. Ediciones del Serbal.
 • Hottois, Gilbert (1999). Historia de la filosofia del Renacimiento a la Postmodernidad. Madrid: Cátedra.
 • Huisman, Denis; Vergez, André (2000). Historia de los filósofos ilustrada por los textos. Madrid: Tecnos.
 • Arendt, Hanna (1999). Eichmann en Jerusalem. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Lumen.
 • de Beauvoir, Simone (1998). El segundo sexo. Madrid: Cátedra.
 • Benjamin, Walter (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: UACM.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici avaluable (examen parcial de la matèria): text, qüestionari... Es valora la comprensió lectora, la capacitat de síntesi i de posar en relació els conceptes estudiats a classe i ampliats amb els materials recomanats. 20
Coavaluació Es valora la capacitat de treballar en grup, l'autocrítica, així com la resolució de conflictes 10
Treball de recerca i anàlisi en grup sobre conceptes teòrics i realització d'un audiovisual sobre els mateixos Es valorarà la capacitat de treballar en equip i la destresa en posar en relació de manera coherent l'audiovisual realitzat amb els debats filosòfics i culturals del pensament contemporani 30
Examen final Es valorarà l'aprenentatge dels continguts teòrics de la assignatura, la claredat de les idees, així com la capacitat per a relacionar dades: fets, conceptes, autors, etc. 40

Qualificació

Per aprovar la matèria es requereix una nota igual o superior a 5

Notable: a partir de 7
Excel.lent: a partir de 9

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que no presenti cap dels treballs i no faci l'examen parcial, no podrà presentar-se a l'examen final

Observacions


L’assignatura vol proporcionar una panoràmica general sobre els grans debats filosòfics i culturals de la contemporaneitat i els seus protagonistes, intentant destacar quines són les qüestions més rellevants.

El curs té com a objectiu orientar amb respecte a les grans qüestions intel·lectuals perque aquestes tenen un impacte, directe o indirecte que sigui, sobre la realitat i, per tant, sobre la producció cultural.

El contingut es desenvoluparà mitjançant classes magistrals, i participatives, tallers de lectures, pel·lícules i debats. Els criteris que regulen les activitats és fonamenten en cercar la claredat de les idees, així com la capacitat per a relacionar dades.