Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per a un adequat desenvolupament professional. S'augmenta el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura tot fent èmfasi en el vocabulari i les situacions d’àmbit logístic. Amb l’assignatura d’Alemany III es pretén que l’estudiant continuï adquirint les competències iniciades a les assignatures d’Alemany I i II i consolidant les estructures de les situacions bàsiques en l’àmbit del turisme, tant a nivell oral com escrit. Es tractaran temes rellevants per a l’estudiant dins del sector turístic amb l’objectiu d'assolir una sèrie de competències en una formació coherent i fonamentada mitjançant exercicis escrits, de comprensió lectora i auditiva, així ccom pràctica oral per poder obtenir l’habilitat en les relacions personals en qualsevol context i situació. Es treballaran les normes de convivència sociocultural, a més de tenir en compte la perspectiva de gènere, per tal de donar una imatge adequada en les relacions professionals, prestant especial atenció a les situacions bàsiques del sector turístic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Cristina Gracia Rosado  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Cristina Gracia Rosado  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup E

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Lektion 14: Auf dem Flughafen Grammatik: Personalpronomen im Akkusativ Satzbau Einheit 1: Im Museum Grammatik: Adjektivdeklination Sprechen: Flughafen / Hausmuseum Schreiben: Bildbeschreibung

2. Einheit 2: Meine ideale Reise Grammatik: Konjunktiv II Nebensätze 1.Teil: Wenn, dass, weil, obwohl, trotzdem. Schreiben: meine ideale Reise

3. Einheit 3: Feste und Feiertage Grammatik: Verben mit Präpositionen / Reflexive Verben Sprechen: über ein Fest sprechen Schreiben: Festbeschreibung

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0,75 0 0 0,75
Prova d'avaluació 6,00 9,00 0 15,00
Resolució d'exercicis 18,00 5,00 0 23,00
Sessió participativa 25,00 0 0 25,00
Simulacions 1,25 6,00 0 7,25
Visionat/audició de documents 1,00 3,00 0 4,00
Total 52,00 23,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lektion 14 Oral
Flughafen
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 10
Einheit 1
Hörverstehen
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5
Einheit 1
Lesverstehen
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5
Einheit 1 Oral
Hausmuseum
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 10
Prova d’avaluació
1. Parcial
Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
Einheit 2
Hörverstehen
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5
Einheit 2
Leseverstehen
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5
Prova d’avaluació 2.Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
Einheit 3
Hörverstehen
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5
Einheit 3
Leseverstehen
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5
Einheit 3
oral: über ein Fest sprechen
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 10
3.Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
Film Aquesta activitat representa el 10% del total de la nota 10 No

Qualificació

Per tal de seguir l'avaluació continuada, ÉS OBLIGATORI assitir com a mínim al 80% de les sessions.

L’avaluació constarà de :

a) Tres exàmens anunciats:

1. Parcial Einheit 1 (octubre)(expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral)
2. Parcial Einheit 2 (novembre)(expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral)
3. Parcial Einheit 3 (període d'exàmens gener)(expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral)


Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana de les tres proves d'expressió escrita haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d'un parcial. Tot i això, per aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, es podrà fer l'examen en altres dates i horaris proposats pels professors.

b) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística. Aquestes petites simulacions es duran a terme pels alumnes de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no la pot realitzar a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà fer-lo fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà la realització de cap oral una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30% + Film 10%

valor de l’expressió escrita 30%

valor de la comprensió oral 15%

valor de la comprensió escrita 15%


L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única)


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral (Sprechen): 40% (30% diàleg, exposició, presentació + 10% Film)
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral: 20%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.
b) a través del correu electrònic.
c) de manera presencial a classe o al despatx.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

  • Alemany I
  • Alemany II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2021-2022, si la situació empitjora i cal tornar a la semipresencialitat la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passaran a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veurà afectada per l'evolució del COVID-19. Les activitats es podran fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Pot variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

Els professor avisarà als alumnes dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.