Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El principal objectiu de l’assignatura és que l’alumne aprengui a planificar i a gestionar la informació vinculada a les diferents tipologies de destinacions turístiques i contemplant les implicacions ètiques i de respecte al medi ambient que es deriven de determinades pràctiques turístiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MATILDE FARRE PERALES
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (90%), Anglès (5%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Introducció a la planificació de les destinacions turístiques

2. Les icones turístiques mundials i la seva importància en l´elecció de la destinació

3. La publicitat turística: marca, eslogans i campanyes publicitàries de les destinacions turístiques i la seva importància en la transmisió de la informació.

4. El turisme mèdic en les destinacions turístiques i la gestió de la informació.

5. El turisme de creuers i les seves destinacions turístiques: gestió de la informació.

6. El turisme esportiu actiu i passiu en les destinacions turístiques: planificació i gestió de la informació.

7. L´ecoturisme: planificació i gestió de la informació dels entorns naturals.

8. El turisme rural i comunitari en les destinacions turístiques: planificació i gestió en els països en vies de desenvolupament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 30 45
Classes expositives 30 0 30
Elaboració de treballs 10 30 40
Prova d'avaluació 2 33 35
Total 57 93 150

Bibliografia

 • BARRADO, Diego y CALABUIG, Jordi (2001). Geografía mundial del Turismo. . Barcelona: Síntesis.
 • BLASCO, Albert (2006). Tipologías turísticas. Las expectativas de los consumidores . Girona: Xarxa d’Escoles de Turisme, Universitat de Girona..
 • DAHDA, Jorge (2006). La publicidad turística. Madrid: Editorial Mad..
 • EJARQUE, Josep (2005). Destinos turísticos de éxito. Madrid: Pirámide.
 • FARRE PERALES, Matilde (2015). La gestión turística del Perú cultural y natural. Madrid: Universitas.
 • FRATTINI, E. (2003). Guía de las organizaciones internacionales de turismo. Madrid: Universidad Complutense.
 • GARCÍA-MAS, Asssumpta y GARCÍA-MAS, Alexandre (2005). La mente del viajero. Características psicológicas de viajeros y turistas. . Madrid: Thomson Paraninfo Editores..
 • GARCÍA UCEDA, Mariola (2009). Las claves de la Publicidad (7ª edición). Madrid: Editorial ESIC. . Catàleg
 • HARRISON, T. (2001). Manual de Técnicas de Publicidad.. Barcelona: Deusto.
 • LÓPEZ, Cristina i RUIZ, Moisés (2009). Negociación inteligente. Madrid: Delta.
 • MANCINI, Marc (2001). Cruceros: Guía sobre la industria de los cruceros. Madrid: Thomson Paraninfo Editores..
 • MOLINA VILLAR, JUAN JOSÉ (2003). Balnearios y spas urbanos. La salud como eje del turismo. . Editorial Astro Uno..
 • RIVAS GARCÍA, J.; MAGADÁN DÍAZ, M (2007). Planificación turística y desarrollo sostenible. Oviedo: Septem Ediciones, S. L. .
 • VERA, J.F., PALOMEQUE, F.L., MARCHENA, M.J. y ANTON, S. (2011). Análisis Territorial del turismo y Planificación de destinos turísticos.. Valencia: Tirant Lo Blanch..
 • VIVES, Albert (2005). Maldita publicidad!. Barcelona: Península.
 • WEARING, STEPHEN y NEIL, JOHN (2000). Ecoturismo: impacto, tendencias y posibilidades. . Síntesis.
 • CRUISE TOURISM: ECONOMIC, SOCIOCULTURAL AND ENVIROMENTAL IMPACTS. Recuperat , a http://www.colmayor.edu.co/uploaded_files/images/conveniosVICE/giet/ijltm_cruise
 • FARRE PERALES, Matilde (2018). LOS ICONOS CULTURALES: FACTOR DETERMINANTE EN LA ELECCIÓN DEL DESTINO TURÍSTIC. Journal of Tourism and Heritage Research , Vol 1(4), 80-112. Recuperat , a http://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/27/41
 • MARCAS TURÍSTICAS (2014). Recuperat , a http://www.marcasturisticas.org
 • ECOTOURISM IN THE AMAZON. Recuperat , a http://www.iemss.org/iemss2004/pdf/ecotourism/garcecot.pdf
 • RESPONSIBLE CRUISE TOURISM: ISSUES OF CRUISE TOURISM AND SUSTAINABILTY. Recuperat , a http://www.cruisejunkie.com/jhtm.pdf
 • MEDICAL TOURISM: SEA, SUN, SAND AND..... SURGERY. Recuperat , a http://web.mnstate.edu/robertsb/390/Medical%20tourism%20Sea%20sun%20sand%20and%2
 • THE BIG BUSINESS OF SPORTS TOURISM. Recuperat , a http://www.sportscommissions.org/Portals/sportscommissions/Documents/NASC_140814
 • THE COMPONENTS OF SUCCESSFULL TOURISM. Recuperat , a http://www.unep.fr/shared/publications/other/WEBx0137xPA/part-two.pdf
 • THE IMPACT OF OLIMPIC GAMES ON TOURISM : BARCELONA THE LEGACY OF THE GAMES (1992. Recuperat , a http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp083_eng.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi, estudi de casos i realització d´exercicis Realització d´una serie de exercicis pràctics basats en l´anàlisi de lectures, documentals, casos pràctics, etc… Aquests exercicis es podran realitzar en el aula o en casa (segons indiqui la professora).
20
Prova d´avaluació dels continguts de l´assignatura Realització d´un examen dels continguts de l´assignatura.
L´examen es puntua sobre 10 punts i aquesta puntuació estarà dividida en dos parts: una part tipus test (5 punts) i una part de temes a desenvolupar (5 punts).
L´examen es considerarà aprovat a partir de 5 punts.
50
Elaboració d´un treball en grup sobre una destinació amb una de les tipologies turístiques tractades. Es realizarà un treball de l´assignatura i el tema i la distribució s´indicarà a classe.
El treball es puntuarà sobre 10 punts.
El treball es considerà aprovat a partir de 5 punts.
30

Qualificació

Es realitzarà la nota mitja en base als criteris indicats i en base a que la prova d´avaluació i el treball s´aprovin amb un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No presentat" de la Part Teòrica (prova d´avaluació) a aquell alumne que no realitzi la prova escrita ni en la primera ni en la segona opció.